ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czKomplexní program prevence sociálně – patologických jevů v Českém Krumlově
Městský úřad Český Krumlov pracuje na vytvoření a realizaci Komplexního programu prevence sociálně-patologických jevů ve městě, který zahrnuje jak řadu vlastních aktivit, tak i vytvoření prostoru pro aktivity jiných organizací ve městě. Program zahrnuje i jisté grantové možnosti s velmi aktuální uzávěrkou. Jeho tvůrci zároveň vyzývají veřejnost k zapojení se do diskuse o tomto programu!
Vydáno: 21:15 06.11.2003 Autor: Mgr.Marek Nerud Městský úřad Český Krumlov e-mail: marek.nerud@mu.ckrumlov.cz Žádné komentáře


Konference o krizovém řízení
Nedostatečně propracované právní normy krizového řízení a nefungující systém plošné informovanosti občanů o blížícím se nebezpečí patřily k nejvýznamnějším nedostatkům, které se objevily při loňských povodních. Na tom se shodli účastníci mezinárodní konference „Občanská společnost: nouzové plánování a krizové řízení“, která proběhla 24. a 25. října v Českém Krumlově ve spolupráci Centra ochrany lidských práv jižní Čechy, Sdružení pro atlantickou spolupráci a Českého helsinského výboru.
Vydáno: 10:11 31.10.2003 Autor: Tomáš Zunt a Dana Dušáková Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy e-mail: lidskaprava@krumlov.cz tel: 777 314 982 Žádné komentáře


CENTRUM OCHRANY LIDSKÝCH PRÁV OTEVŘENO V ČESKÉM KRUMLOVĚ
V nově zrekonstruovaném hudebním sále ZUŠ se 17. září konalo slavnostní otevření Centra ochrany lidských práv jižní Čechy. Fakticky centrum zahájilo svou činnost již v červnu tohoto roku, kdy byl v Krumlově uspořádán seminář „Policie a lidská práva“. Centrum vzniklo v rámci širšího projektu občanského sdružení ICOS za podpory Českého helsinského výboru, jenž bude s centrem i nadále úzce spolupracovat. Jeho aktivita, plně hrazená z prostředků PHARE Evropské unie, je zaměřena na informační a konzultační servis pro občany i organizace v oblasti základních lidských práv a svobod.
Vydáno: 12:44 29.09.2003 Autor: Redakce (Tomáš Zunt, ICOS) Žádné komentáře


STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV
Představa rozvoje Českého Krumlova (Strategická vize): Český Krumlov je město s historickým dědictvím světového významu. Všichni jsme součástí jeho velikého kulturního, přírodního a lidského bohatství, na nás závisí jeho budoucnost. Pro prvních 25 let třetího tisíciletí vidíme budoucnost v příznivém, především kvalitativním vývoji města a jeho přirozeně souvisejícího okolí, který přinese stabilní, harmonický a sociálně spravedlivý život nejen nám, ale i dalším generacím. Foto J.Kepka (c) 2003, CORPUS Český Krumlov
Vydáno: 12:41 29.09.2003 Autor: Redakce (Richard Tichý, ICOS) Žádné komentáře


CO S DĚTMI, MLÁDEŽÍ A SENIORY V ČESKÉM KRUMLOVĚ?
USNESENÍ č. 483/31/2003: RM schvaluje výpověď smlouvy o správě domů s pečovatelskou službou uzavřené dne 5. 9. 2000 se společností Domy s pečovatelskou službou o.p.s.; USNESENÍ č. 484/31/2003: RM schvaluje výpověď smlouvy o správě domu Špičák 114 v Českém Krumlově uzavřené dne 31. 3. 1997 se společností Centrem pro pomoc dětem a mládeži o.p.s; TERMÍN: ihned, ZODPOVÍDÁ: vedení
Vydáno: 12:38 29.09.2003 Autor: Redakce (Richard Tichý) Žádné komentáře


FOND SOLIDARITY EU: MOHL ČESKÝ KRUMLOV ZÍSKAT VÍCE?
V minulém vydání zpravodaje jsme Vám slíbili přinést více informací o Fondu solidarity Evropské unie a o tom jak naše město tohoto fondu využilo. Faktem je, že město Český Krumlov celkově obdrží částku poměrně malou, nemusí však jít o špatnou zprávu.
Vydáno: 12:37 29.09.2003 Autor: Redakce (Tomáš Zunt, ICOS Český Krumlov) Žádné komentáře


