ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czProbační program pro mladistvé prvopachatele pokračuje díky podpoře z tzv. norských fondů
Probační program „Právo pro každý den“, který v Jihočeském kraji pomáhá snížit riziko opakování trestné činnosti u dětí a mladistvých pokračuje. Projekt, jehož smyslem je prostřednictvím realizace probačního programu snižovat na minimum recidivu trestných činů ve věkové skupině dětí a mladistvých, zaštiťuje Centrum sociálních služeb - projektové pracoviště občanského sdružení ICOS Český Krumlov. Pilotní projekt tohoto programu byl podpořen z tzv. norských fondů až do poloviny roku 2008. Stejný dárce umožnil, aby od července tohoto roku, projekt pokračoval.
Vydáno: 11:07 27.08.2008 Autor: T. Zunt, ICOS Žádné komentáře


Město vyhlásilo 2. grantovou výzvu pro rok 2008 na podporu komunitního plánu
MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV usnesením RM č. 398/27/2008 ze dne 21.7.2008 vyhlašuje 2. výzvu na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb. TERMÍN PRO PODÁNÍ PROJEKTŮ: 8.8.2008.
Vydáno: 11:19 22.07.2008 Autor: Tomáš Zunt, ICOS Žádné komentáře


SBÍRKA: Pomoc pro vozíčkáře Kamila Fouska
Pětadvacetiletý vozíčkář Kamil Fousek z Českého Krumlova s diagnozou dětské mozkové obrny dyskynetické formy (mimovolné pohyby rukou, obličeje a jiných částí těla) nemá elektrický vozík, na který je odkázaný. Kamil se vyrovnává s vrozeným handicapem, který mu brání v běžném způsobu života, třeba i ve verbální komunikaci a vzdálenosti musí překonávat na vozíku.
Vydáno: 22:32 20.07.2008 Autor: Vlastimil Kopeček, CPDM, o.p.s Žádné komentáře


„V BOUDĚ PROTI NUDĚ“ V POSLEDNÍM SRPNOVÉM TÝDNU
V posledním prázdninovém týdnu (25. až 29. srpna 2008) bude mít své pokračování program pro děti a mládež s názvem „V Boudě proti nudě“.
Vydáno: 18:23 17.07.2008 Autor: Ladislav Michalík, vedoucí klubu Bouda CPDM, o.p.s. Český Krumlov Žádné komentáře


LIDÉ S POSTIŽENÍM HRÁLI DIVADLO PRO DĚTI A RODIČE, KTEŘÍ VYUŽÍVAJÍ SLUŽBU OSOBNÍ ASISTENCE
Dětem se zdravotním postižením poskytuje ve městě Český Krumlov od počátku letošního roku službu osobní asistence Centrum sociálních služeb (pracoviště občanského sdružení ICOS). Osobní asistence je využívaná ve školách a školkách i při dalších vzdělávacích a volnočasových činnostech dětí, které mají takzvaně sníženou soběstačnost z důvodu postižení, chronického onemocnění atp. Služba je však poskytována i v domácím prostředí. Například v případě, kdy si rodiče, které se o děti starají, potřebují odpočinout, zařídit si nejrůznější věci nebo potřebují další pomoc, kterou by bez asistence sami nezvládli. Pro děti a jejich blízké jsou také připravovány i doprovodné programy a akce, při kterých se setkávají asistentky a další pracovníci centra sociálních služeb zajišťující službu s klienty – tedy dětmi a jejich rodiči, případně jejich dalšími blízkými. Jednou z těchto akcí bylo i společné divadelní rozloučení se školním rokem.
Vydáno: 18:06 17.07.2008 Autor: Tomáš Zunt, ICOS Celkem 4 komentářů


Připravuje se 2. grantová výzva v rámci podpory naplňování komunitního plánu
V současné době je připravován materiál pro jednání rady města – 2. výzva k předkládání projektů naplňujících cíle a opatření 1. KPSS města Český Krumlov v roce 2008.
Vydáno: 23:30 16.07.2008 Autor: Jaroslav Rytíř, koordinátor KPSS za MěÚ Český Krumlov Žádné komentáře


Projekt Cesta ke změně pomohl řadě dlouhodobě nezaměstnaných lidí
Pro člověka je ztráta zaměstnání vždy obtížnou situací, jestliže však postihne člověka se zdravotním omezením, ve vyšším věku, případně s nižším vzděláním, je jeho návrat na pracovní trh častokrát velice obtížný. Mnozí z těchto lidí se pak dostávají do nezáviděníhodné situace, kdy přestože chtějí pracovat, zůstávají dlouhodobě v evidenci úřadů práce bez větších šancí na novou práci. A právě těmto lidem napomáhal program Cesta ke změně, který na Českokrumlovsku po dva roky zajišťovalo Centrum sociálních služeb – pracoviště občanského sdružení ICOS, v dalších několika regionech jižních Čech pak občanské sdružení Mesada. V polovině letošních prázdnin projekt, který byl financován z evropských peněz končí, jeho výsledky však hovoří o tom, že obdobné aktivity jsou velice potřebné.
Vydáno: 23:30 16.07.2008 Autor: Tomáš Zunt, ICOS Žádné komentáře


