ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czPOZVÁNKA: LOUTKOVÉ DIVADLO NA NÁMĚSTÍ SVORNOSTI
Přijďte se podívat, co dokáží děti s lehkým handicapem. V neděli 6. června od 14:00 se můžete na Náměstí Svornosti v Českém Krumlově vydat do malebného světa loutkových hrdinů. Pohádku z českokrumlovskou tématikou zahrají pod vedením odborníků děti ze speciálních škol Jihočeského kraje a rakouské organizace Hilfswerk. A to přímo dvakrát, v české i německé verzi - můžeme se tedy těšit i na dvě různá pojetí téhož příběhu. Tato představení pro veřejnost jsou součástí projektu „Pohádka – uměním k lásce a sebepoznání“, na kterém se podílí Informační centrum občanského sektoru, Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy, Kruh přátel pohádkového domu a rakouská organizace Hilfswerk.
Vydáno: 08:21 27.05.2004 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Žádné komentáře


PROČ CHCE MĚSTO TRANSFORMOVAT FUNGUJÍCÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI?
V říjnu loňského roku jsme Vás informovali o záměru Radnice přeměnit některé obecně prospěšné společnosti - tedy neziskovky zřízené městem v polovině devadesátých let - v příspěvkové organizace, přestože obecný trend je právě opačný (říjnový článek najdete zde). Na svém zatím posledním jednání Zastupitelstvo města Český Krumlov přesto odsouhlasilo kroky vedoucí k transformaci jedné z těchto společností, a to Domů s pečovatelskou službou, o.p.s. Proč ale Radnice trvá na této radikální změně neziskové společnosti v příspěvkovou, proč se jedná právě o tuto společnost, proč tento krok posvětilo i zastupitelstvo a další otázky zůstávají záhadou.
Vydáno: 15:36 19.05.2004 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Celkem 4 komentářů


Rubrika: Volby v roce 2004

Volby do Evropského parlamentu

Vstupem České republiky do Evropské unie získali 1. května všichni občané České republiky automaticky občanství EU, a tím i možnost volit poslance, kteří nás budou zastupovat v Evropském parlamentu (základní informace o EP jsme již uveřejnili, klikněte zde). Tentokrát Vám přinášíme informace o samotných volbách, včetně kandidujících stran a hnutí. První evropské volby proběhnou na území ČR 11. a 12. června 2004.
Vydáno: 09:45 14.05.2004 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Žádné komentáře


Konference k ročnímu působení Centra ochrany lidských práv v Jihočeském kraji
Za účasti nejrůznějších nevládních organizací věnujících se problematice lidských práv, státní správy i samosprávy se dne 6. května v prostorách hotelu Gold v Českém Krumlově uskutečnila konference: Ochrana lidských práv v dnešní společnosti: Jaký máme přístup k dodržování lidských práv na prahu naší „evropské“ existence? Konferenci připravilo Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy ve spolupráci s Českým helsinským výborem. V jednání byl kladen důraz především na dosažený pokrok i přetrvávající nedostatky ve spolupráci nevládního sektoru se státními orgány, s cílem tuto spolupráci - ale i koordinaci činnosti mezi jednotlivými nevládními organizacemi navzájem - prohloubit.
Vydáno: 20:07 09.05.2004 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Celkem 1 komentářů


Nová galerie v Českém Krumlově
V Pohádkovém domě se ve čtvrtek 29. dubna uskutečnila vernisáž nové galerie Fíďa se stálou expozicí děl akademického sochaře Petra Fidricha. Ten si pozval na zahájení dalšího českokrumlovského výtvarníka, akademického malíře Karla Hrubeše.
Vydáno: 09:54 05.05.2004 Autor: Karel Podruh, Český Krumlov Žádné komentáře


V Českém Krumlově probíhá projekt zaměřený na přiblížení romské kultury dětem
Dvě hodiny plné povídání o romské kultuře, historii, tradičních zvycích zpestřené ukázkami romské hudby, fotografiemi i čtením klasické romské pohádky. To je náplní seminářů, které probíhají v jednotlivých základních školách v Českém Krumlově. Semináře jsou součástí projektu organizovaného Centrem ochrany lidských práv jižní Čechy s cílem přiblížit romskou kulturu žákům II. stupně základních škol. Setkání s dětmi, která již proběhla na základních školách na Plešivci a v Linecké, se účastní i místní významná etnografka Eva Davidová. Projekt „Moji kamarádi Romové a svět kolem nás“ byl zahájen v posledně jmenované škole u příležitosti Mezinárodního dne Romů a je realizován v rámci Komunitního projektového centra Český Krumlov z prostředků Phare EU a Open Society Fund Praha.
Vydáno: 17:27 30.04.2004 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Celkem 12 komentářů