DALŠÍ PENÍZE PRO ČESKÝ KRUMLOV
Komunitní projektové centrum Český Krumlov je projektem, hrazeným z prostředků PHARE Evropské unie a realizovaným občanským sdružením ICOS. Jeho cílem je přispět městu k transformaci strategického plánu rozvoje a pomáhat jiným subjektům v rámci městské strategie se získáváním dalších prostředků. Výsledky jedné grantové soutěže byly právě vyhlášeny-pomohli jsme českokrumlovské organizaci získat necelý milion korun.
Vydáno: 18:59 09.07.2003 Autor: Redakce (ICOS Český Krumlov) Celkem 10 komentářů


POLICIE A LIDSKÁ PRÁVA
Centrum ochrany lidských práv, které vzniklo jako součást projektu "Komunitní projektové centrum" občanského sdružení ICOS, připravilo v rámci své činnosti dne 26.6.2003 v Regionálním muzeu Český Krumlov seminář "Policie a lidská práva - součinnost policie a občanské společnosti u nás i ve světě". Seminář vedl JUDr. Pavel Bílek, zástupce výkonné ředitelky úřadu Českého helsinského výboru, který se touto problematikou dlouhodobě intenzivně zabývá. Jako potenciální účastníci byli osloveni především zástupci městské i státní policie, armády, sociální kurátoři, kurátoři pro mládež a právníci městských úřadů jihočeských měst.
Vydáno: 10:50 20.06.2003 Autor: Redakce (Mgr. Jan Látal-ICOS) Žádné komentáře


Předběžné evropské referendum - 12. června
Při příležitosti jednoho roku fungování HOTELU U MĚSTA VÍDNĚ v Českém Krumlově se dne 12.6. 2003 konal výroční večírek, spojený s předběžným evropským referendem: "Na zkoušku". Akce proběhla od 19.00 v prostorách HOTELU U MĚSTA VÍDNĚ.
Vydáno: 22:31 12.06.2003 Autor: Redakce (ICOS Č. Krumlov) Žádné komentáře


K ČEMU JE STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ?
Strategické plánování je metoda, kterou lze nalézt již v textech z minulých tisíciletí. V poměrně nedávné historii ji začala intenzivně využívat spojenecká vojska během 2.světové války pro plánování složitých válečných operací. Tehdy bylo nutné plánovat přesuny obrovských množství vojsk, materiálu a techniky, plánovat součinnost se zpravodajskými službami, domluvy s politiky a jednání mezi státy. Poslání tehdejší strategie bylo jednoznačně zvítězit. Vize vítězství byla také jasná: mít svět zbavený zrůdných vůdců a žít v míru a pokoji.
Vydáno: 01:48 05.06.2003 Autor: Redakce (ICOS Český Krumlov) Celkem 5 komentářů


V ČESKÉM KRUMLOVĚ PROBĚHL SEMINÁŘ
Sdružení pro atlantickou spolupráci Český Krumlov uspořádalo 30. května odborný seminář na téma „ Reforma trestní justice – alternativy v trestním řízení“.
Vydáno: 01:41 05.06.2003 Autor: Redakce (ICOS Český Krumlov) Žádné komentáře


DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU,
Péčí o seniory, invalidní a zdravotně postižené občany se kromě dalších subjektů v Českém Krumlově zabývá obecně prospěšná společnost Domy s pečovatelskou službou.
Vydáno: 01:40 05.06.2003 Autor: Redakce (ICOS Český Krumlov) Žádné komentáře


CENTRUM PRO POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI,
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (CPDM, o.p.s.) je jednou ze čtyř obecně prospěšných společností, které zřídilo Město Český Krumlov za účelem zajišťování vybraných služeb pro své občany. CPDM začalo svoji činnost vyvíjet na počátku roku 1997 a jak již vyplývá ze samotného názvu této společnosti je jeho hlavním úkolem poskytovat služby, které se týkají především oblasti dětí a mládeže.
Vydáno: 01:36 05.06.2003 Autor: Redakce (ICOS Český Krumlov) Celkem 2 komentářů


Úřední přesuny-kde teď sídlí odbory úřadu města?
V poslední době se změnila sídla řady odborů městského úřadu. Pro pořádek uvádíme, kde dnes kdo sídlí. Informace jsme čerpali z adresáře a telefonního seznamu městského úřadu.
Vydáno: 01:21 05.06.2003 Autor: Redakce (ICOS Český Krumlov) Žádné komentáře
TOPlist