ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czJIŽ 22 LIDÍ Z PROGRAMU CESTA KE ZMĚNĚ PRACUJE
Pro drtivou většinu dospělých lidí zaujímá práce v žebříčku hodnot významné postavení. Práce je důležitou podmínkou pro důstojnou existenci, umožňuje lidem materiální prospěch. Je také prostorem pro seberealizaci, přináší pocit uspokojení a naplnění. Ztráta zaměstnání je pak pro člověka vždy obtížnou situací, která silně ovlivňuje jeho život. A právě lidem, kteří ztratili práci a jsou dlouhodobě nezaměstnaní pomáhá projekt Cesta ke změně.
Vydáno: 13:35 08.11.2007 Autor: Tomáš Zunt (Redakce) Žádné komentáře


Beseda o diskriminaci s občany Českokrumlovska - MÁTE POCIT, ŽE VÁS NĚKDO NEPRÁVEM ZNEVÝHODŇUJE? MŮŽEME VÁM POMOCI.
Ve čtvrtek 15. listopadu t.r. pořádá českokrumlovská BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA další setkání k diskriminační problematice. Tentokrát je setkání s právními odborníky určeno všem zájemcům z řad široké veřejnosti českokrumlovského regionu. V průběhu besedy zodpovíme veškeré Vaše dotazy k diskriminační problematice a v rámci našich služeb Vám můžeme ZDARMA pomoci s řešením vašich problémů. Beseda v divadelním klubu Ántré (areál městského divadla v Českém Krumlově) začíná v 16 hodin. Pro účastníky besedy je připraveno malé občerstvení zdarma.
Vydáno: 13:23 29.10.2007 Autor: Tomáš Zunt, ICOS Žádné komentáře


CHARITATIVNÍ BLEŠÍ TRH PRO DĚTSKÝ DOMOV V HORNÍ PLANÉ
Od 1. listopadu může každý z vás podpořit CHARITATIVNÍ BLEŠÍ TRH, který se bude konat o třetím adventu 2007, a jehož veškerý výdělek bude věnován DĚTSKÉMU DOMOVU v Horní Plané. Akci pořádá pod záštitou MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV TRAVELLERS´HOSTEL v budově hostelu v SOUKENICKÉ ULICI 43, Český Krumlov. Sbírka věcí a věciček, které Vám na půdě zabírají místo, začíná 1. listopadu. Předměty i příspěvky můžete nosit do recepce hostelu denně od 9:00-19:00.
Vydáno: 13:38 19.10.2007 Autor: TRAVELLERS´HOSTEL, Český Krumlov Celkem 6 komentářů


POMOZTE ZMAPOVAT DISKRIMINAČNÍ JEVY V REGIONU ČESKOKRUMLOVSKO – ANONYMNÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO OBČANY REGIONU
Monitorování diskriminačních jevů je nedílnou součástí projektu „Prolomit to půjde“, o němž na těchto stránkách pravidelně referujeme. Kromě přímé právní pomoci obětem diskriminace a informačně vzdělávacích aktivit pro laickou i odbornou veřejnost se projektová pracoviště ICOS Český Krumlov – Centrum sociálních služeb a Centrum ochrany lidských práv věnují monitorování situace v oblasti diskriminace v regionu Českokrumlovsko. Monitoring diskriminačních jevů v regionu probíhá na několika úrovních. Jednou z nich je i anonymní dotazníkové šetření. Dotazník je k dispozici v nejrůznějších organizacích po celém regionu a můžete si jej stáhnout i na těchto stránkách. Vyplněním dotazníku nám navíc pomůžete zkvalitnit služby bezplatné právní poradny, jejichž součástí je i přímá právní pomoc včetně zastupování při řešení diskriminačních sporů.
Vydáno: 21:45 12.10.2007 Autor: Redakce Žádné komentáře