NÁZOR: Evropská unie za dveřmi
Jen pár hodin nás dělí od vstupu do EU. Začneme se učit ideálu svobody, dodržování lidských práv i individuální odpovědnosti, protože jen bloud by si mohl myslet, že to vše jsme si osvojili již na cestě do evropského společenství. Před vstupem se ozývají hlasy, že přijdeme o část své identity, nastane zdražování a hluboký propad životní úrovně. Pokud přijdeme o tu korupční a kariéristickou identitu, žádná škoda. A zdražování nejenže nebude drastické, ale je pouhým výsledkem vyjednávacích schopností našich současných zastupitelů ve struktuře evropských orgánů, tedy jde jen o ono pověstné – mea culpa, mea maxima culpa.
Vydáno: 13:10 27.04.2004 Autor: Vladimír Zunt, Český Krumlov Žádné komentáře


Rubrika: Volby v roce 2004

Evropský parlament

V letošním roce nás čekají troje volby. Na podzim jsou to řádné doplňovací volby do senátu a volby do krajských zastupitelstev, ale již v červnu máme právo volit své zástupce do Evropského parlamentu. Vstupem České republiky do Evropské unie vznikne 1. května všem občanům České republiky automaticky občanství Evropské unie a tím i možnost volit poslance, kteří nás budou zastupovat v tomto zastupitelském orgánu EU. Postupně Vám budeme přinášet informace o všech výše zmiňovaných volbách, informace o kandidujících, o způsobu jednotlivých voleb atp. Dnes jsou to základní informace o Evropském parlamentu, o jeho fungování, pravomocích či platech poslanců. Příští týden najdete v našem zpravodaji všechny důležité informace o evropských volbách na území České republiky, včetně jednotlivých kandidátek do Evropského parlamentu.
Vydáno: 17:48 21.04.2004 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Celkem 8 komentářů


NEJEN PRO SENIORY: Informace a novinky Domů s pečovatelskou službou
Tentokrát Vám přinášíme přehled nejrůznějších služeb, které pro starší generaci poskytují Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. Město Český Krumlov vlastní tři domy s pečovatelskou službou (DPS), ve kterých je kromě bytových jednotek široké zázemí nebytových prostor. Tyto prostory mají svá specifická zaměření a jsou v nich poskytovány různé služby sociální péče nebo slouží pro společenské, kulturní, zdavotnické a provozní účely. Provoz zařízení a činnost těchto služeb je svěřena obecně prospěšné společnosti Domy s pečovatelskou službou Český Krumlov, jejímž zřizovatelem je Město Český Krumlov.
Vydáno: 10:00 20.04.2004 Autor: Františka Kuncová Celkem 4 komentářů


Mladí lidé a strach z neznámého
Před týdnem se v Prachaticích uskutečnilo setkání organizované místní radnicí, na kterém se sešli zástupci Centra ochrany lidských práv jižní Čechy se studenty, s učiteli, sociálními pracovníky i s poradním sborem seniorů a zdravotně postižených. Ačkoli původně mělo jít především o představení činnosti Centra ochrany lidských práv, rozpoutala se během setkání se studenty druhého ročníku Vyšší odborné školy sociální v Prachaticích velmi překvapivá a kontroverzní diskuse na téma dodržování lidských práv. Ta odrážela zmatečnost a nejistotu některých budoucích sociálních pracovníků právě v oblasti chápaní lidských práv.
Vydáno: 17:35 14.04.2004 Autor: Redakce (Jiří Fajtl) Celkem 4 komentářů


Betonárna v Domoradicích: Prach a hluk a...
V Českém Krumlově si mnozí obyvatelé stěžují na noční „provoz“ v ulicích centra, který je nepříjemným a rušivým elementem doprovázejícím život ve městě. S podobným problémem se ale potýkají i mnozí občané bydlící v blízkosti domoradické betonárny provozované firmou ČR Beton Bohemia, s. r. o. Jen s tím rozdílem, že v tomto případě jde podle občanů, kteří nás kontaktovali o hluk poněkud intenzivnější, nezřídka zasahující i do nočního a víkendového odpočinku - spojený navíc s prašností často takřka znemožňující otevření oken.
Vydáno: 16:27 11.04.2004 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Žádné komentáře


Zemřel člověk, jehož poselství snad zůstane
Není nic smutnějšího než když zemře mladý člověk. Vysokoškolský pedagog, zakladatel a předseda občanského sdružení Informační centrum občanského sektoru - ICOS Český Krumlov, tvůrce tohoto zpravodaje, neochvějný zastánce obecných pravd, Richard Tichý, není mezi námi. Jako člověk neobyčejně vzdělaný zaměřil svou snahu k zapojení občanů do věcí veřejných, ať již svou prací v neziskovém sektoru, jako člen Strategického týmu města Český Krumlov či jako předseda redakční rady zpravodaje. Dovolte mi malou vzpomínku na člověka, který svým entuziasmem ovlivnil životy mnohých z nás.
Vydáno: 19:47 31.03.2004 Autor: Tomáš Zunt, za ICOS Český Krumlov Celkem 5 komentářů