Rekvalifikační kurzy pro ženy úspěšně zakončilo v Krumlově přibližně 150 žen
V červnu 2008 byly ukončeny všechny rekvalifikační kurzy v rámci projektu „Rekvalifikační kurzy pro ženy a matky v Českém Krumlově a blízkém okolí“. Projekt realizuje českokrumlovské Sdružení pro rodinu a děti-Český Krumlov, o.s, a bude zakončen na konci srpna 2008.
Vydáno: 22:01 25.06.2008 Autor: Lenka Belcherová, Za Sdružení pro rodinu a děti Český Krumlov,o.s. Žádné komentáře


Paní Janě pomohl program Cesta ke změně najít práci po sedmi letech
Program Cesta ke změně, který na Českokrumlovsku realizuje Centrum sociálních služeb - ICOS Český Krumlov, lidem, kteří se dostali do kleští dlouhodobé nezaměstnanosti. Jedním z inovativních prvků programu je tzv. pracovní pokus - práce na zkoušku.
Vydáno: 14:56 04.06.2008 Autor: Tomáš Zunt, ICOS Žádné komentáře


Třetí ročník festivalu alternativní mládežnické kultury CIHELNA – VYSTUPOVAT 2008 - Pátek 13. a sobota 14. června 2008 - „Cihelna“, Chlum u Kremže
Ve dnech 13. a 14. června 2008 se uskuteční v areálu „sportovně-kulturního“ zařízení „Cihelna“ v Chlumu u Křemže již třetí ročník multikulturního festivalu mládeže „Cihelna – Vystupovat 2008“. Tento festival alternativní mládežnické kulturní tvorby je svou produkcí zaměřen zejména na mladou nezávislou hudební, divadelní a filmovou tvorbu z jihočeského regionu.
Vydáno: 14:56 04.06.2008 Autor: Ladislav Michalík a Vlastimil Kopeček, za organizační tým CPDM,o.p.s. Žádné komentáře


Probační program na jihu Čech bude pokračovat i po ukončení pilotního projektu, který byl financován z tzv. norských fondů
V šesti městech Jihočeského kraje probíhal poslední rok probační program Právo pro každý den, který pomáhá snížit riziko opakování trestné činnosti u dětí a mladistvých. Projekt, jehož smyslem bylo prostřednictvím realizace probačního programu snižovat na minimum recidivu trestných činů ve věkové skupině dětí a mladistvých, zaštiťovalo Centrum sociálních služeb - projektové pracoviště občanského sdružení ICOS Český Krumlov. Pilotní projekt byl podpořen z tzv. norských fondů a končí v polovině června 2008. Centrum sociálních služeb však již v současné době zajistilo prostředky na další pokračování programu, který je uskutečňován za spolupráce s dalšími organizacemi a probačními službami. Na další rok získalo prostředky opět z tzv. norských fondů alokovaných v České republice, na realizaci probačního programu přispěl také Jihočeský kraj a Ministerstvo spravedlnosti.
Vydáno: 14:56 04.06.2008 Autor: T. Zunt, ICOS Žádné komentáře


DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI za rok 2007
Koncem dubna roku 2008 je rozesílán všem organizacím ve městě, které poskytují sociální či k sociálním službám doprovodné služby, dotazník za rok 2008. Dotazník slouží jednak k monitorování stavu služeb v sociální oblasti ve městě a jeho okolí pro tvorbu a aktualizaci komunitního plánu a jednak pro aktualizaci katalogu sociálních služeb ve městě Český Krumlov. K tomuto účelu je určen oddíl B dotazníku.
Vydáno: 10:43 30.04.2008 Autor: Tomáš Zunt, ICOS Český Krumlov Žádné komentáře


Slavnostní otevření kanceláře služby osobní asistence
Od počátku letošního roku poskytuje nově v Českém Krumlově Centrum sociálních služeb službu osobní asistence, a to pro zdravotně postižené děti ve věku od 3 do 18 let. Podobně jako jiné projekty a programy Centra sociálních služeb - které funguje jako projektové pracoviště občanského sdružení ICOS Český Krumlov - vznikla i služba osobní asistence na základě potřeb stanovených 1. komunitním plánem města Český Krumlov.
Vydáno: 08:45 30.04.2008 Autor: T. Zunt, ICOS Celkem 1 komentářů


