ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czKomunitní plánování: Vyhodnocení úvodního dotazníku pro občany města
Ke dni 7. ledna t.r. byl ukončen sběr dotazníků v rámci komunitního plánování sociálních služeb, který byl určen pro občany města Český Krumlov. Dotazník byl v polovině prosince minulého roku distribuován prostřednictvím tištěné verze tohoto zpravodaje do všech českokrumlovských domácností.
Vydáno: 18:44 16.01.2005 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Žádné komentáře


Výbor o.s. PODNĚTY.CZ členům Městského zastupitelstva
Před několika dny došel do redakce dopis - výzva občanského sdružení PODNETY.CZ, který byl počátkem ledna t.r. zaslán členům zastupitelstva města Český Krumlov. Zde jej přetiskujeme.
Vydáno: 18:35 16.01.2005 Autor: Arnošt Bednář, o.s. PODNĚTY.CZ Žádné komentáře


Otevřený dopis zastupitelům města k problematice parkování
Další z protestů proti tzv. koncepci dopravy v klidu, tedy řešení dopravy v centru Českého Krumlova byl zaslán zastupitelům města 5. ledna t.r. Na tomto místě jej v plném znění přetiskujeme.
Vydáno: 17:19 07.01.2005 Autor: Vladimír Zunt, vnitřní město Celkem 5 komentářů


Projekt filmového klubu „JEDEN SVĚT“
V listopadu 2004 byla zahájena činnost filmového klubu s názvem „JEDEN SVĚT“ ve spolupráci Gymnázia Český Krumlov s nadací při České televizi „Člověk v tísni“ a volnočasovým klubem Bouda. V úterý 11. ledna bude v klubu Bouda promítán další ze série snímků.
Vydáno: 19:48 06.01.2005 Autor: Vlastimil Kopeček, CPDM, o.p.s. Žádné komentáře


Demokracie nemusí končit pohřbem hlasovacího lístku ve volební urně
Sleduji diskusi na serveru www.demokracie.krumlov.cz . V jednom z nich mne zaujala věta: „Všimli jste si jedné zajímavosti, že o Krumlově se, když už se, píše výhradně ne pozitivně.“ (Autor: Kuliš ) Ani já nemám mnoho důvodů pro chválu práce „sousedů“ na radnici. Leč kdysi jsem také (krom auta) cosi řídil a tvrdím, že uřídit město není snadné. Zvláště když pouštíme k volantu lidi bez řidičáku. Zákon ten doklad s fotkou politikům doposud nepředepisuje – volič ho nežádá. Starosta nemusí mít diplom z „Vysoké školy starostenské“. Natož pak radní. Stačí, když byli lídry té správné politické strany, ve správném čase. Tím nechci říci, že jsou hloupí. Někdo má dokonce vrozený talent manažera, jiný se včas vyučil jinde. Neměli bychom je však pouze zvolit – a nechat plavat. To si opravdu nezaslouží. Pomozme jim trochu - i když se zdá, že o to málo stojí.
Vydáno: 10:55 03.01.2005 Autor: Arnošt Bednář, mluvčí p.v. o.s. PODNĚTY.CZ Celkem 7 komentářů


O skanzenu v Českém Krumlově: Hej páni konšelé II
Hej páni konšelé…je název eseje – dovolil jsem si jej vypůjčit - napsané v březnu tohoto roku Richardem Tichým o parkování v centru města Český Krumlov (text eseje najdete zde). Tehdy se bouřili podnikatelé a občané města proti připraveným změnám v parkování a dopravě v historickém jádru města. Esej se týkala nevyřešené otázky, v čem je vlastně problém. V parkování rezidentů? V dopravním zatížení centra? atd. V minulém týdnu dali zastupitelé města občanům centra jasnou odpověď. Problém je zřejmě v tom, že tu bydlíte.
Vydáno: 21:10 21.12.2004 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Celkem 33 komentářů


Jaké jsou tradiční romské vánoce?
Na tuto a podobné otázky zazněla odpověď na vánočním koncertu, který se konal 17. prosince 2004 ve středisku Bouda. Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy zde pořádalo závěrečnou akci projektu Moji kamarádi Romové a svět kolem nás. Hlavním programem večera bylo vyhlášení vítězů výtvarné a literární soutěže, která proběhla na všech základních školách v Českém Krumlově.
Vydáno: 15:09 21.12.2004 Autor: Karel Tejček, Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy Žádné komentáře