Kulatý stůl: Násilí za zavřenými dveřmi
V pondělí 22. března proběhl za velkého zájmu odborné i laické veřejnosti další z kulatých stolů pořádaných Centrem ochrany lidských práv jižní Čechy ve spolupráci s Českým helsinským výborem. V českokrumlovské kavárně Městského divadla se tentokrát diskutovalo o domácím násilí, které je ještě i dnes častokrát vnímáno jako „soukromá věc“, ale o nebezpečnosti tohoto jevu svědčí i fakt, že každý patnáctý občan přišel s domácím násilím do přímého styku.
Vydáno: 09:17 24.03.2004 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Žádné komentáře


ESEJ O PARKINGU: Hej páni konšelé...
V pondělí 22.3.2004 zorganizovala Jihočeská hospodářská komora, Oblastní kancelář Český Krumlov, diskusi podnikatelů s Městem Český Krumlov na ožehavé téma změn dopravní obslužnosti města. Ve vypjaté atmosféře mohli podnikatelé získat odpovědi od zástupců Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r.o. a Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Č.Krumlov, tedy realizátorů koncepce dopravy v klidu ve městě. Většina dotazů, podnětů i kritiky však směřovala k zadavatelům této koncepce, jimiž jsou zastupitelé města. Jejich místa však během celé diskuse zůstala prázdná...
Vydáno: 00:41 23.03.2004 Autor: R. Tichý Celkem 4 komentářů


Veřejná diskuse o návrhu Akčního plánu rozvoje města
Ve středu 17.3.2003 proběhla v Prokyšově sále českokrumlovské prelatury veřejná diskuse o návrhu Akčního plánu rozvoje města pro období 2004-2006. Akční plán veřejnosti představili starosta města JUDr. F.Mikeš, místostarosta Ing.Arch. R.Schinko, místostarosta M. Michálek, tajemník městského úřadu Ing. L. Jedlička, a poradci strategického plánování, tedy zástupce agentury IVP, s.r.o., a ICOS, o.s. Přinášíme přepis podnětů, které na této diskusi zazněly.
Vydáno: 23:48 17.03.2004 Autor: Redakce (R. Tichý) Celkem 4 komentářů


NEJEN PRO SENIORY: Informace a novinky Domů s pečovatelskou službou
Rubrika připravovaná ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Domy s pečovatelkou službou se tentokrát věnuje rozdílu mezi službami, které poskytují pečovatelské domy a domovy důchodců.
Vydáno: 13:01 16.03.2004 Autor: Františka Kuncová Žádné komentáře


NÁZOR: Nechává radnici chladnou porušování lidských práv?
Před několika dny se v České republice připojilo více než 230 radnic k vyjádření solidarity s národem, který již od roku 1949 živoří pod čínskou nadvládou. Velké množství českých radnic vyvěsilo 10. března tibetskou vlajku, aby upozornilo na situaci tohoto národa, který se již několik desetiletí marně dovolává svých práv. Českokrumlovská radnice se bohužel, stejně jako v minulých letech, k této celosvětové akci nepřipojila.
Vydáno: 12:47 16.03.2004 Autor: Miloslav Svoboda, občan města Žádné komentáře


K otázce Tibetu bychom neměli mlčet
Po celém světě včetně České republiky probíhají v březnu akce vyjadřující solidaritu se zemí, která je již desetiletí okupována komunistickou Čínou a jejímž obyvatelům jsou upírána základní lidská práva. Jednou z těchto akcí je vyvěšování tibetské vlajky, které připadá na 10. březen, na den, kdy bylo v roce 1959 krvavě potlačeno tibetské povstání. K této symbolické podpoře jsme se rozhodli připojit i my – proto bude v tento den v našich oknech viset tibetská vlajka.
Vydáno: 19:28 07.03.2004 Autor: Redakce (ICOS, Náměstí Svornosti 2, Český Krumlov) Žádné komentáře


Akční plán rozvoje města pro období 2004-2006
Práce na strategickém plánování rozvoje města se dostaly do další fáze. Od poměrně abstraktních představ, poslání a strategických cílů jsme dnes v Krumlově ve fázi hotového Akčního plánu, tedy souhrnu konkrétních kroků a projektů, doplněných mimo jiné a rámcovým časovým harmonogramem, odhadem potřebných financí a skutečně přidělenými prostředky na jednotlivé projekty z rozpočtu Města pro rok 2004.
Vydáno: 14:41 06.03.2004 Autor: Redakce (R.Tichý), ve spolupráci s IVP, spol. s r.o. (O.Hubáček) Žádné komentáře


Vzpomínka na Jiřího Rumla
Mezi osobnostmi Českokrumlovska na OIS uveden není. A přesto právě tento kraj nad jiné miloval, propagoval jej a v jeho textech v Lidových novinách zmínka o regionu nikdy nechyběla. I proto jsem si v LN 5. března 2004, dovolil zveřejnit text „Jiří Ruml, člověk nejčlověčtější“. On takový opravdu byl a jižní Čechy, tedy nejen Český Krumlov, mu mnoho dluží.
Vydáno: 10:31 06.03.2004 Autor: Vladimír Zunt, Český Krumlov Žádné komentáře
TOPlist