ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czVolit, či nevolit?
Přes všechny diskuse o prospěšnosti Senátu ČR je třeba brát v úvahu, že dvoukomorové uspořádání moci zákonodárné je dáno Ústavou ČR. Senát proto existuje a ještě existovat bude. Přes všechna ale, je svým způsobem opravdu poněkud výsadním uskupením. I proto pro volby do této komory neplatí ono okřídlené – kdo nevolí, volí komunisty. Ti totiž mají osobností jako šafránu a na rozdíl od voleb parlamentních či komunálních, jsou již dávno v senátním autu.
Vydáno: 21:41 20.10.2004 Autor: Vladimír Zunt Celkem 3 komentářů


Další kroky v KOMUNITNÍM PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ve městě Český Krumlov
V pondělí 25. a v úterý 26. října t.r. se v klubovně Domů s pečovatelskou službou (Vyšehrad 260) uskuteční vstupní seminář ke komunitnímu plánování. Dvoudenní setkání odborného garanta (zároveň školitele) celého projektu s organizacemi a občany města Český Krumlov, kteří se budou podílet na plánování sociálních služeb ve městě, bude zaměřeno především na přípravu a předávání praktických zkušeností v oblasti komunitního plánování. Na seminář jsou zváni nejen ti, kteří již přislíbili svou účast v jednotlivých pracovních skupinách, ale samozřejmě vy všichni, kteří máte zájem podílet se na tom, jak a jaké sociální služby a programy budou ve městě Český Krumlov fungovat. Vítána je tedy účast všech organizací, zájmových skupin, občanských iniciativ i jednotlivých občanů, kterých se poskytování sociálních služeb nějakým způsobem dotýká.
Vydáno: 09:18 11.10.2004 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Žádné komentáře


Začíná EKOFILM 2004 (4.–10. října 2004)
V pondělí 4. října začíná jubilejní již 30. Ročník Mezinárodního filmového festivalu EKOFILM o životním prostředí a přírodním a kulturním dědictví. Stejně jako loňský rok bude tato nejstarší evropská mezinárodní přehlídka filmů a videopořadů o životním prostředí zahájena v Českých Budějovicích (4.–6. října) a pokračovat bude již tradičně v prostorách českokrumlovského zámku (7.–10. října).
Vydáno: 21:41 02.10.2004 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Žádné komentáře


Reakce na článek o telekontaktní službě, který vyšel ve Zpravodaji Města Č. Krumlov (září 2004)
Přestože se domníváme, že v tuto chvíli by občan měl obdržet především přesné informace o tom jak telekontaktní služba funguje, kolik jej v případě zájmu bude tato služba stát atp., vyšel ve zpravodaji Města (pátek 24. září 2004) vydávaném českokrumlovskou Radnicí článek o tom, kolik bude provoz této služby stát město. To je samozřejmě naprosto v pořádku, ale kromě několika nepřesností, které chceme tímto textem uvést na pravou míru, pokládáme jako partneři celého projektu za nutné tyto informace doplnit, aby nedocházelo k mylným a zavádějícím interpretacím. Kolik tedy bude stát telekontaktní služba a co to znamená pro její budoucí uživatele?
Vydáno: 13:16 29.09.2004 Autor: Tomáš Zunt, ICOS Český Krumlov Žádné komentáře


SEMINÁŘE O ROMSKÉ KULTUŘE
V pátek 17. září byla ukončena první část projektu, který má za cíl přiblížit romskou kulturu dětem v Českém Krumlově. Součástí projektu jsou semináře v českokrumlovských základních školách, výtvarná a literární soutěž, před vánoci pak slavnostní vyhlášení soutěží spojené s koncertem romské kapely apod. Právě poslední seminář, který proběhl dnes v základní škole TGM, zakončil první část celého projektu, první z nich proběhl v dubnu t.r. u příležitosti Mezinárodního dne Romů na ZŠ Plešivec.
Vydáno: 11:09 17.09.2004 Autor: Karel Tejček, Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy Žádné komentáře


