ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czMĚSTO ČESKÝ KRUMLOV VYHLÁSILO 3. GRANTOVOU VÝZVU NA PODPORU REALIZACE 1. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2007
Třetí doplňková výzva je určena pro dvě oblasti podpory: A) na dofinancování projektů naplňujících 1. komunitní plán - z externích zdrojů (tj. mimo rozpočet města), které žadatel realizuje do konce roku 2007, nebo jehož konkrétní část bude ukončena do konce roku 2007 a B) na podporu aktivit-samostatných projektů, které pomáhají naplňovat cíle a opatření 1.KPSS v roce 2007. Žadatelem může být právnická či fyzická osoba, která realizuje či bude v letošním roce realizovat na území města Český Krumlov projekt, který naplňuje cíle a opatření 1. Komunitního plánu sociálních služeb. Uzávěrka žádostí je stanovena na 20. 8. 2007.
Vydáno: 08:22 27.07.2007 Autor: Tomáš Zunt, ICOS Žádné komentáře


SETKÁNÍ S PRÁVNÍMI ODBORNÍKY - NENECHTE SE DISKRIMINOVAT
V pátek 3. srpna 2007 pořádá občanské sdružení ICOS besedu "NENECHTE SE DISKRIMINOVAT - BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC A PORADENSTVÍ V PŘÍPADĚ DISKRIMINACE". Tato beseda je první z několika akcí pro širokou i odbornou veřejnost, které se letos uskuteční v rámci projektu "Prolomit to půjde". Tentokrát je setkání s právními odborníky z Českého helsinského výboru a pracovníky místní bezplatné právní poradny určeno především romským spoluobčanům a problematice diskriminace etnických menšin. Beseda se uskuteční od 17 hodin v Komunitním centru Romů, Horní Brána 425 (bývalá autoškola).
Vydáno: 16:33 23.07.2007 Autor: Tomáš Zunt, ICOS Žádné komentáře


Cihelna – Vystupovat 2007 - 2. ročník kulturního festivalu mládeže
Ve dnech 15. a 16. června 2007 se uskutečnil v areálu kulturního zařízení „Cihelna“ v Chlumu u Křemže druhý ročník kulturního festivalu mládeže „Cihelna - Vystupovat“. Tento festival alternativní mládežnické kulturní tvorby byl svou produkcí zaměřen zejména na mladou nezávislou hudební, divadelní a filmovou tvorbu jihočeského regionu.
Vydáno: 15:38 27.06.2007 Autor: Ladislav Michalík, CPDM, o.p.s. - Bouda Žádné komentáře


Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov v roce 2006
V tomto roce si připomíná Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. v Českém Krumlově desáté výročí svého založení. Na ohlédnutí za uplynulými deseti lety činnosti CPDM, o.p.s. Český Krumlov však ještě nenadešel ten správný okamžik. Sérii programů a aktivit, které by připomněly výročí založení společnosti připravujeme na podzimní období. Na tomto místě a v tuto chvíli ale můžeme udělat malou retrospektivu činnosti, kterou CPDM, o.p.s. vyvíjelo ve prospěch dětí a mládeže v roce 2006.
Vydáno: 14:07 25.06.2007 Autor: Mgr. Vlastimil Kopeček, ředitel CPDM, o.p.s. Český Krumlov Celkem 4 komentářů


Otevřené dveře se pro pacienty léčebny nezavřou ani po skončení projektu
V uplynulých čtrnácti měsících realizoval ICOS Český Krumlov projekt "Otevřené dveře - sociální integrace klientů psychiatrické léčebny Červený Dvůr". Jeho cílem bylo usnadnit často velmi komplikovaný návrat pacientů léčebny do podmínek normálního života. Pod taktovkou projektových pracovišť ICOS Centra ochrany lidských práv a Centra sociálních služeb byly v rámci projektu uspořádány nejrůznější vzdělávací a přednáškové akce a poradenské programy. Ty byly zaměřeny na podporu znovu-začleňování klientů léčebny, kteří úspěšně bojují se svou závislostí, do společnosti a na trh práce. Přestože vlastní projekt končí v červnu t.r. budou díky spolupráci ICOS a léčebny stěžejní aktivity projektu pokračovat i nadále.
Vydáno: 17:43 21.06.2007 Autor: Tomáš Zunt, ICOS Žádné komentáře


