ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czNová digitální katastrální mapa pro Český Krumlov
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov oznamuje, že dokončil obnovu katastrálního operátu pro katastrální území Český Krumlov. Byla vypočtena výměra jednotlivých parcel s vyšší přesností, než je tomu v dosavadním operátu, takže u většiny parcel dojde ke změně výměry proti dosud evidovanému stavu. Tento postup je plně v souladu s § 27 písm. e) zákona 344/1992 Sb o katastru nemovitostí (katastrální zákon) v platném znění a právní vztah k nemovitosti se tím nemění. Katastrální úřad předpokládá, že vyhlásí platnost obnoveného operátu a ukončí platnost dosavadního katastrálního operátu pro katastrální území Český Krumlov ke dni 2.5.2006.
Vydáno: 13:47 02.03.2006 Autor: Pavel Mori, ředitel KP Český Krumlov Žádné komentáře


Vyhlášení výzvy pro spolufinancování projektů. Realizace aktivit 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov pro rok 2006.
Dne 28. února 2006 byla zveřejněna výzva ke spolufinancování projektů na realizaci aktivit 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov (dále 1.KPSS). Celkem 400.000 korun je pro rok 2006 k dispozici na dofinancování projektů, které jsou v souladu s cíli a opatřeními 1.KPSS. Zájemci o dofinancování již běžících nebo připravovaných projektů mohou o finanční podporu žádat průběžně až do 30. 6. 2006.
Vydáno: 10:15 01.03.2006 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Žádné komentáře


Evropské projekty mládeže CPDM, o.p.s. (1998 až 2005)
Od 1. března můžete na Náměstí Svornosti v předsálí sídla o.s. ICOS vidět výstavu Mládež a Evropa. Ta mapuje evropské aktivity pro mládež, které realizovalo Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s v posledních osmi letech. Aktivitám směřujícím k posilování evropských vztahů a kontaktů dětí a mládeže se CPDM, o.p.s. věnuje od počátku svého vzniku (1997). Kromě příležitostí získat nové přátele usnadňují dětem a mládeži poznání evropských zemí a jiných kultur, přispívají k lámání jazykových bariér, k větší vzájemné toleranci a porozumění mezi mladými lidmi. Projekty umožňují zapojit se i mladým lidem s jinak omezenými příležitostmi.
Vydáno: 20:28 28.02.2006 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Žádné komentáře


Bezplatné právní poradenství Centra sociálních služeb
Před necelým rokem začalo v případě podezření na porušování základních práv a svobod poskytovat občanům zdarma právní služby Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy. Pro velký zájem o právní služby, které finančně podpořila Evropská komise, se ICOS Český Krumlov (zřizovatel Centra ochrany lidských práv) snažil o hledání možností na rozšíření nabídky právního poradenství. Prostřednictvím nového Centra sociálních služeb, které bylo za spolupráce o.s. ICOS a CPDM o.p.s. počátkem února slavnostně otevřeno v Českém Krumlově, se od nového roku bezplatné právní služby pro občany Českokrumlovska i celých jižních Čech razantně rozšířily.
Vydáno: 20:27 28.02.2006 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Žádné komentáře


Žádost o vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Českém Krumlově
Každoroční rituál ohledně (ne)vyvěšování tibetské vlajky na radnici v Českém Krumlově se blíží. I letos se 10. března mnohé z českých radnic připojí k této celosvětové akci, která je symbolickou podporou všem utlačovaným národům. Přestože českokrumlovská radnice se tradičně k této akci nepřipojuje, na Náměstí Svornosti v minulých letech tibetská vlajka zavlála. Konkrétně v oknech o.s. ICOS, jehož kancelář s radnicí těsně sousedí. Navzdory bychom uvítali, kdyby se k českým radnicím (loni jich bylo jen v ČR 270) připojilo i město Český Krumlov. Dne 20. února tohoto roku proto byla starostovi a radním města zaslána žádost o vyvěšení tibetské vlajky, kterou zde přetiskujeme. Pod textem jsou uvedeny i související články s diskusí, která se k tématu (ne)vyvěšování vedla v loňském roce na serveru demokracie.krumlov.cz.
Vydáno: 17:22 21.02.2006 Autor: Tomáš Zunt, ICOS Český Krumlov Celkem 15 komentářů


