ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czLéčebna Červený Dvůr a veřejnost
Léčebně v Červeném Dvoře se v poslední době dostalo značné pozornosti sdělovacích prostředků (viz. například i převzatý článek na tomto serveru, který najdete ZDE). Veřejnosti se však dostávají informace povýtce zprostředkovaně. Rádi proto dáváme prostor k vyjádření těm, kdo mají ke kauze bezprostřední vztah. Stejný prostor k vyjádření pochopitelně nabízíme i druhé straně sporu.

Redakce
Vydáno: 13:14 24.02.2004 Autor: MUDr. Jiří Dvořáček, ředitel léčebny Celkem 5 komentářů


DOPRAVA: Otevřený dopis městským zastupitelům
V souvislosti s chystanými změnami v dopravě a parkování ve vnitřním městě (viz. například článek na tomto serveru, který najdete ZDE) sepsali někteří občané otevřený dopis městskému zastupitelstvu města Český Krumlov. Originál dopisu včetně podpisů je uložen na radnici.
Vydáno: 13:02 24.02.2004 Autor: Libor Frýba Žádné komentáře


Malé pozastavení se nad vítáním občánků
Město Český Krumlov obnovilo v letošním roce vítání občánků. Této znovuzrozené aktivitě se dostalo nemálo prezentace v různých periodicích. Nic proti, ale jistě by stálo za připomenutí malé ohlédnutí do nedávné minulosti, kdy tento obřad sloužil jako pomocník komunistického boje s církví. Na tom nic nemění ani fakt, že vítání občánků bylo již obnoveno v mnoha obcích České republiky.
Doprovodná ilustrace: neznámý autor, neznámá datace, předloha použita ze serveru "Československý budovatel", sekce "Plakáty", podsekce "Radost".
Vydáno: 17:02 23.02.2004 Autor: Tomáš Zunt, občan Celkem 10 komentářů


KULATÝ STŮL HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ SE ZÁSTUPCI MĚSTA A VEŘEJNOSTI 12.2.2004
Ve čtvrtek 12.2.2004 proběhlo za účasti asi 35 osob v kavárně Městského divadla v Českém Krumlově setkání zdravotně postižených se zástupci Městského úřadu, pořádané koordinátorem projektu Handicap 2004 Radomírem Přibylem. Dle sdělení autorů, jednání v Českém Krumlově proběhlo po vzoru prachatických „Setkání za kulatým stolem“, kde se řeší otázky nejvíce ztěžující život handicapovaných osob s omezenou schopností pohybu a orientace v současném převážně bariérovém prostředí.
Vydáno: 04:37 19.02.2004 Autor: R.Tichý (s využitím tiskové zprávy R.Přibyla) Celkem 4 komentářů


Představujeme: Lost in Bohemia
Víkend, který nekončí po dlouhé měsíce, případně dva roky prázdnin. Takový dojem může vyvolat zhlédnutí filmového dokumentu Lost in Bohemia (Ztraceni v Čechách), který byl několikrát za velkého zájmu promítán v internetové kavárně na prvním nádvoří českokrumlovského zámku. Fotografii laskavě poskytla firma Orbital Films (Londýn, Velká Británie, e-mail: orbitalfilms@yahoo.co.uk), která právě při klubovém promítání pořizovala záběry pro dokumentární film o cestovním ruchu a životě v Českém Krumlově.
Vydáno: 12:24 16.02.2004 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Celkem 1 komentářů


Změny v parkování ve vnitřním městě
Od 1. května 2004 mají začít platit změny v oblasti parkování a dopravy na území Českého Krumlova. Týkají se zón placeného stání na místních komunikacích, městských parkovišť a pěší zóny v historickém centru. O chystaných změnách již referoval Zpravodaj města Český Krumlov. Zjistili jsme však, že stále zůstává několik nezodpovězených otázek. Někteří občané také v tomto duchu sepsali a zástupcům města předali příslušnou petici.
Vydáno: 18:45 05.02.2004 Autor: Redakce (Tomáš Zunt, Richard Tichý-ICOS) Celkem 14 komentářů


Příklady odjinud: Inspirace pro práci s postiženými z Městského úřadu Prachatice
Občas není špatné se porozhlédnout za značku Českého Krumlova a zjistit, zda se ve městě nemůžeme inspirovat někým jiným. Přínášíme dle našeho soudu inspirativní příklad z Městského úřadu Prachatice. Iniciativy prachatických radních a jejich hledání cesty k občanům shledáváme velmi podnětnými a následováníhodnými.
Vydáno: 18:42 05.02.2004 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Žádné komentáře


