ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czOBČANSKÉ SDRUŽENÍ ICOS VYDALO DVĚ PUBLIKACE K DISKRIMINAČNÍ PROBLEMATICE
Minulých čtrnáct měsíců věnovalo občanské sdružení ICOS Český Krumlov část svých aktivit posílení skutečných i potenciálních obětí diskriminace. V rámci projektu Prolomit to půjde, který byl spolufinancován Evropskou unií, ICOS rozšířil svou bezplatnou právní poradnu o poradenství i zastupování v případech diskriminace. Zároveň bylo ale ambicí projektu zvýšit dosud poměrně malé právní povědomí o této problematice u širší laické i odborné veřejnosti. Za tímto účelem vydává koncem března ICOS Český Krumlov a jeho projektová pracoviště Centrum sociálních služeb a Centrum ochrany lidských práv dvě publikace: PRŮVODCE DISKRIMINAČNÍ PROBLEMATIKOU PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST a SOUDNÍ PRAXE V OBLASTI DISKRIMINACE NA TRHU PRÁCE pro odbornou veřejnost i další zájemce. Obě publikace jsou k dispozici také v elektronické podobě.
Vydáno: 18:22 28.03.2008 Autor: Tomáš Zunt, ICOS Český Krumlov Celkem 1 komentářů


PROJEKT CESTA KE ZMĚNĚ POKRAČUJE
Již tento měsíc měl původně skončit projekt Cesta ke změně - program na podporu dlouhodobě nezaměstnaných, jejichž možnosti na nalezení práce jsou velmi malé, ať už z důvodu postižení, nízké kvalifikace či vyššího věku. I vzhledem k dosavadnímu úspěchu programu, který na Českokrumlovsku zajišťuje projektové pracoviště ICOS Český Krumlov - Centrum sociálních služeb, v dalších pěti regionech jižních Čech pak písecké sdružení Mesada připravují realizátoři prodloužení projektu. Na duben je již ve spolupráci s českokrumlovským úřadem práce naplánována další informační a výběrová schůzka pro potenciální klienty programu.
Vydáno: 06:37 28.03.2008 Autor: Lucie Pártlová, Centrum sociálních služeb Žádné komentáře


VYBRANÉ PŘÍKLADY DISKRIMINAČNÍCH PŘÍPADŮ U SOUDŮ V ČR
V rámci projektu Prolomit to půjde, který na Českokrumlovsku po 14 měsíců za podpory Evropské unie realizoval ICOS Český Krumlov, probíhal ve spolupráci s Českým helsinským výborem monitoring diskriminačních jevů a jejich řešení u evropských i českých soudů. Výsledkem této činnosti je mj. publikace - Soudní praxe v oblasti diskriminace na trhu práce, kterou představujeme zde. Některé ze zajímavých případů, které byly v souvislosti s diskriminací řešeny u českých soudů pak přinášíme na tomto místě.
Vydáno: 07:59 27.03.2008 Autor: Tomáš Zunt, ICOS Žádné komentáře


Probačním programem pro mladistvé prvopachatele prošlo na jihu Čech již přes 90 klientů
Probační program „Právo pro každý den“, který je realizován pod záštitou českokrumlovského Centra sociálních služeb v šesti regionech jižních Čech, je v podstatě výchovné opatření pro děti a mladistvé ve věku 15 – 18 let, kteří se nějakým způsobem dostali do křížku se zákonem, dopustili se trestného činu respektive provinění. V celkem cca čtyřiceti výukových hodinách za asistence vyškolených lektorů, tak mají mladí delikventi v rámci programu možnost rozvíjet odpovědnost za své další jednání, naučí se řešit konflikty i spolupráci s dalšími účastníky programu. Stejně tak se seznámí s právními znalostmi vztahujícími se k řešení nejrůznějších situací každodenního života.
Vydáno: 07:59 27.03.2008 Autor: T. Zunt, ICOS Celkem 4 komentářů


Byl vyhlášen Komplexní program prevence sociálně – patologických jevů
MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV vyhlašuje v rámci Komplexního programu prevence sociálně – patologických jevů VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO ROK 2008.
Vydáno: 07:28 25.03.2008 Autor: Jaroslav Rytíř, MěÚ Č. Krumlov Celkem 4 komentářů


Služba osobní asistence na Českokrumlovsku
Od počátku letošního roku poskytuje Centrum sociálních služeb - projektové pracoviště ICOS Český Krumlov nově službu osobní asistence, a to pro zdravotně postižené děti ve věku od 3 do 18 let. Podobně jako jiné projekty a programy Centra sociálních služeb (jako např. bezplatná právní poradna, programy pro dlouhodobě nezaměstnané a mnohé další), vznikla i služba osobní asistence na základě potřeb stanovených 1. komunitním plánem města Český Krumlov.
Vydáno: 07:28 25.03.2008 Autor: Hana Čadová, Centrum sociálních služeb - vedoucí osobní asistence Žádné komentáře