PETICE: Za omezení hlučného provozu betonárny v Domoradicích
V dubnu tohoto roku jsme Vás informovali o stížnostech obyvatel sídliště Mír na nadměrně hlučný a prašný provoz domoradické betonárny (více informací najdete zde). Ta sídlí v ulici Za Jitonou a mnoha občanům, kteří bydlí v její blízkosti, ztrpčuje svým provozem každodenní život. Na MěÚ Český Krumlov se již chystají kroky vedoucí k omezení provozu této betonárny, ale například do kompetence odboru životního prostředí MěÚ spadá jen měření prašného spadu v těchto provozovnách. Právě hlučnost provozu, která je hlavním zdrojem výtek občanů, má ale na starosti Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje. Ta ve svém posledním vyjádření považuje stížnosti občanů za vyřízené, protože firma provozující betonárnu předložila ke konci června t.r. vyhovující výsledky měření hluku. S tím se však občané žijící v blízkosti provozovny nechtějí smířit a tak sepsali petici za omezení hlučného provozu, kterou zde uveřejňujeme. Pozoruhodné je, že již v prvních dnech po jejím sepsání je pod textem petice podepsáno více než 130 občanů.
Vydáno: 15:00 16.09.2004 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Žádné komentáře


Poděkování účastníků rekondičního pobytu Kardio 2004
Na žádost účastníků rekondičního pobytu Kardio - konaného od 20. do 31. srpna t.r. v Chlumu u Třeboně v rekreačním středisku Lesák - zde uveřejňujeme poděkování, které patří všem, kdo se na této akci podíleli.
Vydáno: 19:23 15.09.2004 Autor: Redakce Žádné komentáře


Vyjádření ICOS k transformaci o.p.s. ve městě Český Krumlov
Již delší čas Vás prostřednictvím této i tištěné verze zpravodaje informujeme o tzv. plánu transformace obecně prospěšných společností (o.p.s.), které ve městě poskytují sociální služby (více o transformaci najdete zde). I v průběhu letních měsíců proběhlo různými medii na dané i těsně související témata mnoho příspěvků. Vzhledem k rozbíhajícímu se procesu komunitního plánování v Českém Krumlově (viz článek pod tímto textem) nám dovolte na těchto místech uveřejnit stanovisko naší organizace ICOS - Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov.
Vydáno: 13:58 12.09.2004 Autor: ICOS Český Krumlov Žádné komentáře


KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
I Vy se můžete podílet na vizi v oblasti sociálních služeb. V Českém Krumlově se rozbíhá proces komunitního plánování, jehož cílem je tolik potřebné posílení role uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb v plánovacích a rozhodovacích procesech a inovace a optimalizace systému poskytování těchto služeb ve městě. Záměrem je tedy připravit podmínky pro co nejkvalitnější rozšíření sociálních programů a služeb do budoucna, a to za výrazného přispění veřejnosti.
Vydáno: 16:32 10.09.2004 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Žádné komentáře


NABÍDKA TELEKONTAKTNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Pro zájemce z řad seniorů, zdravotně postižených, ale i jejich rodinám je určen automatický systém tísňového volání (telekontaktní sociální péče), který již v brzké době začne fungovat ve městě Český Krumlov. Tato služba poskytuje nepřetržitou, dlouhodobou a odbornou pomoc lidem, kteří jsou v důsledku nemoci, vysokého věku, postižení nebo zdravotních obtíží a sociální osamělosti trvale či přechodně znevýhodněni. O projektu, který byl díky spolupráci obecně prospěšné společnosti Domy s pečovatelskou službou a ICOS Český Krumlov podpořen prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti (ve výši cca 3.200.000 Kč) jsme Vás již informovali (klikněte zde). Tentokrát již přinášíme konkrétnější informace pro zájemce o tuto novou službu.
Vydáno: 08:49 08.09.2004 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Žádné komentáře


Den bez bariér v Českém Krumlově
V sobotu 11. září bude město Český Krumlov a jeho vybrané památky zpřístupněno návštěvníkům se zdravotním postižením. Kromě možnosti podívat se v historickém centru na místa za běžných podmínek pro handicapované obtížně přístupná, je na celý den připraven program pro návštěvníky se zdravotním postižením, pro jejich přátele a samozřejmě i pro ty z Vás, kteří chtějí blíže poznat životy našich postižených spoluobčanů.
Vydáno: 18:46 27.08.2004 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Žádné komentáře


