ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czEVROPA NA VLASTNÍ KŮŽI
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov připravilo, v rámci kampaně MŠMT ČR „Evropa mladýma očima“, pro realizační období leden až červen 2009 souvislý projekt na podporu evropanství, informování o evropských záležitostech a možnostech a podporu českého předsednictví v Radě Evropské unie, jehož aktivity jsou zaměřeny především na cílové kategorie dětí a mládeže.
Vydáno: 15:11 30.03.2009 Autor: CPDM, o.p.s. Celkem 4 komentářů


MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV VYHLÁSILO GRANTOVOU VÝZVU NA PODPORU NAPLŇOVÁNÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU
Dne 27. března 2009 byla vyhlášena městem grantová výzva 1 pro rok 2009 na podporu služeb a programů, které napomohou v Českém Krumlově naplňovat cíle a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb. Uzávěrka žádsotí je stanovena na 11. 5. 2009.
Vydáno: 15:11 30.03.2009 Autor: Tomáš Zunt Žádné komentáře


ICOS ČESKÝ KRUMLOV PŘIJME SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA pro oblast sociálně- právního poradenství A OSOBNÍ ASISTENTY/ASISTENTKY pro sociální službu osobní asistence
ICOS Český Krumlov HLEDÁ pro své pracoviště Centrum sociálních služeb SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA pro výkon práce v oblasti sociálně - právního poradenství orientovaného na klienty ohrožené sociálním vyloučením dle zákona č. 108/2006 Sb a OSOBNÍ ASISTENTY/KY na zkrácené pracovní úvazky pro sociální službu osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Uzávěrka žádostí je stanovena na 10. 3. 2009.
Vydáno: 11:31 17.02.2009 Autor: Tomáš Zunt, ICOS Český Krumlov Celkem 4 komentářů


Do 16. ledna můžete připomínkovat Návrh 2. Komunitního plánu
Dne 16. ledna t.r. končí tzv. připomínkovací proces Návrhu 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov. Do 12.00 hodin tohoto dne může každý z vás připojit svůj názor, připomínku k návrhu tohoto strategického materiálu, který je podkladem pro rozvoj služeb v sociální oblasti vě městě Český Krumlov na léta 2009 až 2011.
Vydáno: 09:56 12.01.2009 Autor: T. Zunt Žádné komentáře


Sociální prázdniny
Tento čtvrtek (6. ledna 2009). je připraveno veřejné připomínkování Návrhu 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov. Pozvánku a další informace najdete zde. Komunitní plán řeší ve městě problematiku služeb v sociální oblasti. Snaží se nastavit funkční model, který bude odpovídat potřebám občanů tak, snaží se o nastavení stabilního systému v poskytování sociálních služeb. Mnohé z těchto naplánovaných či již realizovaných služeb jsou však závislé na přidělených státních dotacích. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo práce a sociálních věcí v tomto roce opětovně nezvládlo zveřejnit zavčasu informace o přidělených dotací na rok 2009 pro služby registrované a poskytované dle zákona o sociálních službách, jsou tak jako každý rok mnohé neziskové organizace vystaveni velice nepříjemné situaci. Mají poskytovat služby od počátku roku, ale zatím stále nevědí, zda-li jsou v situaci, kdy budou mít alespoň základní prostředky na financování svých služeb v tomto roce. Přerušují tedy smlouvy s klienty, propouštějí dočasně své zaměstnance a „vyčkávají“. Situace o to více nezáviděníhodná, že mnohé sociální služby prostě z jiných než dotačních titulů financovat nejde. I tyto dotační tituly v drtivé většině zdaleka nepokryjí stoprocentní potřeby, organizace se musejí celý rok ohánět, aby získávaly další prostředky, které umožní zajištění služby po celý rok. Jestliže ale poskytovatelé nevědí na počátku ledna ani to, jestli získali alespoň základní prostředky na poskytování služeb v daném roce, dostávají se jak zaměstnavatelé, zaměstnanci, tak bohužel i klienti do situace, kdy nikdo neví co bude, jestli službu, kterou potřebují a využívali ji v minulém roce, budou moci využívat i nadále či nikoli. Tato situace se týká i služby osobní asistence v Českém Krumlově. Přinášíme vám pohled jedné z osobních asistentek na tuto situaci. (Za poskytovatele služby Tomáš Zunt a Ingrid Jílková, ICOS – Centrum sociálních služeb).
Vydáno: 14:22 06.01.2009 Autor: Marie Faldynová Žádné komentáře


Českokrumlovská firma P.M.H. Invest & Trade spol. s r. o. znovu podpořila aktivity CPDM, o.p.s.
Českokrumlovská firma P.M.H. Invest & Trade spol. s r. o. se již podruhé rozhodla, že nebude svým obchodním partnerům zasílat přání k Vánočním svátkům a k novému roku a ani žádné dárky. Ve firmě si řekli, že finanční prostředky, které by do zasílání přání a do drobných dárečků pro svoje partnery vložili, věnují na obecně prospěšné účely.
Vydáno: 09:27 17.12.2008 Autor: Vlastimil Kopeček, ředitel CPDM, o.p.s. Žádné komentáře


VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU PLÁNU – ČTVRTEK 8. LEDNA 2009
Od 9. 12. 2008 do 16. 1. 2009 probíhá připomínkovací proces návrhu 2. komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov. V tomto období můžete prostřednictvím připomínkovacích formulářů navrhovat změny, úpravy či doplnění návrhu. Veškeré informace jsou dostupné například na stránkách www.komunitniplan.krumlov.cz, zde. K diskusi nad Návrhem 2. Komunitního plánu a k připomínkování návrhu je také připraveno veřejné setkání členů jednotlivých skupin komunitního plánování s uživateli a veřejností. Také na tomto setkání můžete získat všechny potřebné informace, můžete vznést své konkrétní připomínky či návrhy. Srdečně vás tedy zveme ve čtvrtek 8. ledna 2009 do zasedací místnosti městského úřadu (Kaplická 439, III. Patro), které začne v 16 hodin.
Vydáno: 15:22 15.12.2008 Autor: Tomáš Zunt, ICOS Žádné komentáře


Bezplaná právní poradna v roce 2008
Na bezplatnou právní poradnu, která funguje v Krumlově již třetím rokem se jen v letošním roce obrátilo více než 800 klientů (pozn. tento počet nemusí odpovídat skutečnému počtu lidí, neboť někteří se na poradnu obrátili s více problémy). Ti se na poradnu obracejí v nejrůznějších oblastech práva, která uvádíme níže – přiložený graf pak znázorňuje procentuální zastoupení jednotlivých oblastí v agendě právní poradny z počtu 800 klientů za období leden - listopad 2008).
Vydáno: 15:22 15.12.2008 Autor: T. Zunt, ICOS Žádné komentáře


NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU - PŘIPOMÍNKOVACÍ PROCES: 9.12.2008 až 16.1.2009
Chybějí vám nebo vašim blízkým ve městě některé ze služeb v sociální oblasti? Máte pocit, že by některé z těchto služeb měly fungovat jinak? Seznamte se s Návrhem 2. komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb a využijte možnosti jej připomínkovat. Návrh stanovuje na rozvoj jakých služeb a programů bude v této oblasti ve městě kladen důraz v následujících letech. Tzv. připomínkovací proces Návrhu 2. komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov probíhá od 9. prosince 2008 až do 16. ledna 2009.
Vydáno: 18:18 08.12.2008 Autor: Tomáš Zunt, ICOS Žádné komentáře


Probační program na jihu Čech má nové stránky
Probační program „Právo pro každý den“ pomáhá snížit riziko opakování trestné činnosti u dětí a mladistvých pokračuje. O července tohoto roku program probíhá pod zašťitou Centra sociálních služeb - projektové pracoviště občanského sdružení ICOS Český Krumlov v několika regionech Jihočeského kraje. V říjnu tohoto roku byly spuštěny nové stránky k realizaci projektu.
Vydáno: 09:42 03.12.2008 Autor: T. Zunt, ICOS Žádné komentáře


PŮL ROKU PILOTNÍHO FUNGOVÁNÍ TERÉNNÍ SLUŽBY VIKTORIE
Projekt Viktorie rozšířil služby pracoviště projektového CPDM o.p.s. Streetwork na oblast pouliční a klubové prostituce. A to na spádovém území bývalého okresu Český Krumlov. Jeho snahou bylo rozšířit služby směrem k aktivnímu vyhledávání nových kontaktů přímo v prostředí pouliční a klubové prostituce a doplnit tak síť služeb, která již existuje v jiných regionech ČR.
Vydáno: 20:47 01.12.2008 Autor: Daniel Jambrikovič, vedoucí pracoviště Streetwork, CPDM, o.p.s. Český Krumlov Žádné komentáře


Nový katalog služeb v sociální oblasti ve městě Český Krumlov
Počátkem prosince tohoto roku byl vydán nový Katalog služeb v sociální oblasti ve městě Český Krumlov.
Vydáno: 20:31 01.12.2008 Autor: T. Zunt, ICOS Žádné komentáře


TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBA V KLUBU BOUDA
Od poloviny letošního září rozšířil Nízkoprahový klub Bouda (projektové pracoviště CPDM,o.p.s. Český Krumlov) svoji působnost o novou terénní sociální službu, která je zaměřená převážně na mladé klienty přímo v místech jejich bydliště. Tato činnost byla podpořena grantem města Český Krumlov v rámci Komplexního programu prevence sociálně-patologických jevů.
Vydáno: 20:30 01.12.2008 Autor: Jiří Muk, terénní pracovník NZDM Bouda, CPDM, o.p.s. Český Krumlov Žádné komentáře


Internetové Rádio ICM hledá další spolupracovníky z řad mládeže a studentů
Internetové rádio ICM hledá do svého týmu nové členy, budoucí moderátory a redaktory. Zájemci, kteří by se chtěli stát členy týmu Rádia ICM, nechť neváhají a napíší na email vedoucího týmu Rádia ICM prokes@radioicm.cz , nebo volají na tel.: 774 157 043. Všechny posily týmu zaškolíme a pak už nebrání nic tomu, by noví členové týmu odstartovali svoji sólovou dráhu na našem rádiu.
Vydáno: 20:30 01.12.2008 Autor: Petr Prokeš, vedoucí Rádia ICM, CPDM, o.p.s. Český Krumlov, Žádné komentáře


