ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czKLUB BOUDA USPĚL VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ
Nizkoprahový a volnočasový klub Bouda (projektové pracoviště CPDM o.p.s. Český Krumlov) uspěl ve výběrovém řízení Jihočeského kraje v tzv. Individuálním projektu podpory sociálních služeb, jehož cílem je zajistit dostupnost a kvalitu vybraných sociálních služeb na území kraje. Po dobu dvou a půl let tak provoz NZDM Bouda podpoří finanční příspěvek z Evropského sociálního fondu (85 % celkových nákladů projektu) a státního rozpočtu ČR (15 %). To pro klub Bouda znamená zajištění určité finanční stability a také větší možnosti pro rozvoj poskytovaných služeb. Bouda tak do budoucna plánuje rozšířit stávající terénní sociální službu o další lokality města, bude zajištěna nutná renovace vybavení klubu atd.
Vydáno: 17:03 07.05.2010 Autor: Jiří Muk, CPDM o.p.s. Žádné komentáře


ROZDÍL MEZI OSOBNÍ ASISTENCÍ A PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Velmi často se nás lidé ptají, jaký je rozdíl mezi sociálními službami osobní asistence a pečovatelskou službou. Ač se jedná o služby, které dle zákona o sociálních službách vypadají na první pohled možná podobně, existují mezi nimi výrazné rozdíly. Osobní asistence a pečovatelská služba nejsou služby konkurenční, nýbrž služby, které se ve spektru potřebných sociálních služeb doplňují. V tomto textu se tedy pokusíme odpovědět na otázky po základním rozdílu mezi tzv. terénními službami osobní asistencí a pečovatelskou službou.
Vydáno: 17:01 07.05.2010 Autor: Tomáš Zunt a Hana Čadová, ICOS Český Krumlov, o.s. Žádné komentáře


Občané mohou využívat webovou právní poradnu
Českokrumlovská bezplatná právní poradna nabízí kromě svých běžných služeb i webovou poradnu.
Vydáno: 16:40 07.05.2010 Autor: T. Zunt Žádné komentáře


ROZHOVOR O DOBROVOLNICTVÍ: JSEM RÁDA, ŽE MOHU NĚCO NABÍDNOUT
Jedním z několika v současnosti běžících dobrovolnických programů pod Dobrovolnickým centrem Český Krumlov je program „Kamarád v životě“. Ten realizuje dobrovolnické centrum v součinnosti se střediskem výchovné péče Spirála. Program je zaměřen na podporu klientů SVP Spirála, například dětí ze sociálně slabých rodin, dětí s výchovnými problémy, poruchami komunikace atp. Smyslem programu je umožnit těmto dětem aktivně vyplnit volný čas a umožnit tak dětem, které by nezřídka tuto možnost neměly, zažívat to, co běžně zažívají jejich vrstevníci. Program je postaven na dlouhodobější spolupráci dobrovolníka, který se věnuje jednomu malému či mladému kamarádovi. Jedním z dobrovolníků zapojených do tohoto programu je i Daniela Procházková, která nám odpověděla na následující otázky. Dovolte nám i touto cestou vyseknout Daniele i všem dalším dobrovolníkům poklonu a poděkovat jim za jejich dobrovolnickou činnost, které si nesmírně vážíme. (ICOS Český Krumlov – provozovatel Dobrovolnického centra)
Vydáno: 06:56 17.04.2010 Autor: Tomáš Zunt Žádné komentáře


INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ MÁ NOVÉ PROSTORY
ICM – Informační centrum pro mládež (projektové pracoviště CPDM, o.p.s. Český Krumlov) má od května 2010 nové a větší prostory. Ty se nacházejí ve stejné budově i stejném patře jako dosud (Špičák 114, bývalé jesle, I. patro). Nové prostory ICM bychom rádi využili pro menší výstavy, zajímavé semináře, kurzy a časem i k zapůjčení pro zajímavé akce, které si bude chtít uspořádat někdo z veřejnosti.
Vydáno: 09:37 14.04.2010 Autor: Iva Sukdoláková, CPDM, o.sp.s., vedoucí ICM Žádné komentáře