Spisovatel a pedagog Arnošt Lustig zahájí seminární cyklus Jistoty a nejistoty současného světa
Již od roku 1999 připravuje každoročně za spolupráce s dalšími organizacemi českokrumlovské Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. cyklus seminárních setkání s výraznými a zajímavými osobnostmi české filozofie, kultury, politiky a vědy. Až do května roku 2008 je na každý měsíc pro studenty a další veřejnost připraveno jedno seminární setkání. Letošní cyklus diskusí pod názvem „JISTOTY A NEJISTOTY SOUČASNÉHO SVĚTA“ zahájí setkání s Arnoštem Lustigem dne 18. října 2007. Spolurealizátory cyklu jsou Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov a Studentské univerzitní divadlo SUD České Budějovice. Setkávání se uskuteční v prostorách divadelního sálu Jihočeského divadla. Vstupné na jedno setkání je 20,- Kč. Začátky vždy ve 13.00 hodin
Vydáno: 21:45 12.10.2007 Autor: Redakce s využitím tiskové zprávy CPDM, o.p.s. Žádné komentáře


Kdo škodí více? Pesticid, nebo škůdce?
Ekocentrum Šípek vás zve ve středu 17. října 2007 od 17.00 h na přednášku s názvem "Kdo škodí více? Pesticid, nebo škůdce?"
Vydáno: 00:22 05.10.2007 Autor: Eva Pejchalová, Ekocentrum Šípek Celkem 4 komentářů


Tisková zpráva: Rekvalifikační kurzy pro ženy a matky mají své první úspěšné absolventky
Centrum Českého Krumlova, Světlo Slunce - Vlašský dvůr, zaznamenalo během posledních měsíců příjemné oživení ve smyslu probíhajících rekvalifikačních kurzů pro ženy a matky z Českého Krumlova a blízkého okolí. Koncem června po závěrečných zkouškách zde získalo celkem 45 čerstvých absolventek kurzů osvědčení o své rekvalifikaci v oborech Průvodce cestovního ruchu, Masér pro regenerační a sportovní masáže, Základy podnikání a účetnictví a Projektový management.
Vydáno: 19:57 22.09.2007 Autor: Lenka Belcherová, Sdružení pro rodinu a děti Český Krumlov Žádné komentáře


DOBRÁ ZPRÁVA – INSPIRACE
Ing. Luboš Jedlička, starosta města Český Krumlov, usiluje o vyšší efektivitu práce MÚ. Chce jí dosáhnout především cestou zvyšování kvalifikace, samostatnosti a osobní odpovědnosti zaměstnanců, jejichž počet se od počátku roku 2003 postupně snižuje z původních 163 na 133. Následně hodlá mezi své hlavní priority zařadit problematiku efektivní komunikace s obyvateli a hosty města. Vyplynulo to z jednání, k němuž starosta vyzval zástupce o.s. PODNĚTY.CZ, které je provozovatelem první internetové NÁRODNÍ DATABÁZE OBČANSKÝCH PODNĚTŮ.
Vydáno: 19:54 22.09.2007 Autor: Arnošt Bednář - senior a autor projektu podnety.cz Žádné komentáře


NEJDE JEN O TO NAJÍT SLUŠNOU PRÁCI
Projekt Cesta ke změně napomáhá na dlouhodobě nezaměstnaným občanům v šesti regionech Jihočeského kraje, včetně regionu Českokrumlovsko. Jedním z lidí, kterým projekt Cesta ke změně pomohl vymanit se z dlouhodobé nezaměstnanosti je i devětadvacetiletý Dušan z Českého Krumlova. „Dnes už mám pocit, že v Krumlově je docela dost pracovních příležitostí, ale když jsem se před pár lety přistěhoval za rodinou z Moravy, viděl jsem to jinak.“
Vydáno: 19:54 22.09.2007 Autor: Ivan Studený Žádné komentáře