EVROPSKÝ PROJEKT MLÁDEŽE „LIDÉ A SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ UNESCO” V KRUMLOVĚ
Od 4. do 18. 8. 2008 se v Krumlově uskutečnila mezinárodní akce zaměřená na poznávání památek UNESCO a současného života lidí „v nich” a „s nimi”. Organizátorem tzv. výměnného projektu mládeže bylo Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov, které od doby svého vzniku (1997) do roku 2008 připravilo 20 evropských projektů. Projekt byl podpořen grantem z programu EU Mládež v akci.
Vydáno: 21:45 12.11.2008 Autor: Pavla Kopečková, koordinátorka projektu Celkem 4 komentářů


Osobní asistence pomáhá stále více lidem
Už devatenáct dětí a jejich rodičů využívá službu osobní asistence, kterou zajišťuje na Českokrumlovsku Centrum sociálních služeb (projektové pracoviště občanského sdružení ICOS). K nim postupně přibývají další klienti nejen z řad zdravotně postižených dětí.
Vydáno: 21:44 12.11.2008 Autor: T. Zunt, ICOS Žádné komentáře


2. ROČNÍK CHARITATIVNÍHO BLEŠÍHO TRHU V TRAVELLERS´HOSTEL
TRAVELLERS´HOSTEL pod záštitou MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Vás zve na 2. ročník CHARITATIVNÍHO BLEŠÍHO TRHU, který se koná v budově hostelu v SOUKENICKÉ ULICI 43 o třetím adventu 2008 a jehož veškerý výdělek bude věnován DĚTSKÉMU DOMOVU v Horní Plané.
Vydáno: 09:48 29.10.2008 Autor: TRAVELLERS´HOSTEL Žádné komentáře


INFORMACE BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADNY - PROBLEMATIKA ODDLUŽENÍ – TZV. OSOBNÍ BANKROT
Bezplatná právní poradna při Centru sociálních služeb funguje na Českokrumlovsku již od roku 2005 pro občany v nepříznivé sociální situaci. Služeb využívají lidé nejvíce v oblasti pracovního, občanského a rodinného práva. V poslední době se na poradnu obrací množství lidí s dotazy na možnosti tzv. osobního bankrotu. Tedy možnosti oddlužení v případě, že člověk chce své dluhy řešit, ale nemá možnosti své věřitele uspokojit. Na následujících řádcích se proto pokusíme problematiku osobního bankrotu přiblížit. Informace uvedené v tomto textu však nejsou zdaleka vyčerpávající. Doporučujeme proto například internetové stránky ministerstva spravedlnosti ( www.justice.cz).
Vydáno: 09:01 10.10.2008 Autor: Tereza Lysoňková a Tomáš Zunt, Centrum sociálních služeb - ICOS Český Krumlov Žádné komentáře


Poděkování za nezištnou pomoc při doprovodných akcích služby osobní asistence
O službě osobní asistence, kterou od počátku roku poskytuje v Českém Krumlově pro zdravotně postižené děti Centrum sociálních služeb vás pravidelně informujeme. Kromě asistence při školní výuce, a to ať v mateřských nebo základních školách jsou dětem asistentky nápomocny v družině základních škol i v mimoškolních aktivitách jako jsou kroužky, vycházky nebo výlety. Pro klienty služby osobní asistence z řad zdravotně postižených dětí jsou však připravovány i doprovodné programy. V průběhu letních prázdnin byl například podniknut výlet na Kleť, či výprava do hlubin Země v grafitových dolech (viz fotografie). Tedy na místa, kam se klienti osobn9 asistence díky svému postižení běžně nemají možnost podívat. Dovolte nám na tomto místě malé poděkování některým z těch, kteří v letošním roce nezištně pomáhali při organizaci těchto doprovodných akcí.
Vydáno: 09:01 10.10.2008 Autor: Za Centrum sociálních služeb Hana Čadová, vedoucí služby osobní asistence a Tomáš Zunt, předseda ICOS (zřizovatel Centra sociálních služeb) Žádné komentáře


Projekt rekvalifikací žen probíhající ve Vlašském dvoře v centru Českého Krumlova se blíži svému závěru
V srpnu 2008 byl ukončen projekt pod názvem„ Rekvalifikační kurzy pro ženy a matky v Českém Krumlově a blízkém okolí “, který byl v průběhu posledních 20 měsíců realizován Občanským sdružením pro rodinu a děti – Český Krumlov. Projekt plně hrazený z prostředků evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky vznikl ve spolupráci s partnerskou organizací Cross Czech a během jeho trvání v něm získalo rekvalifikaci 149 českokrumlovských žen a žen z blízkého okolí.
Vydáno: 11:07 27.08.2008 Autor: Lenka Belcherová , manažerka projektu Žádné komentáře
TOPlist