Program KOMUNITNÍHO VZDĚLÁVACÍ A VOLNOČASOVÉHO CENTRA - Vlašský dvůr - SDRUŽENÍ PRO RODINU A DĚTI - ČESKÝ KRUMLOV, o.s.
Doprovodné vzdělávací a sebe-rozvojové kurzy, přednášky a semináře pořádané Sdružením pro rodinu a děti v období květen až srpen.
Vydáno: 08:45 30.04.2008 Autor: Michaela Sklářová, Sdružení pro rodinu a děti - Český Krumlov, o.s. Žádné komentáře


Na 12. května je stanovena uzávěrka pro projektové žádosti 1. grantové výzvy na podporu realizace 1. komunitního plánu
Do pondělí 12. května se mohou ucházet o podporu všechny právnické i fyzické osoby, které realizují či do konce roku 2008 budou realizovat aktivity, které pomohou naplňovat 1. komunitní plán města Český Krumlov. Uzávěrka pro projektové žádosti 1. grantové výzvy je stanovena právě na 12. května.
Vydáno: 07:53 18.04.2008 Autor: T. Zunt, ICOS Žádné komentáře


Zdravotní cvičení východu čchi- kung (qi- gong) ve Vlašském dvoře
Obyvatelé Českého Krumlova mají opět jedinečnou možnost posílit své zdraví pravidelným praktikováním tradičního umění pro zdraví a dlouhověkost v kurzech čchi- kung/ qi- gong (překlad: čchi = energie, kung = kultivace, tedy energetická cvičení). Kurzy se pořádají v Komunitním vzdělávacím a volnočasovém centru Světlo slunce, se sídlem ve Vlašském dvoře, které spravuje Sdružení pro rodinu a děti- Český Krumlov, o.s.
Vydáno: 07:52 18.04.2008 Autor: Michaela Sklářová, Sdružení pro rodinu a děti Žádné komentáře


FESTIVAL CIHELNA – VYSTUPOVAT 2008
Ve dnech 13. a 14. června se v Chlumu u Křemže uskuteční 3. ročník multikulturního festivalu mládeže CIHELNA-VYSTUPOVAT. K aktivní účasti na festivalu zveme mládežnické hudební kapely, divadla, filmaře ale i např. taneční skupiny.
Vydáno: 07:52 18.04.2008 Autor: Ladislav Michalík, KLUB BOUDA - CPDM, o.p.s. Žádné komentáře


INFORMACE O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Dnem 1. ledna 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kterým se změnil dosavadní sytém poskytování sociálních služeb. K hlavním myšlenkám tohoto zákona patří zejména poskytování takové pomoci, která vychází z individuálních potřeb uživatele, motivuje uživatele k činnostem, které nevedou k prohlubování jeho nepříznivé sociální situace a posiluje jeho sociální začleňování. Zákon vymezuje základní druhy sociálních služeb - sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Dnes chceme podat informace o službách sociální péče, které poskytuje nezisková organizace Domy s pečovatelskou službou o.p.s. Český Krumlov (DPS), jejímž zřizovatelem je Město Český Krumlov.
Vydáno: 09:01 01.04.2008 Autor: Františka Kuncová, Ivana Ambrusová Žádné komentáře


VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉ VÝZVY NA PODPORU KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ ČESKÝ KRUMLOV
Usnesením zastupitelstva města Český Krumlov č. 29/3/2008 ze dne 27.3.2008 byla vyhlášena 1. grantová výzva na podporu realizace 1. komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov pro rok 2008. Celková finanční alokace činí 700.000,- Kč. Uzávěrka pro podávání žádostí je stanovena na 12.5.2008.
Vydáno: 18:37 28.03.2008 Autor: Tomáš Zunt, ICOS Žádné komentáře


JEDEN SVĚT 2008 – FILMOVÝ FESTIVAL O LIDSKÝCH PRÁVECH POPRVÉ V ČESKÉM KRUMLOVĚ - Klub BOUDA 9. až 12. dubna 2008
V současnosti je Jeden svět jedním z nejvýznamnějších festivalů věnovaných problematice lidských práv v Evropě a patří mezi zakládající členy Asociace lidskoprávních festivalů, která sdružuje 17 festivalů z celého světa. Jedním z cílu festivalu je oslovit především mladé lidi, studenty, středoškoláky, ale i další veřejnost a prostřednictvím filmů jim představit soubor hodnot, na kterých je postavena svobodná a demokratická společnost…Letos poprvé se festivalové promítání vybraných filmů uskuteční také v Českém Krumlově. To, že se Český Krumlov stal jedním z 29 „festivalových měst“ v ČR, je především zásluhou studentů z Filmového klubu Jeden svět při gymnáziu v Českém Krumlově, kteří se již několik let zabývají prezentací filmových dokumentů z produkce nadace Člověk v tísni zájemcům z Českého Krumlova.
Vydáno: 18:29 28.03.2008 Autor: Vlastimil Kopeček, CPDM, o.p.s. Český Krumlov Celkem 2 komentářů
TOPlist