Zveme vás na další besedu o diskriminaci
Ve čtvrtek 20. září 2007 pořádá občanské sdružení ICOS další z besed "NENECHTE SE DISKRIMINOVAT - BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC A PORADENSTVÍ V PŘÍPADĚ DISKRIMINACE". Tentokrát je setkání s právními odborníky z Českého helsinského výboru a pracovníky místní bezplatné právní poradny určeno především problematice zdravotně postižených občanů. Beseda se uskuteční od 14 hodin v divadelní kavárně ÁNTRÉ (Horní ul. 2) v Českém Krumlově. Akce je součástí projektu "Prolomit to půjde".
Vydáno: 10:02 10.09.2007 Autor: T. Zunt, ICOS Žádné komentáře


DISKRIMINACE NA TRHU PRÁCE - bezplatná právní pomoc
Služby českokrumlovské bezplatné právní poradny, diskusní besedy a semináře a další aktivity v rámci antidiskriminačního projektu "Prolomit to půjde" (real. ICOS Český Krumlov) jsou doplňovány tématickým seriálem článků. Další z textů věnujeme problematice diskriminace na trhu práce.
Vydáno: 10:02 10.09.2007 Autor: T. Zunt, ICOS Český Krumlov Žádné komentáře


KOMUNITNÍ PLÁN SOCÁLNÍCH SLUŽEB PŘINÁŠÍ DO MĚSTA MILIONY
Koncem minulého roku jsme se na stránkách tištěné verze tohoto zpravodaje (č.6/2006 - najdete např. zde) pozastavovali nad některými problémy, které provázejí naplňování komunitního plánu ve městě Český Krumlov. Konstatovali jsme, že na celkové hodnocení přínosu této strategie rozvoje sociálních služeb pro město i občany je ještě brzy. Po polovině jeho realizace (komunitní plán je nastaven na tři roky, od roku 2006 do konce roku 2008) však můžeme tvrdit, že se komunitní plán osvědčil a výrazně napomáhá ke zkvalitnění a rozvoji mnoha nových služeb. Ty slouží především vám, občanům města. Navíc jsou tyto služby financovány z velké části mimo rozpočet města.
Vydáno: 13:33 07.09.2007 Autor: Tomáš Zunt za ICOS Český Krumlov Žádné komentáře


Centrum pro zdravotně postižené nabízí nově zapůjčení kompenzačních pomůcek
Díky grantu města Český Krumlov v rámci naplňování 1. Komunitního plánu sociálních služeb a sponzorskému daru Nadace lesů ČR rozšířilo od letošního léta své služby místní pracoviště jihočeského Centra pro zdravotně postižené. Cílem podpořeného projektu "Asistenční a servisní služby pro občany se zdravotním postižením" je zaplnit mezeru v chybějících sociálních službách ve městě a přispět tak ke zkvalitnění života osob se zdravotním postižením a seniorů. Převážná část finančních prostředků je určena na doplnění kompenzačních pomůcek, které doposud v půjčovnách v Krumlově chybějí (pořízeny byly mj. nové kompenzační pomůcky pro osoby s pohybovým postižením – elektrické polohovací postele, mechanické vozíky, stolky nebo stojanové hrazdy k běžným postelím).
Vydáno: 13:23 07.09.2007 Autor: Růžena Marhounová, Centrum pro zdravotně postižené Žádné komentáře


Nabídka jazykového vzdělávání
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov opět otvírá pro školní rok 2007/ 2008 veřejné jazykové kurzy.
Vydáno: 13:05 07.09.2007 Autor: Iva Sukdoláková, CPDM, o.p.s. Celkem 4 komentářů


Výtvarné projekty v klubu Bouda
Již popáté nabízí volnočasový klub Bouda, projektové pracoviště CPDM, o.p.s. Český Krumlov, dětem a mládeži, žákům a studentům škol, dětem z dětských domovů a dalším zájemcům účast na výtvarných projektech „Sochy a děti“ a „Výtvarný podzim v Boudě“. Letos budou účastníci pracovat na různých historicko uměleckých motivech, které se vztahují k 15. výročí zapsání Českého Krumlova na seznam historických památek UNESCO. Autory výtvarných prací mohou být jednotlivci i kolektivy.
Vydáno: 18:36 06.09.2007 Autor: Ladislav Michalík, vedoucí NZDM Bouda Žádné komentáře