LETNÍ TÁBOR „PRÁZDNINY V POHYBU“ – Purkarec 2008
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. zve všechny holky a kluky ve věku od 8-mi do 14-ti let k účasti na letním prázdninovém táboře „Prázdniny v pohybu“ v Purkarci u Hluboké nad Vltavou v termínu od neděle 13. července do soboty 26. července 2008.
Vydáno: 19:15 17.03.2008 Autor: Iva Sukdoláková, CPDM, o.p.s., vedoucí tábora Žádné komentáře


Vysoký zájem o rekvalifikace žen si vyžádal změnu projektu
Pro vysoký zájem především mladých žen na mateřeské dovolené o další možnost vzdělávání v oblasti zdraví a sociální péče bylo Českokrumlovskému Sdružení pro rodinu a děti (SRD), poskytovatelem grantu umožněno zařadit do projektu "Rekvalifikační kurzy pro ženy a matky v Českém Krumlově a blízkém okolí “další již druhý kurz masérství.
Vydáno: 17:11 17.03.2008 Autor: Lenka Belcherová, Sdružení pro rodinu a děti Český Krumlov Žádné komentáře


DISKRIMINOVANÍ V JIHOČESKÉM REGIONU NACHÁZEJÍ RADU I PRÁVNÍ POMOC
Tisková zpráva vydaná občanským sdružením ICOS Český Krumlov k tiskové konferenci POMÁHÁME ZNEVÝHODNĚNÝM LIDEM V JIHOČESKÉM KRAJI konané dne 13. 3. 2008 v PRESS KLUBu Syndikátu jihočeských novinářů v Českých Budějovicích.
Vydáno: 18:42 13.03.2008 Autor: Tomáš Zunt, ICOS Žádné komentáře


POMÁHÁME ZNEVÝHODNĚNÝM LIDEM V JIHOČESKÉM KRAJI
Jihočeská sdružení MESADA a ICOS Český Krumlov představily na tiskové konferenci dne 13. 3. 2008 (PRESS KLUB Syndikátu jihočeských novinářů v Českých Budějovicích) výsledky evropských projektů INOVA a CESTA KE ZMĚNĚ, které napomáhají znevýhodněným lidem s uplatněním na pracovním trhu a dále výsledky projektu PROLOMIT TO PŮJDE zaměřeného na posílení boje proti diskriminaci a právní pomoc diskriminovaným, který realizuje občanské sdružení ICOS Český Krumlov.
Vydáno: 18:41 13.03.2008 Autor: Nikola Séglová, Mesada, Tomáš Zunt, ICOS Celkem 1 komentářů


PŘEDSTAVUJEME: KoCeRo – komunitní centrum Romů, o.p.s
KoCeRo – komunitní centrum Romů, o.p.s. bylo v Českém Krumlově založeno v červenci roku 2006. Disponuje pronajatými prostory v budově za hřbitovem na Horní Bráně. Proběhly zde stavební úpravy a interiérové práce a nyní má komunitní centrum k dispozici plně vybavené místnosti kanceláře, učebny, herny a hudební zkušebny. Finanční prostředky na zprovoznění centra získala o.p.s. prostřednictvím grantového schématu Společného operačního regionálního programu na podporu sociální integrace pro v Jihočeském kraji. Hlavním posláním KoCeRo – komunitního centra Romů, o.p.s. je prostřednictvím širokého spektra projektů přispívat k sociální a kulturní spolupráci romského etnika a většinové společnosti.
Vydáno: 17:29 17.01.2008 Autor: Olga Bártová, ředitelka KoCeRo, o.p.s. Žádné komentáře


Projekt Cesta ke změně - ŠANCE PRO ZAMĚSTNAVATELE
O Projektu Cesta ke změně, jehož cílem je usnadnit dlouhodobě nezaměstnaným návrat na trh práce, přinášíme informace. Program není jen příležitostí pro nezaměstnané, ale i pro samotné zaměstnavatele. V případě, že poskytnou našim klientům pracovní příležitost mohou zaměstnavatelé čerpat mzdový příspěvek. Další nezanedbatelnou výhodou pro firmy, které poskytnou takto znevýhodněným lidem pracovní příležitost, je získání pozitivní image firmy. Zaměstnavatelům nabízíme i další výhody.
Vydáno: 17:29 17.01.2008 Autor: T. Zunt, ICOS Celkem 3 komentářů


Anonymní právní poradna na internetu
Českokrumlovská bezplatná právní poradna zodpoví i anonymní dotazy k diskriminační problematice přímo na internetu. Své dotazy můžete zadat do formuláře na stránkách www.diskriminace.krumlov.cz, odpověď bude zveřejněna v co nejkratším termínu.
Vydáno: 21:33 14.12.2007 Autor: T. Zunt, ICOS Žádné komentáře