Dotazník pro občany města Český Krumlov – Komunitní plánování sociálních služeb
V minulých dnech byl do všech českokrumlovských domácností prostřednictvím tištěné verze tohoto Zpravodaje distribuován dotazník, jehož cílem je zjistit skutečné potřeby občanů města v oblasti sociálních služeb. Získané informace budou sloužit také jako podklad pro zajištění toho, aby se každý, kdo má zájem, mohl na podobě sociálních služeb ve městě podílet cestou, která je mu nejbližší. V těchto dnech byly také zveřejněny internetové stránky www.komunitniplan.krumlov.cz, kde se dozvíte vše podstatné o procesu komunitního plánování sociálních služeb v Českém Krumlově.
Vydáno: 08:51 17.12.2004 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Žádné komentáře


Vánoční koncert s vyhlášením výtvarné a literární soutěže „Romové a svět kolem nás“
Dne 17. prosince t.r. bude v klubu Bouda (Špičák 114) slavnostně zakončen projekt Centra ochrany lidských práv jižní Čechy, jehož cílem bylo přiblížit romskou kulturu žákům II. stupně českokrumlovských základních škol. Na Vánoční koncert spojený s vyhlášením výtvarné a literární soutěže srdečně zveme všechny děti (a jejich rodiče), které se do soutěže v rámci projektu zapojily, ale také každého z Vás, kdo si třeba jen nechce nechat ujít vystoupení místního písničkáře Františka Čarného s dětským souborem Terni Giľori. Koncert začíná od 17 hodin ve volnočasovém klubu Bouda. Jeho součástí bude i výstavka dětských prací a ocenění těch nejzdařilejších (ty najdete také na internetových stránkách www.icos.krumlov.cz).
Vydáno: 18:22 11.12.2004 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Žádné komentáře


Na komunikaci si Radnice nepotrpí
Ve středu 1. prosince t.r. uveřejnily Deníky Bohemia text s názvem „Na spolupráci s podnikateli si radnice asi moc nepotrpí“. Hlavní problémem je chybějící vzájemná komunikace a z ní plynoucí zbytečné přehmaty. Alespoň na to si stěžovali českokrumlovští podnikatelé na jejich pracovním setkání v rámci mapování silných a slabých stránek v oblasti cestovního ruchu. Na selhávající vzájemnou komunikaci poukazuje však i dlouhotrvající spor místních neziskových organizací s Městem.
Vydáno: 10:07 03.12.2004 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Celkem 4 komentářů


NABÍDKA TELEKONTAKTNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE STÁLE TRVÁ
V současné době vrcholí přípravy na zavedení služby tísňového volání pro seniory a zdravotně postižené v Českém Krumlově. Pro tuto službu umožňujícím uživatelům nepřetržité spojení s centrálním dispečinkem - který v případě nouze zajistí okamžitou pomoc - jsou ještě volné kapacity pro přijímání nových klientů. Ti získají díky evropskému grantu telekontaktní zařízení i s instalací zdarma. Zavedení telekontaktní služby v Českém Krumlově je financováno prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků PHARE EU za přispění města Český Krumlov. Realizátorem projektu je obecně prospěšná společnost Domy s pečovatelskou službou.
Vydáno: 16:13 02.12.2004 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Žádné komentáře


INFORMACE A NOVINKY DOMŮ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Dnes Vám v této pravidelné rubrice představujeme jednu z důležitých služeb, kterou poskytují Domy s pečovatelskou službou o.p.s., tzv. respitní péči.
Vydáno: 09:35 02.12.2004 Autor: Františka Kuncová Žádné komentáře


Zprávy ze Střediska ekologické výchovy Šípek
Středisko ekologické výchovy (SEV) Šípek vzniklo v roce 1995 jako zařízení Nadace ekologické výchovy Šípek, od roku 1999 je součástí Základní organizace Českého svazu ochránců přírody (ZO ČSOP) Šípek Český Krumlov. SEV Šípek je členem celostátního Sdružení středisek ekologické výchovy (SSEV) Pavučina.
Vydáno: 10:02 19.11.2004 Autor: Josef Janošťák - SEV Šípek Žádné komentáře


Patnáct let od pádu komunismu a naše přítomnost
Zítra si připomeneme patnáct let od doby, kdy se mnohým splnil celoživotní sen - touha po svobodném životě a demokracii, životě bez všudypřítomných práskačů, životě bez bití a zoufalství z „nemožnosti“ projevit svůj názor. Komunismus se tehdy v mnoha zemích sesul jako domeček z karet, demokratický systém však nezačal být stavěn na zelené louce, nýbrž na obrovských nánosech hnijících, těžce zapáchajících a hroutících se základů. Výročí smrti této nestvůry by nás mělo přivést k zásadní otázce dneška: jak nám může pochopení minulosti napomoci k řešení sporů naší přítomnosti, jak jsme se s minulostí (ne)vyrovnali a co pro nás minulost znamená dnes.
Vydáno: 00:04 16.11.2004 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Celkem 11 komentářů