Stručné vyhodnocení průzkumu o EU na Českokrumlovsku
V průběhu podzimních měsíců minulého roku proběhl na Českokrumlovsku pod patronátem o.s. ICOS průzkum veřejného mínění v rámci projektu „EU a život v regionu“. Dnes přinášíme jeho stručné vyhodnocení s připojením krátkého komentáře. Podrobnější vyhodnocení průzkumu bude v nejbližší době uveřejněno na stránkách www.eu.krumlov.cz, které slouží k informování o dění EU především občanům Jihočeského kraje.
Vydáno: 14:20 20.02.2006 Autor: Redakce (Tomáš Zunt, ICOS Český Krumlov) Žádné komentáře


Představujeme: Fond ohrožených dětí. Klokánek vyroste i na jihu Čech – pomoci může každý
Jednou z organizací, s níž navázalo úzkou spolupráci nové českokrumlovské Centrum sociálních služeb ( více) je Fond ohrožených dětí (FOD). Tato organizace pomáhající opuštěným, zanedbávaným a týraným dětem, připravuje výstavbu Klokánku na jihu Čech - v Českých Budějovicích nebo v Českém Krumlově. Podpořit projekt Klokánku můžete mj. přispěním do sbírkové kasičky, která je od dnešního dne (15.února 2006) umístěna na hlavní poště v Českém Krumlově. Čím se Fond ohrožených dětí zabývá a především informace o smyslu a náplni Klokánků se dočtete dále.
Vydáno: 15:59 15.02.2006 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) ve spolupráci s FOD Žádné komentáře


Vzdělávání k dětským právům se zaměřením na ochranu před domácím násilím
Málokdo z nás si uvědomuje váhu lidských práv a jejich reflexi v běžném životě. Člověk se rodí čistý, společností zatím nepoznamenaný a v průběhu své socializace, získává od svého okolí i různé dovednosti, návyky a morální kodexy. Pod tíhou vlivu médií a zejména bombardujícího vlivu televizních pořadů je pro děti důležitým opěrným bodem především dobře fungující rodina. Když je tato základní opora narušena je tu škola, která by měla mladou generaci vnímat komplexně a vytvářet dětem podmínky pro konfrontaci různých názorů. Z tohoto důvodu také právě na základních školách v Českém Krumlově pořádalo v lednu 2006. Centrum ochrany lidských práv semináře, které navazovaly na "Vzdělávací cyklus k ochraně dětských práv" z konce loňského roku.
Vydáno: 17:29 09.02.2006 Autor: Petra Vojtová, Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy Celkem 4 komentářů


V Českém Krumlově zahájilo činnost Centrum sociálních služeb
Dnes ve čtvrtek 9. února bylo slavnostně otevřeno Centrum sociálních služeb, které v Českém Krumlově vzniká za spolupráce několika místních organizací. V novém sídle centra na Náměstí Svornosti čp. 2 se sešli zástupci organizací, které jeho vznik iniciovaly (o.s. ICOS Český Krumlov a CPDM, o.p.s. Český Krumlov), zástupci dalších poskytovatelů sociálních služeb ve městě i představitelé města Český Krumlov. Prvotním impulsem pro iniciaci vzniku této organizace, jejímž cílem je zaplňovat „prázdná místa“ v poskytování sociálních služeb v regionu, bylo Komunitní plánování sociálních služeb, které ve městě Český Krumlov probíhá od roku 2004.
Vydáno: 12:58 09.02.2006 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Celkem 2 komentářů