OTEVŘENÝ DOPIS P. STAROSTOVI MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV
Otevřený dopis p. starostovi města sepsali (23. července 2004) zástupci ICOS Český Krumlov, Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. a Domů s pečovatelskou službou, o.p.s. Tyto místní neziskové organizace se domnívají, že Městem připravovaná transformace obecně prospěšných společností (CPDM, o.p.s a DPS, o.p.s.) může ohrozit jak kvalitu poskytovaných obecně prospěšných služeb ve městě Český Krumlov, tak i významné finanční prostředky, které ostatně tyto společnosti získaly z evropských fondů právě na rozšíření a zkvalitnění daných služeb (viz např. článek "Zkvalitnění služeb pro seniory...", který naleznete pod tímto textem).
Vydáno: 09:00 29.07.2004 Autor: Tomáš Zunt, ICOS Český Krumlov Žádné komentáře


Zkvalitnění služeb pro seniory a zdravotně postižené v Českém Krumlově
Díky grantu Evropské unie budou senioři a zdravotně postižení na českokrumlovsku již v brzké době používat novou službu, tzv. telekontaktní péči. Jde o službu umožňující mnohým - jinak téměř nemožné - setrvání ve vlastním prostředí, ve svém domově. Po dvouletém úsilí se podařilo obecně prospěšné společnosti Domy s pečovatelskou službou a Informačnímu centu občanského sektoru-ICOS Český Krumlov zúročit společné snažení, jehož výsledkem je získání významného finančního příspěvku na projekt „Telekontaktní sociální péče“. Do města Český Krumlov tak na výrazné zlepšení sociálních služeb přijdou prostředky ve výši téměř 100 tisíc EUR (přes 3.000 000 Kč). Tyto prostředky projektu přidělila Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků PHARE EU.
Vydáno: 16:19 09.07.2004 Autor: Jiří Fajtl (ICOS Český Krumlov), Hana Čadová (DPS, o.p.s.) Žádné komentáře


Odsun jako počátek morální pohromy?
Poslední dobou se nejen v Českém Krumlově zvedá vlna hysterie, jakmile kdokoli zapochybuje o adekvátnosti poválečného odsunu sudetských Němců. Stačí nepatrná zmínka o problematičnosti prezidentských dekretů či naprosto scestné vyjádření sudetského bezvýznamného hejhuly a je oheň na střeše. Ihned bezmyšlenkovitě bráníme národní zájmy, zaklínáme se konsekventní oprávněností (rozumněj správností) odsunu, opájíme se dovoláváním na ty zvěrstva co nám Němci provedli. Vzhledem k negativním reakcím na jakoukoli snahu diskutovat o odsunu lze dovodit, že se jedná o téma stále živé, o němž jsou nám v míře nemalé stále předhazovány když ne vysloveně zmatečné a zavádějící, tak alespoň neúplné informace. Za vše jistě hovoří i skutečnost, že předválečné město Český Krumlov bylo převážně německé, ale žádná širší relevantní diskuse o odsunu zde vlastně ani nikdy nezačala.
Vydáno: 12:28 05.07.2004 Autor: Tomáš Zunt, občan Celkem 27 komentářů


POHÁDKOU K LÁSCE A SEBEPOZNÁNÍ: Na děti s lehkým handicapem čekají další akce
V prvních červnových víkendech zaujala na Náměstí Svornosti mnohé kolemjdoucí loutková představení v podání českých i rakouských dětí. Tyto děti ve věku mezi 10 a 16 lety ze Speciální školy České Budějovice Štítného a děti z rakouského Zwettlu trávily víkendy plné aktivní zábavy v českokrumlovském Pohádkovém domě. Seznamovaly se ze základy řezbářské práce, hrály nejrůznější hry a učily se jak vodit loutky, jak hrát divadlo a nebát se veřejně projevit. Jejich snaha byla završena právě při loutkovém představení, kdy tyto děti zahrály široké veřejnosti pohádku s českokrumlovskou tématikou, a to v české i německé verzi. Protože se projekt setkal s velkým úspěchem nejen u samotných dětí, rozhodli se organizátoři na tyto aktivity navázat a v tuto chvíli jsou již ve fázi zrodu projekty další, tentokrát dlouhodobějšího rázu.
Vydáno: 16:41 18.06.2004 Autor: Redakce (Jiří Fajtl) Celkem 4 komentářů