Slavnost volné tvorby 2004 (12.- 14. listopadu)
Letos se již popáté uskuteční bienální kulturní projekt "Slavnost volné tvorby". První společnou akci inicioval v Českém Krumlově rakouský spolek Sunnseitn společně s jihočeskými umělci již v roce 1994. V letošním roce je náplní společného projektu volnou uměleckou formou tematizovat dějiny státu od roku 1918 až do současnosti.
Vydáno: 18:49 11.11.2004 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Žádné komentáře


Rubrika: volby v roce 2004

Upozornění: 2. kolo senátních voleb – 12. a 13. listopadu

K druhému kolu senátních voleb zpravidla chodí ještě méně voličů něž k tomu prvnímu. Opadá zájem voličů, jejichž kandidát neprošel sítem kola prvního, nebo jak odhalil jeden z průzkumů veřejného mínění v jednom z volebních obvodů, mnozí lidé ani nevědí, že se nějaké druhé kolo koná. Druhé kolo podzimních senátních voleb však kromě jediného (obvod Plzeň-jih) probíhá všude, kde se do Senátu hlasovalo minulý týden, tedy včetně volebního obvodu č. 10 se sídlem v Českém Krumlově.
Vydáno: 10:06 10.11.2004 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Celkem 1 komentářů


Rubrika: Volby v roce 2004

Výsledky hlasování do krajských zastupitelstev a 1. kola senátních voleb

Nízká volební účast, drtivé vítězství ODS, opětovné posílení komunistů, neúspěch vládních stran s výjimkou lidovců – to jsou zhruba výsledky podzimních voleb do krajských zastupitelstev a prvního kola voleb senátních (5. a 6. listopadu 2004). Nejinak je tomu i v případě výsledků voleb do jihočeského zastupitelstva (drtivé vítězství ODS následované komunisty) a prvního kola v českokrumlovském senátním obvodu č. 10 (do druhého kola, které se uskuteční příští týden, postoupili Tomáš Jirsa z ODS a komunistický kandidát Miloslav Šimánek). Pozoruhodným faktem je, že ani přímo v sídelním městě našeho senátního obvodu, tedy ve městě Český Krumlov, neuspěli českokrumlovští kandidáti.
Vydáno: 21:35 06.11.2004 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Celkem 4 komentářů


Rubrika: Volby v roce 2004

SENÁTNÍ A KRAJSKÉ VOLBY – 5. a 6. listopadu

Po červnovém hlasování do Evropského parlamentu nás na sklonku příštího týdne čekají volby další. V pátek 5. a sobotu 6. listopadu se konají volby do třetiny senátu včetně obvodu č. 10 se sídlem Český Krumlov a zároveň budeme podruhé volit naše krajské zastupitele. Byť volby do zastupitelstev krajů i senátu nebývají sledovány jako volby do sněmovny, jejich význam není zdaleka zanedbatelný. V prvním případě se volí spíše z řad osobností, které poté již nejednou prokázaly opodstatněnost existence této komory parlamentu, když se třeba osvědčily jako pojistka proti hurá nápadům na ústavní změny z dílen našich velkých parlamentních stran. Výsledkem těch druhých jsou nová krajská zastupitelstva, která rozhodují o krajských penězích a řeší konkrétní problémy blízké každodennímu životu. Rozhodnutí krajů se dotýkají obecních samospráv, navíc mohou krajská zastupitelstva předkládat návrhy zákonů sněmovně. Na tomto místě vám tedy nabízíme základní informace o těchto volbách včetně krátkých vizitek „českokrumlovských“ senátních kandidátů.
Vydáno: 13:19 29.10.2004 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Žádné komentáře


Vyjádření iniciátorů petice za omezení provozu domoradické betonárky
Před nedávnem jsme na těchto stránkách uveřejnili petici občanů sídliště Mír za omezení provozu domoradické betonárky (její plné znění najdete zde). Dnes do redakce došla reakce na poslední vývoj v celé kauze z pera iniciátorů této petice. Zde ji v nezměněné podobě přetiskujeme.
Vydáno: 15:45 26.10.2004 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Žádné komentáře


Informace a novinky Domů s pečovatelskou službou
Tentokrát vám v rubrice připravované ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Domy s pečovatelskou službou (DPS), jejímž zřizovatelem je Město Český Krumlov, přinášíme základní údaje o pečovatelské službě.
Vydáno: 07:52 26.10.2004 Autor: Františka Kuncová Žádné komentáře
TOPlist