ČESKOKRUMLOVSKÁ BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA SE VĚNUJE I BYTOVÉ PROBLEMATICE
V pravidelném seriálu textů bezplatné právní poradny je tentokrát prostor věnován zejména bytové problematice. Téma je motivováno vzrůstajícím počtem klientů, kteří se na naši Bezplatnou právní poradnu obracejí právě v této oblasti. Problémy ohledně bydlení se stávají jednou ze stěžejních oblastí, kterou se právní poradny v současnosti zabývají. Tento trend vnímá i Ministerstvo místního rozvoje, které na sklonku minulého roku vyhlásilo výběrové řízení na podporu neziskových organizací, jež se dané problematice věnují. A českokrumlovská bezplatná právní poradna v tomto výběrovém řízení uspěla. V průběhu tohoto roku tak poradna může za přispění ministerstva část svých služeb zacílit právě na bytovou problematiku. Občané, kteří mají problémy v oblasti bydlení se tak mohou nadále obracet na poradnu na Náměstí Svornosti, která své služby poskytuje občanům v nepříznivé sociální situaci zcela zdarma. V nejbližší době budou také zprovozněny speciální webové stránky či webová poradna na www.css.krumlov.cz. Dané tematice věnujeme i některé texty v tomto zpravodaji. Prvním z nich je popis jednoho vybraného (fiktivního) případu, který se může objevit v nájemním vztazích. Pod uvedeným příkladem jsou v textu dále nastíněny odpovědi na některé z otázek vyplývajících z daného případu.
Vydáno: 09:37 14.04.2010 Autor: Tereza Lysoňková, Bezplatná právní poradna ICOS a Centra sociálních služeb Žádné komentáře


LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 „PRÁZDNINY V POHYBU“
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. nabízí volná místa pro holky a kluky ve věku od 8-mi do 15-ti let na letním prázdninovém táboře „Prázdniny v pohybu“. Ten se již tradičně uskuteční v Zátoni u Větřní v termínu od neděle 1. srpna do soboty 14. srpna 2010.
Vydáno: 07:28 23.03.2010 Autor: Iva Sukdoláková, CPDM, o.sp.s., vedoucí ICM Žádné komentáře


Tisková zpráva - MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV NEMÁ ZÁJEM PODPOŘIT DOBROVOLNÍKY
Dobrovolnické centrum v Českém Krumlově se stará o dobrovolníky, kteří jsou ochotni v nejrůznějších organizacích pomáhat zdravotně postiženým, seniorům, dětem a mládeži. Vznik Dobrovolnického centra, které spolupracuje s několika místními organizacemi, se připravoval několik let na základě potřeb vzešlých z komunitního plánu sociálních služeb města. V minulém roce jeho rozjezd podpořilo prostřednictvím grantu město Český Krumlov. V letošním roce však sdružení ICOS, které provoz dobrovolnického centra zajišťuje, žádalo o podporu spolufinancování tohoto projektu marně.
Vydáno: 07:27 23.03.2010 Autor: Vydal: ICOS Český Krumlov, o.s. dne 22.3.2010 Celkem 1 komentářů


Dopis senátora Tomáše Jirsy občanům
Vážení občané senátního volebního obvodu č. 10, Českokrumlovsko, Prachaticko a Českobudějovicko, dovolte mi, abych se na vás tímto prostřednictvím obrátil se zprávou „Co dělá váš senátor“.
Vydáno: 19:35 07.03.2010 Autor: Tomáš Jirsa, senátor Žádné komentáře


Dobrovolnické centrum hledá další dobrovolníky
Do několika programů, které napomáhají zejména dětem a mládeži, se již koncem minulého roku v Českém Krumlově zapojilo pod novým dobrovolnickým centrem několik dobrovolníků. V současné době rozšiřuje dobrovolnické centrum nabídku uplatnění pro další zájemce.
Vydáno: 08:25 26.02.2010 Autor: T. Zunt Žádné komentáře


I V LETOŠNÍM ROCE POSKYTUJE ČESKOKRUMLOVSKÁ PRÁVNÍ PORADNA BEZPLATNOU POMOC
Občané Českokrumlovska i celých jižních Čech mohou i v letošním roce využívat bezplatných služeb českokrumlovské právní poradny. Ta poskytuje odborné poradenství, konzultace a další návazné služby občanům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, nebo jsou takovou situací ohroženi.
Vydáno: 12:36 01.02.2010 Autor: T. Zunt Žádné komentáře


PRVNÍ ZÁJEMCI SE UŽ ZAPOJUJÍ DO DOBROVOLNICKÝCH AKTIVIT
Koncem léta t.r. bylo pod občanským sdružením ICOS Český Krumlov v Českém Krumlově založeno Dobrovolnické centrum založeno. V současné době se už několik prvních zájemců zapojuje do dobrovolnických programů.
Vydáno: 11:43 11.12.2009 Autor: Tomáš Zunt, ICOS Český Krumlov Žádné komentáře


V ZÁŘÍ ZAČAL PLATIT ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON
Od začátku září je účinný zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací, známější spíše jako antidiskriminační zákon. Přijetím této právní normy Česká republika konečně splnila povinnost implementovat antidiskriminační směrnice Evropské unie. Z nich mnohé však nejsou v našem právním systému novinkou. Nebudeme se na tomto místě zabývat, často v médiích propíranou otázkou, zda-li je tato zákonná norma ideální či nikoli - jedná se o určitý kompromis mezi názory zákonodárců a nevládních organizací. Její smysl jistě lépe prokáže až praxe. Zde se spíše pokusíme nastínit co anitidiskriminační zákon přináší. A to i vzhledem k tomu, že českokrumlovská bezplatná právní poradna nabízí pomoc všem občanům jižních Čech, kterým jsou nějakým způsobem porušována práva, případně mají pocit, že jsou či byli vystaveni diskriminačnímu jednání.
Vydáno: 18:19 29.10.2009 Autor: Renata Semerová, Tereza Lysoňková - Bezplatná právní poradna Žádné komentáře


PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje poskytuje v Českém Krumlově odborné sociální poradenství, včetně půjčování kompenzačních pomůcek. Obrátit se na nás mohou nejen občané se zdravotním postižením, ale i jejich blízcí, kteří o ně pečují a pomáhají jim.
Vydáno: 13:18 06.10.2009 Autor: Jana Ihnatoliová, CPZP Žádné komentáře


Vernisáž výstav k projektům PŘÍBĚH MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV V ROCE 2099 a LIDÉ A SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ UNESCO
Ve čtvrtek dne 8. října 2009 se uskuteční v Českém Krumlově slavnostní vernisáž výstav k projektům dětí a mládeže „Příběh města Český Krumlov v roce 2099“ a „Lidé a světové dědictví Unesco“. Výstavy budou instalovány ve vstupní hale Městského úřadu v Českém Krumlově v Kaplické ulici 439, kde se také 8. října 2009 od 15.00 hodin uskuteční jejich slavnostní otevření. Veřejnosti budou výstavy přístupné v pracovních dnech MěÚ Český Krumlov až do pátku 27. listopadu 2009. Oba dva projekty, které jsou prezentovány na této společné výstavě, mají svoje „kořeny“ a motivaci v projektu českokrumlovských dětí a mládeže „Průvodce mým městem“, který se v Českém Krumlově uskutečnil v roce 2007 při příležitosti oslav 15. výročí zápisu Českého Krumlova na Seznam světového dědictví Unesco.
Vydáno: 10:01 06.10.2009 Autor: Vlastimil Kopeček,Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov Žádné komentáře


Soutěž pro studenty o účast na EXPU 2010 zná své vítěze
Kancelář generálního komisaře účasti České republiky na Světové výstavě EXPO 2010 ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vyhlásila výtvarnou soutěž „Lepší město – lepší život“ (Co učiní moje město a život v něm lepší za dvacet let). Soutěž byla určena žákům gymnázií, středních odborných škol a základních uměleckých škol ve věku 15 až 19 let. V kategorii dvojrozměrných grafických technik získal první místo Petr Karvánek ze SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově, s dílem „PARAZIT“.
Vydáno: 10:01 06.10.2009 Autor: Ing. Romana Roušalová, ředitelka SUPŠ sv. Anežky Český Krumlov Žádné komentáře


MALÁ STATISTIKA SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE
V letošním roce službu osobní asistence využívá již 27 klientů. Tuto sociální službu začalo počátkem roku 2008 zajišťovat českokrumlovské Centrum sociálních služeb pro zdravotně postižené děti. Již po půl roce však Centrum rozšířilo své asistenční služby i směrem k dospělým a seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu postižení či chronického onemocnění. Dvanáct osobních asistentek tak letos pomáhá již 20 dětem a 7 seniorům.
Vydáno: 15:31 25.09.2009 Autor: Tomáš Zunt, ICOS Žádné komentáře


Akce CPDM, o.p.s. Český Krumlov pro veřejnost v měsíci říjnu 2009
Přehled akcí pro veřejnost českokrumlovského Centra pro pomoc dětem a mládeži pro měsíc říjen:
Vydáno: 15:31 25.09.2009 Autor: Vlastimil Kopeček, za CPDM, o.p.s. Český Krumlov Žádné komentáře


V ČESKÉM KRUMLOVĚ BYLO OTEVŘENO DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
Koncem léta zahájilo svou činnost Dobrovolnické centrum Český Krumlov. To má ve vínku v českokrumlovském regionu napomáhat dobrovolníkům a zájemcům o dobrovolnickou činnost najít takové aktivity, které jim budou co nejlépe vyhovovat, včetně zajištění další potřebné pomoci. Zároveň dobrovolnické centrum napomáhá organizacím, které využívají nebo potřebují využívat dobrovolníky s právními a finančními aspekty dobrovolnické činnosti, vyhledáváním vhodných dobrovolníků či rozvojem samotných dobrovolnických programů. Činnost Dobrovolnického centra zajišťuje občanské sdružení ICOS Český Krumlov a jeho projektové pracoviště Centrum sociálních služeb.
Vydáno: 13:04 15.09.2009 Autor: Tomáš Zunt, ICOS Žádné komentáře


STREETWORK ČESKÝ KRUMLOV
Co nabízí projektové pracoviště CPDM, o.p.s. Streetwork?
Vydáno: 13:04 15.09.2009 Autor: CPDM, o.p.s. Český Krumlov Žádné komentáře
TOPlist