Pohádka: Přijďte si společně hrát
Hra s loutkami, možnost zahrát si divadlo, seznámení se základy sochaření či poznání nových kamarádů čeká na děti, které se v červnu zúčastní projektu „POHÁDKA“ v prostředí Pohádkového domu v Českém Krumlově.
Vydáno: 18:38 05.02.2004 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Žádné komentáře


Pro seniory – Informace a novinky Domů s pečovatelskou službou
Náš Zpravodaj čte nemálo našich starších spoluobčanů. Ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Domy s pečovatelskou službou proto uvažujeme o pravidelné rubrice určené zejména seniorům.
Vydáno: 18:33 05.02.2004 Autor: Redakce (Tomáš Zunt) Žádné komentáře


Kulatý stůl o problémech handicapovaných nejen v Českém Krumlově
Za nečekaně vysokého zájmu odborné veřejnosti se v pondělí 19. ledna v kavárně českokrumlovského městského divadla uskutečnil kulatý stůl na téma „Rovné příležitosti občanů se zdravotním postižením. Jak se žije handicapovaným?“. Akci pořádalo Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy ve spolupráci s Českým helsinským výborem v návaznosti na loňský Evropský rok pro osoby se zdravotním postižením. Název samotné akce může znít jako stále opakovaná fráze, ale z jednání u kulatého stolu jasně vyplynulo, že přes znatelné úspěchy v procesu integrace handicapovaných v posledním desetiletí, stále přetrvávají mnohé bariéry bránící tomu, aby zdravotně postižení byli z hlediska možností na srovnatelné úrovni s lidmi bez postižení.
Vydáno: 11:16 21.01.2004 Autor: Redakce (Tomáš Zunt, ICOS) Žádné komentáře


EVROPSKÁ UNIE PODPORUJE ROZVOJ ŠÍPKU
ZO ČSOP Šípek patří v našem regionu k neziskovým organizacím s nejdelší historií. Pomáhá chránit životní prostředí již dvacet let, od r. 1983. Zpočátku různorodá činnost se postupně soustředila především na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu. Cílem ZO ČSOP Šípek je prohlubovat environmentální vědomí obyvatel i návštěvníků Českého Krumlova a celého pošumavského regionu, popularizovat poznatky o přírodě a informovat o důsledcích jejího poškozování.
Vydáno: 10:55 13.01.2004 Autor: Hana Lauková ZO ČSOP Šípek Český Krumlov Žádné komentáře


Sváťa Karásek o odvaze žít ve společenství
Ve středu 7. ledna uspořádalo občanské sdružení KRUH-CK a Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. přednášku evangelického faráře, hudebníka a od roku 2002 poslance Parlamentu ČR Svatopluka Karáska na téma „Odvaha ke spolužití“. Akce v Jezuitském sálu Hotelu Růže se zúčastnilo několik desítek nejen krumlovských občanů.
Vydáno: 15:06 08.01.2004 Autor: Redakce (Tomáš Zunt-ICOS) Celkem 4 komentářů


POZOR, PŘICHÁZÍ OBECNÍ BLAHO
S podtitulkem Českokrumlovská smetánka by si z unikátního parku ráda udělala golfové hřiště uveřejnil týdeník RESPEKT č. 2, ročník XV, na s. 4 článek, který se přímo dotýká Českého Krumlova. Článek přebíráme v plném znění s laskavým svolením redakce.
Vydáno: 12:43 06.01.2004 Autor: Barbora Bäumlová Autorka je spolupracovnicí Respektu Celkem 23 komentářů


Vánoční den dětí
Občanské sdružení KRUH-CK zorganizovalo v sobotu 27.12. t.r. odpoledne pro děti a rodiče na Křížové hoře v Českém Krumlově. Chceme poděkovat všem sponzorům a zhodnotit celou akci. Jen je nám líto, že jediným, kdo pro akci pochopení nenašel, byl českokrumlovský vikariát římskokatolické církve.
Vydáno: 11:09 30.12.2003 Autor: Ivan Bárta KRUH-CK Náměstí Svornosti 1 Český Krumlov tel.: 607 890 141 e-mail: kruh@krumlov.cz http://www.krumlov.cz/DOMENY/KRUH Žádné komentáře