Mediace jako způsob řešení konfliktů
Některé konfliktní situace v životě jen těžko zvládneme vlastními silami, a tak se obracíme o pomoc ke třetí - nezaujaté - straně. Jednou z nich může být mediátor. Jeho rolí je podporovat strany sporu v otevřené komunikaci a hledání takového řešení, které by vedlo ke vzájemně akceptovatelné dohodě. Mediace patří mezi mimosoudní procesy řešení sporu. Napomáhá při řešení celé řady konfliktů. Využívají ji velké firmy, které mají spory o značné finanční částky, stejně jako sousedé, kteří spolu nemohou vyjít. Uplatnění nachází i při vyjednání o smlouvách, vzájemných podmínkách spolupráce nebo úpravách pracovních vztahů. Mediace je také jedním ze způsobů, jak řešit diskriminační spory.
Vydáno: 14:51 20.06.2007 Autor: Redakce (T. Zunt) Žádné komentáře


Mládežnická hudební skupina NO ROCK z klubu BOUDA se stala vítězem národní soutěže KAMPAŇ SONG
Kapela NO ROCK, která tráví svůj volný čas, zkouší a koncertuje v mládežnickém klubu Bouda Český Krumlov (CPDM, o.p.s. Český Krumlov) se stala vítězem národní soutěže mládežnických hudebních skupin KAMPAŇ SONG.
Vydáno: 15:47 14.06.2007 Autor: Vlastimil Kopeček, CPDM, o.p.s. Český Krumlov Celkem 5 komentářů


POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA - Letní tábor Zátoň 2007 - „PRÁZDNINY V POHYBU“
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. zve všechny holky a kluky ve věku od 8 do 14 let na letní tábor „Prázdniny v pohybu“. Ten se uskuteční v Zátoni u Větřní od pondělí 30. července do soboty 11. srpna 2007. Zbývá již několik málo volných míst.
Vydáno: 15:46 14.06.2007 Autor: Iva Sukdoláková, CPDM, o.p.s. Český Krumlov, hlavní vedoucí tábora Žádné komentáře


DPS nabízí volnou kapacitu telekontaktních jednotek
Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. (DPS) poskytují již dva roky seniorům a zdravotně postiženým osobám Telekontaktní sociální péči. Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně. V současné době ji využívá 60 občanů Českého Krumlova a dalších 16 obyvatel Prachatic a Větřní.
Vydáno: 15:30 14.06.2007 Autor: Ivana Ambrusová, DPS, o.p.s. Žádné komentáře


Rozhovor o demonstraci proti radaru
Dne dvacátého šestého ledna demonstrovali odpůrci umístění americké radarové základny v Čechách na Václavském náměstí v Praze. Mezi demonstranty bylo i několik občanů z Českého Krumlova. Tří z nich, Vladimíry Konvalinkové, Stanislavy Konvalinkové a Jaroslava Pšeničky jsme se zeptali, na důvody, které je přiměly k účasti na demonstraci. Zajímali jsme se i o to, zda zprávy o demonstraci v médiích odpovídaly dojmům demonstrantů.
Vydáno: 15:28 14.06.2007 Autor: Ptal se Ivan Studený Žádné komentáře


CO JE A CO NENÍ DISKRIMINACE
Od dubna letošního roku se mohou obracet občané Českokrumlovska i jižních Čech na bezplatnou právní poradnu ICOS Český Krumlov i v případech diskriminace. Jak upozorňuje například text "Proč se zabývat diskriminací" není u problematiky diskriminace problémem pouze to, že někteří z nás jsou vystavování diskriminačnímu jednání, problémem jsou i nepřesné představy lidí o tom, co to diskriminace je.
Vydáno: 14:18 14.06.2007 Autor: Tomáš Zunt, ICOS Celkem 4 komentářů


Proč se zabývat diskriminací a nezavírat před ní oči
Jedním z projektů, které v současné době realizuje ICOS Český Krumlov je projekt na podporu antidiskriminačních opatření "Prolomit to půjde". O diskriminaci se hodně mluví. Jedni slovo diskriminace nadužívají, na diskriminaci si permanentně stěžují, cítí se být obětí, jiní se cítí být ohroženi právě obětmi diskriminace, mají pocit, že na diskriminaci je možné se bezuzdně odvolávat, a že opatření proti diskriminaci jsou ve svých základech nepotřebná.
Vydáno: 10:49 13.06.2007 Autor: Tomáš Zunt, ICOS Žádné komentáře