Češi v zabraném Českém Krumlově
V Českém Krumlově s dvoutřetinovou většinou německého obyvatelstva bylo před 2.světovou válkou mnoho smíšených rodin. V jedné takové, otci Čechovi a matce německé národnosti se narodil v roce 1927 syn Jan, po rodičích jménem Rot. Do české školy začal chodit do dvoutřídky v Linecké ulici, pokračoval ve škole u kostela sv. Víta a nakonec navštěvoval nově postavenou školu T.G. Masaryka na Špičáku až do konce září 1938. Jako většina českých kluků chodil s námi do Sokola. Od začátku roku 1938 sílily snahy sudetských Němců za odtržení pohraničního území od našeho státu. Tyto tlaky nabyly na intenzitě v září. Vyvrcholením byl pochod žáků všech německých krumlovských škol a dalších Němců. V průvodu byla poprvé nesena vlajka s hákovým křížem. Oba si vzpomínáme, jak jsme museli za okny tříd vyslechnout sprosté nadávky na vše české, doplňované pliváním.
Vydáno: 09:17 08.02.2006 Autor: Karel Podruh, Český Krumlov Celkem 4 komentářů


Vyhlášení výběrové řízení v rámci Komplexního programu prevence sociálně – patologických jevů pro rok 2006
Město Český krumlov vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO ROK 2006 v rámci Komplexního programu prevence sociálně – patologických jevů. Termín pro podání projektu je 16. 2. 2006.
Vydáno: 18:07 01.02.2006 Autor: Marek Nerud, MěÚ Český Krumlov Žádné komentáře


Jak úspěšně sestavit projektovou žádost
Často se mluví o malé schopnosti České republiky využívat finance Evropské unie. Pro chod mnoha organizací nejsou finanční prostředky jen příjemným zpestřením jejich rozpočtu, jejich získání bývá nutnou podmínkou pro rozvoj nabízených služeb nebo činnosti organizace. Nezřídka bývají tyto finance jedinou možností, jak uskutečnit plánované aktivity. Ne všichni se do mnohdy složité procedury pouští. Překážkou bývají pro někoho složité formuláře při podávání žádostí, pro jiného nepřekonatelná byrokratizace celého řízení projektu nebo třeba nedostatek času, který je nezbytné věnovat projektové přípravě. V Českém Krumlově a v Jihočeském kraji se nevládním organizacím, vzdělávacím institucím, ale i dalším zájemcům snaží v této oblasti dlouhodobě svými aktivitami napomáhat Komunitní projektové centrum (součást občanského sdružení ICOS). V průběhu minulého roku jen v rámci školení „Řízení projektového cyklu“, které podpořilo Velvyslanectví Nizozemského království v Praze, vyškolilo centrum v Jihočeském kraji přes 67 pracovníků NNO, 55 studentů a 32 pedagogů.
Vydáno: 16:17 24.01.2006 Autor: Jiří Fajtl (ICOS Český Krumlov) Žádné komentáře


Den památky obětí holocaustu
V pátek 27. ledna t.r. můžete navštívit židovský hřbitov v Českém Krumlově a uctít tak památku obětí holocaustu. Hřbitov bude zpřístupněn v době od 14.00 do 17.00 hodin. Návštěvu hřbitova v dopoledních hodinách (školy apod.) si můžete sjednat na tel. čísle 776004237 nebo 728454577.
Vydáno: 13:13 24.01.2006 Autor: Adam Kamenský, správce hřbitova Celkem 3 komentářů


1. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov je již k dispozici v tištěné podobě i na internetu
Český Krumlov již má v tištěné podobě strategický dokument, který rozpracovává na příští tři roky problematiku rozvoje sociálních služeb ve městě. Jednotlivé cíle a opatření komunitního plánu by měly v následujícím období přispět ke zkvalitnění poskytování sociálních služeb ve městě a především přiblížit tyto služby potřebám a přáním občanů města.
Vydáno: 12:56 18.01.2006 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Žádné komentáře