ICOS: Uzavíráme projekt Pomoc a obnova po záplavách na Českokrumlovsku
31.prosince tohoto roku končí projekt s plným zněním Pomoc a obnova po záplavách na Českokrumlovsku, který od počátku roku realizovalo naše občanské sdružení. Projekt byl podpořen fondy PHARE Evropské unie a udělen byl v rámci programu Rozvoj občanské společnosti-Obnova oblastí postižených záplavami prostřednictvím pomoci nevládních neziskových organizací. Program zajišťovala Nadace rozvoje občanské společnosti-NROS. Přinášíme stručný přehled výsledků projektu.
Vydáno: 13:48 19.12.2003 Autor: Richard Tichý, ICOS Český Krumlov Celkem 2 komentářů


Upozorňujeme: Iniciativa Český Krumlov - UNESTO!
Český Krumlov - UNESTO!, aneb co všechno může ještě historická památka unést... je iniciativou místních angažovaných občanů, kterým leží osud Českého Krumlova na srdci. Představitelé iniciativy pořádají 3.12.2003 v 17:00 hod. v Unios Internet Café na I. nádvoří zámku Český Krumlov veřejnou besedu o svém zářijovém happeningu na téma palčivých problémů města Český Krumlov, zasahujících do oblasti památkové péče, kultury, cestovního ruchu a podnikání. Probírat se budou také otázky vhodné a nevhodné propagace, reklamních štítů a celkového vývoje historického jádra města. Vstup volný.
Vydáno: 02:08 02.12.2003 Autor: Redakce (R.Tichý, ICOS) Celkem 6 komentářů


AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA V OBDOBÍ 2004-2006
Článek shrnuje aktuální postup prací na strategickém plánování rozvoje města, postup prací na vytváření odpovídajícího Akčního plánu pro období 2004-2006, a detailní seznam opatření strategického plánování rozvoje Českého Krumlova.
Vydáno: 11:48 24.11.2003 Autor: Redakce (R. Tichý, ICOS Český Krumlov) Žádné komentáře


CENTRUM OCHRANY LIDSKÝCH PRÁV REAGUJE NA ČLÁNEK O VIETNAMSKÉ MINORITĚ
Regionální měsíčník OZVĚNY Českokrumlovska č. 11/2003 přinesl pohled redaktorky Hany Váňové na naše vietnamské spoluobčany, na který nás upozornilo několik českokrumlovských občanů s tím, že jde zjevně o xenofobní, rasismem zavánějící text. Na závěr svého článku autorka sama vyzývá k diskusi o této problematice. Dovolujeme si tedy tuto výzvu přijmout.
Vydáno: 11:06 24.11.2003 Autor: Tomáš Zunt Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy, ICOS Český Krumlov Celkem 23 komentářů


PŘEDSTAVUJEME: STIFTER BALOONS, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
Obyvatelé i návštěvníci Českého Krumlova si mohli v poslední době všimnout horkovzdušných balónů, přelétávajících nad jejich hlavami. Pohled na balón na krumlovské obloze je opravdu impozantní, avšak není nic proti tomu, jak Krumlov vypadá přímo z koše takového balónu. Většinu balónových letů nad Českým Krumlovem pořádalo občanské sdružení Stifter Balloons, a to v rámci tak zvaného Krumlovského poletování, které probíhá již třetím rokem.
Vydáno: 19:01 22.11.2003 Autor: R. Tichý Žádné komentáře


PŘEDSTAVUJEME: Občanské sdružení KRUMLOVÁCI
Občanské sdružení KRUMLOVÁCI bylo založeno v Českém Krumlově 9.9.2002. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, a sdružuje členy na základě společného zájmu. Sdružení je právnickou osobou, vzniklou na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Registrace provedena MV ČR dne 27.9.2002 pod č.j. VS/1-1/51291/02-R, IČO 26603691. Fotografie pochází ze soutěže dětských prací v květnu 2003, kterou sdružení organizovalo (foto (c) 2003 Českokrumlovské listy).
Vydáno: 19:59 10.11.2003 Autor: Ing. Zdeněk Duspiva Latrán 54, 381 01 Český Krumlov krumlovaci@seznam.cz tel./fax 380717686 mobil 602659878 Celkem 1 komentářů
TOPlist