Pomáháme znevýhodněným lidem najít práci
Dne 4. června 2007 uspořádaly dvě jihočeské neziskové organizace (MESADA a ICOS) tiskovou konferenci k představení svých aktivit, které napomáhají různě znevýhodněným lidem najít práci.
Vydáno: 10:49 13.06.2007 Autor: T. Zunt, ICOS Žádné komentáře


Městský park v proměnách času
Ekocentrum Šípek vás zve na odpolední vycházku s povídáním Ing. Petra Kunce - odborníka na dřeviny z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (oddělení péče o krajinu) o historii a bohaté skladbě dřevin parkového porostu „Městský park v proměnách času“. Ve středu 27.6. 2007 v 16:00 u kaple sv. Martina v Městském parku v Č. Krumlově.
Vydáno: 00:42 12.06.2007 Autor: Ekocentrum Šípek Celkem 4 komentářů


Bezplatná právní poradna mění provozní dobu
Od června roku 2007 se mění provozní doba právní poradny ICOS na Náměstí Svornosti. Novou provozní dobu poradny, která od dubna rozšířila svou činnost i o problematiku diskrimanace včetně možnosti zastupovat klienta, najdete dále.
Vydáno: 00:42 12.06.2007 Autor: T. Zunt, ICOS Žádné komentáře


LÉČBA ZE ZÁVISLOSTI NENÍ OSTUDA...
Vyléčenému alkoholikovi může působit muka v Česku velmi vysoká společenská tolerance k alkoholu a alkoholismu. Člověk, který nepije alkohol, si musí vytrpět nechápavé pohledy a nejapné narážky. Obrátit do sebe panáka nejtvrdší lihoviny bez hnutí brvou či vytáhnout tuplák piva na ex je považováno za hrdinský čin, zatímco odmítnutí sklenky vína zhodnotí mnozí jako slabošství.
Vydáno: 18:32 14.05.2007 Autor: Ivan Studený Žádné komentáře


Do 21. května je možné žádat o podporu aktivit, jež naplňují 1. komunitní plán
Na pondělí 21. 5. je stanovena uzávěrka pro projektové žádosti 1. a 2. grantové výzvy na podporu realizace 1. komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov pro rok 2007. Žadatelem mohou být právnické i fyzické osoby, jež realizují či do konce roku 2007 budou realizovat aktivity, které pomohou naplňovat 1. komunitní plán města.
Vydáno: 17:38 14.05.2007 Autor: Tomáš Zunt, ICOS Žádné komentáře


Tisková zpráva: ZDARMA PRÁVNÍ PORADENSTVÍ I ZASTUPOVÁNÍ V PŘÍPADĚ DISKRIMINACE
Od počátku dubna t.r. rozšiřuje právní poradna při Centru sociálních služeb a Centru ochrany lidských práv své služby o poradenství a řešení diskriminačních kauz v regionu. Služby jsou určeny především občanům českokrumlovského regionu. V případech, že klient nemůže či nechce využít obdobných služeb v blízkosti svého bydliště, jsou služby poskytovány i občanům z celých jižních Čech.
Vydáno: 12:32 19.04.2007 Autor: Tomáš Zunt, ICOS Český Krumlov Žádné komentáře


PROJEKT SKUPINY OBČANŮ ZAUJAL SENÁTORA
První místopředseda Senátu PČR Petr Pithart, ředitel sekretariátu předsedy Senátu Edvard Kožušník a předsedové několika územních jednotek původně českokrumlovského občanského sdružení PODNĚTY.CZ diskutovali o variantách postupu k urychlení realizace projektu internetové NÁRODNÍ DATABÁZE OBČANSKÝCH PODNĚTŮ.
Vydáno: 12:32 19.04.2007 Autor: Ing. Arnošt Bednář, předseda o.s PODNĚTY.CZ Žádné komentáře


MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV VYHLÁSILO 2. GRANTOVU VÝZVU NA PODPORU REALIZACE 1. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Dne 2.4.2007 byla vyhlášena 2. grantová výzva na podporu realizace 1. komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov pro rok 2007. Tato výzva je určena na dofinancování projektů - naplňujících 1. komunitní plán - z externích zdrojů (tj. mimo rozpočet města), které žadatel realizuje do konce roku 2007, nebo jehož konkrétní část bude ukončena do konce roku 2007. Uzávěrka žádostí je stanovena na 21.5.2007, stejně jako v případě již dříve vyhlášené grantové výzvy – mimořádné podpory programů naplňujících 1. komunitní plán.
Vydáno: 14:27 03.04.2007 Autor: Tomáš Zunt, ICOS Český Krumlov Žádné komentáře
TOPlist