ZAČÍNÁ PŘÍPRAVA 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU - O sociálních službách budou opět spolurozhodovat i občané města
Dne 22. listopadu schválili zastupitelé města Český Krumlov přípravu 2. komunitního plánu sociálních služeb na léta 2009 – 2011. To znamená, že se rozbíhají přípravy na aktualizaci a revizi stávajícího plánu, které budou probíhat v příštím roce. 1. Komunitní plán byl nastaven do roku 2008 a je před námi tedy poslední rok jeho platnosti. (Celou řadu nových služeb, které díky 1. komunitnímu plánu na léta 2006 – 2008 slouží občanům města, vám představujeme na těchto stránkách pravidelně.) Do přípravy nového komunitního plánu se může zapojit každý z vás.
Vydáno: 21:33 14.12.2007 Autor: Tomáš Zunt (Redakce) Žádné komentáře


KATALOG LEVNÉHO UBYTOVÁNÍ V JIHOČESKÉM KRAJI JE NA SVĚTĚ
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. v Českém Krumlově v těchto dnech vydává tiskem v nákladu 5000 kusů dlouho očekávaný Katalog levného ubytování v Jihočeském kraji pro rok 2008.
Vydáno: 15:50 10.12.2007 Autor: Vlastimil Kopeček, CPDM, o.p.s. Český Krumlov Celkem 10 komentářů


CO MŮŽETE DĚLAT, KDYŽ SE SETKÁTE S DISKRIMINACÍ
Přinášíme několik praktických rad bezplatné právní poradny "Co dělat, když se setkáte s diskriminací".
Vydáno: 09:06 10.12.2007 Autor: Michaela Faltová (Redakce) Žádné komentáře


PŘEDSTAVUJEME DALŠÍ Z PROGRAMŮ CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Již od poloviny letošního roku běží v několika regionech jihočeského kraje probační program „Právo pro každý den“. Probační program je v podstatě výchovné opatření pro děti a mladistvé ve věku 15 – 18 let, kteří se nějakým způsobem dostali do křížku se zákonem, dopustili se trestného činu respektive provinění. V mladistvé euforii tohoto věku si často neuvědomují, že v době, kdy páchají "povedenou taškařici", alespoň podle svého výkladu, jde často o přímý střet se zákonem. Nízké právní povědomí je potom často příčinou pozdějších, daleko závažnějších přečinů v dospělém věku, kdy většina pachatelů dále nepromýšlí důsledky rizikového chování, jakoby ustrnuli na hranici mladistvé nerozvážnosti.
Vydáno: 09:06 10.12.2007 Autor: Tomáš Zunt (Redakce) Žádné komentáře


ALMANACH MLADÉ KRUMLOVSKÉ LITERÁRNÍ SCÉNY
Vydání knihy mladých literárních a výtvarných talentů je další z aktivit, která vychází z dobré spolupráce mladých lidí a mládežnického klubu BOUDA Český Krumlov.
Vydáno: 17:22 08.12.2007 Autor: Ladislav Michalík, NZDM Bouda -projektové pracoviště CPDM, o.p.s. Celkem 3 komentářů


Diskriminační jednání se netýká jen...
V pravidelném seriálu článků na téma diskriminace jsme se dosud věnovali tomu, co je a co není diskriminace. Přiblížili jsme vám některé konkrétní diskriminační situace, především s ohledem na zaměstnávání, kde dochází k diskriminaci zřejmě nejčastěji. Diskriminační jednání však může potkat kohokoli z nás, znevýhodňování není pouze problémem Romů či žen, jak se může při letmém pohledu na zprávy v médiích zdát.
Vydáno: 09:32 05.12.2007 Autor: Tomáš Zunt (Redakce) Celkem 4 komentářů


PRŮVODCE MÝM MĚSTEM / UNESCO dětem – Děti pro UNESCO
Před 15 lety bylo historické centrum Českého Krumlova zapsáno spolu s Prahou a Telčí jako první památka v republice na prestižní Seznam památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Slavnostní zapsání se uskutečnilo 4. prosince 1992. Po 15-ti letech, přesně na den výročí zapsání, tedy 4. prosince 2007, vyvrcholil v Českém Krumlově projekt dětí a studentů nazvaný „Průvodce mým městem“ aneb „UNESCO dětem – Děti pro UNESCO“. Tento projekt byl součástí podzimního oficiálního programu oslav v Českém Krumlově k výše uvedenému výročí.
Vydáno: 09:32 05.12.2007 Autor: Vlastimil Kopeček, CPDM, o.p.s. Český Krumlov Celkem 4 komentářů
TOPlist