Filmový klub Jeden svět: „Mrtví jsou na živu“
Dokument „Mrtví jsou na živu“ zachycující příčiny a průběh rwandské genocidy můžete zhlédnout v úterý 10. ledna 2006 v českokrumlovském klubu Bouda, a to od 19 hodin. Promítání a následné besedy se jako host zúčastní Teodor Marjanovič, mj. bývalý vedoucí zahraniční rubriky týdeníku Respekt nebo člen Česko-německého diskusního fóra.
Vydáno: 19:27 03.01.2006 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Žádné komentáře


Evropské informace na Eu.Krumlov.cz
Dne 15. prosince t.r. byl spuštěn nový internetový portál EU.KRUMLOV.CZ. Jeho cílem je nabídnout přehledné a aktuální evropské informace z Českokrumlovska a z jižních Čech. Nabízí aktuální zpravodajství, pozvánky na besedy, přednášky a semináře, přehled služeb, jež můžete s podporou EU v regionu využívat a další informace s tématem budoucnosti Evropy a evropských financí. Portál, který funguje též jako rozcestník na další zdroje informací, je součástí regionálního informačního servisu o EU. Ten pro občany regionu poskytují o.s. ICOS Český Krumlov a Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov.
Vydáno: 15:56 16.12.2005 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Žádné komentáře


Termíny a informace k zápisu do prvních tříd ZŠ v Českém Krumlově
Zápis do prvních tříd na českokrumlovských základních školách proběhne 20. ledna 2006. Zápis do prvních tříd stávající zvláštní školy v Českém Krumlově pak 8. února 2006.
Vydáno: 20:38 14.12.2005 Autor: Redakce (Míša Faltová) Celkem 4 komentářů


Stanovisko k návrhu rozpočtu města na rok 2006
Manažeři koordinačních skupin a týmu pro komunitní plánování sociálních služeb ve městě Český Krumlov vydali stanovisko k návrhu rozpočtu města na rok 2006. Na tomto místě text, který byl rozeslán zastupitelům města dne 9. 12. 2005, přetiskujeme. (Redakce)
Vydáno: 11:28 12.12.2005 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Celkem 4 komentářů


Informace o EU dostupné pro každého zájemce
V současné době se vrcholná politická debata Evropské unie točí kolem unijního rozpočtu pro roky 2007 až 2013. Hovoří se o jeho snižování, krácení výdajů na strukturální fondy. Tedy výdajů na fondy EU, které přinášejí peníze do regionů nových členů Unie. I přesto se v případě českých regionů jedná o desítky miliard čistého příjmu z unijního rozpočtu - podle ministerstva financí získala jen letos ČR z Unie zhruba 7 miliard, na příští rok se počítá s částkou daleko větší a v dalším sedmiletém rozpočtovém období by mělo přijít až 700 miliard korun. Budoucnost Evropy ale nespočívá jen v rukách politiků. Jak na besedě s občany zdůraznila i europoslankyně Jana Hybášková (akce se uskutečnila 5. prosince t.r., pozvánku na ni jsme uveřejnili zde), záleží především na samotných občanech Evropské unie, na jejich schopnosti vytvořit si vlastní názor na evropskou integraci. K tomu ale potřebují srozumitelné a lehce dostupné informace. Právě k tomuto účelu slouží evropská informační střediska, na Českokrumlovsku pak REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ SERVIS O EU.
Vydáno: 15:29 09.12.2005 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Žádné komentáře


Evropské informační a poradenské služby pro mládež na Českokrumlovsku
Tentokrát v pravidelném seriálu článků o Evropské unii představujeme informační a poradenské služby pro mládež – EURODESK (evropskou informační síť pro mládež), Program Evropské unie MLÁDEŽ a počítačovou diagnostiku pro volbu studia a budoucího povolání, které mohou zájemci využít v sídle CPDM, o.p.s. Český Krumlov (Špičák 114). O Evropském týdnu mládeže na Českokrumlovsku (5. - 11. 12.), jsme již informavali, text si můžete přečíst zde. (Redakce)
Vydáno: 09:39 08.12.2005 Autor: Vlastimil Kopeček, CPDM, o.p.s. Český Krumlov Celkem 4 komentářů
TOPlist