ŠANCE PRO ZAMĚSTNAVATELE
O Projektu Cesta ke změně, jehož cílem je usnadnit dlouhodobě nezaměstnaným návrat na trh práce, vás pravidelně informujeme. Program však není jen skvělou příležitostí pro nezaměstnané, ale i pro samotné zaměstnavatele. V případě, že poskytnou našim klientům pracovní příležitost mohou zaměstnavatelé čerpat mzdový příspěvek. Další nezanedbatelnou výhodou pro firmy, které poskytnou takto znevýhodněným lidem pracovní příležitost, je získání pozitivní image firmy. Zaměstnavatelům nabízíme i další výhody.
Vydáno: 09:36 30.08.2007 Autor: T. Zunt, ICOS Český Krumlov Žádné komentáře


Den s handicapem – den bez bariér
Již počtvrté se ve dnech 8. - 9. září 2007 koná v Českém Krumlově jedinečná akce nazvaná Den s handicapem - den bez bariér. Akci připravuje Kiwanis klub ve spolupráci s městem a Českokrumlovským rozvojovým fondem za pomoci dobrovolných asistentů a dalších partnerů. Zaměření této akce je stejné jako v předchozích ročnících – zpřístupnit alespoň dočasně pro zdravotně postižené ve městě to, co jinak pro ně dostupné není, nebo alespoň tento přístup trochu zjednodušit. Snahou je tak udělat něco pro naše spoluobčany s handicapem, a to nejen tím, že se do určitých muzeí, památek či atrakcí dostanou zdarma nebo se slevou, ale také tím, že se poukáže na problémy, s nimiž se tito lidé musí denně potýkat. V rámci této aktivity jsou naplánovány prohlídkové trasy pro vozíčkáře v centru města, na zámku či v muzeích jsou připravené takzvané „hmatací prohlídky“ pro nevidomé.
Vydáno: 11:26 29.08.2007 Autor: www.ckrumlov.cz Celkem 4 komentářů


Nová otevírací doba ICM - Informačního centra pro mládež Český Krumlov
Od 3. září 2007 má Informační centrum pro mládež Český Krumlov novou otvírací dobu pro veřejnost: pondělí – pátek vždy od 9:00 do 17:00 hodin.
Vydáno: 11:26 29.08.2007 Autor: Iva Sukdoláková, vedoucí pracoviště ICM Český Krumlov Žádné komentáře


Letní tábor Zátoň 2007 - Prázdniny v pohybu
Letní tábor Prázdniny v pohybu je již tradiční aktivitou, kterou Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov pořádá v období letních prázdnin pro českokrumlovské děti. Tentokrát tábor proběhl v termínu 30.7. – 11.8. 2007 v Zátoni u Větřní.
Vydáno: 11:26 29.08.2007 Autor: Iva Sukdoláková, CPDM, o.p.s., hlavní vedoucí tábora Žádné komentáře


Fotografická soutěž o nejlepší dokumentární fotografický cyklus s tématem rozmanitost a diskriminace v české společnosti
Multikulturní centrum Praha vyhlašuje v rámci „Vládní kampaně na podporu rovných příležitostí pro všechny v ČR“ fotografickou soutěž o nejlepší dokumentární fotografický cyklus s tématem rozmanitost a diskriminace v české společnosti. Soutěž je otevřená profesionálním i amatérským fotografům, kteří se věnují tématům rozmanitosti a diskriminace na základě rasového či etnického původu, náboženství nebo víry, věku, zdravotního postižení či sexuální orientace v ČR. Uzávěrka přihlášek je 30. srpna 2007.
Vydáno: 08:27 07.08.2007 Autor: Tomáš Zunt, ICOS, s využitím tiskové zprávy Multikulturního centra Praha Žádné komentáře
TOPlist