Rubrika: Volby v roce 2004

Výsledky voleb do Evropského parlamentu

Od pátku 11. června do neděle 13. června 2004 se konaly ve všech státech Evropské unie volby do Evropského parlamentu. Na území České republiky se v pátek a sobotu volilo 24 budoucích evropských poslanců. Nízká volební účast mírně přesahující 28 % oprávněných voličů, triumf opozice (včetně té komunistické) a propad vládních stran. Tak se dají v krátkosti charakterizovat první eurovolby v České republice.
Vydáno: 12:48 14.06.2004 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Celkem 5 komentářů


Rubrika: Volby v roce 2004

Esej o předvolebním vzrušení a trapnosti

Za pár hodin se otevřou volební místnosti pro volby do Evropského parlamentu. Před volbami jsme byli svědky nemastné, tendenční předvolební kampaně (výjimkou byla snad jen poměrně vtipná kampaň Zelených), kde se hýřilo omšelými, nudnými frázemi v různých zabarveních o „lidské“ Evropě (málokdo si asi přeje, aby tu byla Evropa pro mimozemšťany). Všechnu šeď završovaly veskrze stupidní televizní a rozhlasové spoty kandidujících subjektů. Zdálo by se tedy, že předvolební kampaň jen dokreslovala poměrně malý zájem o volby do tohoto zastupitelského orgánu EU. Ale nenechme se zmýlit, i mdlá kampaň může o mnohém vypovídat.
Vydáno: 18:31 09.06.2004 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Žádné komentáře


POZVÁNKA NA DRUHÉ LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ DĚTÍ S LEHKÝM HANDICAPEM
Vzhledem k velkému úspěchu loutkového představení v podání dětí s lehkým handicapem, které se uskutečnilo v neděli 6. června na Náměstí Svornosti, se organizátoři projektu „Pohádka – uměním k lásce a sebepoznání“ rozhodli uspořádat další veřejné představení. V neděli 13. června na Náměstí Svornosti v Českém Krumlově se divákům představí se svým pojetím pohádky s českokrumlovskou tématikou i druhá skupina dětí ze speciálních škol z Českých Budějovic a z rakouského Zwettlu, které prožijí nadcházející víkend v českokrumlovském Pohádkovém domě. Podobně jako minulou neděli Vás děti určitě zaujmou svým spontánním projevem a upřímným nadšením. Nenechte si tedy ujít jedinečnou příležitost zhlédnout netradiční loutkové divadlo. Představení začíná opět ve 14 hodin.
Vydáno: 15:17 07.06.2004 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Žádné komentáře


Rubrika: Volby v roce 2004

Jak a kde hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu

Již za týden v pátek 11. a v sobotu 12. června máme možnost rozhodnout, kdo nás bude zastupovat v Evropském parlamentu. V pátek 11. června budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin, v sobotu 12. června od 8 do 14 hodin. Hlasovací lístky by měl každý volič obdržet do své poštovní schránky nejpozději 3 dny před konáním voleb. V případě poškození, ztráty apod. můžete o nové hlasovací lístky požádat přímo ve volební místnosti. U samotných voleb se musíte prokázat platným občanským průkazem či cestovním pasem. Více o Evropském parlamentu najdete například zde a pro více informací o volbách i jednotlivých kandidujících klikněte zde.
Vydáno: 20:38 05.06.2004 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Celkem 4 komentářů


OTEVŘENÝ DOPIS ZASTUPITELSTVU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV
Před deseti dny jsme Vás informovali o vývoji problematické „transformace“ dvou českokrumlovských obecně prospěšných společností (článek najdete zde), kterou prosazuje vedení Města již od minulého roku. Nabídli jsme také prostor pro vyjádření obou zainteresovaných stran. Dnes tedy přetiskujeme otevřený dopis představitelů Centra pro pomoc dětem a mláděži, o.p.s. a Domů s pečovatelskou službou o.p.s., jenž byl koncem minulého týdne zaslán všem zastupitelům města ČK. Vyjádření Radnice se nám bohužel, i přes opakované výzvy, nepodařilo získat. A to ani reakci na výše uvedený článek uveřejněný ve zpravodaji, ani odpovědi na konkrétní otázky týkající se argumentů, které by eventuálně mohly osvětlit důvody vedoucí Město Český Krumlov k radikální změně těchto dvou fungujících společností. Tato nabídka je samozřejmě nadále platná.
Vydáno: 12:37 31.05.2004 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Celkem 6 komentářů
TOPlist