ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czPŘEDSTAVUJEME: Občanské sdružení KRUMLOVÁCI


Občanské sdružení KRUMLOVÁCI bylo založeno v Českém Krumlově 9.9.2002. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, a sdružuje členy na základě společného zájmu. Sdružení je právnickou osobou, vzniklou na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Registrace provedena MV ČR dne 27.9.2002 pod č.j. VS/1-1/51291/02-R, IČO 26603691. Fotografie pochází ze soutěže dětských prací v květnu 2003, kterou sdružení organizovalo (foto (c) 2003 Českokrumlovské listy).


Poslání
    Cílem činnosti sdružení je přispívat k trvalému zlepšování kvality života v Českém Krumlově a podporovat aktivity ve prospěch obyvatel města i jeho návštěvníků. K tomu je sdružení připraveno organizovat a podporovat společenské, sportovní a kulturní aktivity a projekty ve městě, veřejně přístupné přednášky, semináře a workshopy a bude při tom spolupracovat s dalšími organizacemi s podobným zaměřením. Sdružení v zájmu zvýšení informovanosti spoluobčanů o dění ve městě a pro vytvoření možností pro vzájemnou výměnu názorů bude vydávat periodické a neperiodické publikace a internetový deník.

Činnost sdružení
    Sdružení postupně rozvíjí svoji činnost, aktuálně se zaměřuje na dvě hlavní oblasti života v Českém Krumlově a celém regionu – na kulturně společenské projekty a projekty pro děti a mládež.

Kulturně společenské projekty
    Podpora kulturních a společenských aktivit. Zlepšení komunikace a mediální podpora občanských, kulturních a společenských aktivit ve městě i v regionu.Jako jedna z prvních dílčích aktivit byla podpora festivalu Jazz na konci léta v Č.Krumlově.
    Od podzimu probíhá příprava na uspořádání společenských a diskusních setkání se zajímavými lidmi z kultury, médií či politiky, kteří mohou podpořit zájmy města a napomoci místnímu kulturnímu a společenskému dění.

Projekty pro děti a mládež
    Občanské sdružení KRUMLOVÁCI se intenzivně věnuje problematice života v Českém Krumlově a využití volného času dětí i dospělých ve městě. V poslední době se sdružení zaměřilo na stav dětských hřišť ve městě a možnosti zlepšení současné situace (obnova, oprava a zatraktivnění, příp. vybudování nových hřišť). Stav dětských hřišť je dlouhodobě zanedbaný (resp. v množství a kvalitě zcela nedostatečný), navíc komplikovaný loňskými ničivými povodněmi. Z výsledků průzkumů mezi obyvateli a po jednáních a dohodě s příslušnými institucemi se sdružení zaměřuje na prostor centra města, které je velmi navštěvováno.
    Téměř absolutní absence hřišť a prostor pro oddech a vyžití dětí se týká jak obyvatel města (celkem 15 tis.obyvatel, z toho v centru města cca 8 000, odhad počtu dětí cca 3000), tak návštěvníků (podle oficiální městské agentury navštíví město ročně okolo 1,5 milionu návštěvníků z domova i ciziny, z toho hrubý odhad hovoří o cca 500 tis.dětí).
    K této problematice uspořádalo sdružení úspěšnou dětskou výtvarnou soutěž na téma Dětské hřiště mých snů - jako podpůrný a analytický projekt. Ve spolupráci s regionálním tiskem se podařilo velmi dobře rozvinout všestrannou diskuzi mezi dětmi i jejich rodiči na téma možností využití volného času dětských obyvatel města (a případně i dětí návštěvníků) a vytváření podmínek pro oddych.
    Přes poměrně velkou nabídku a množství výtvarných soutěží, které oslovují téměř každodenně školní děti, se soutěže zúčastnilo množství soutěžících. Výsledky dětských prací byly prezentovány na výstavě v Městské galerii, kterou zahájil místostarosta města pan Michálek. Vybrané práce i možností vyjádření názorů, byly dále k dispozici do září 2003 v prostorách Městské knihovny.
    Z celé akce, a ohlasů na ni, je naprosto zřejmé, že stav hřišť ve městě je nedostatečný - zejména v centru. A to jak z hlediska počtu a umístění, tak i z hlediska jejich stavu, vybavení a údržby. Proto sdružení pokračovalo dále v jednáních s městskou obecně prospěšnou společností Pro Sport, která má ve městě na starosti aktivity a zařízení pro sport dětí i dospělých.
    Na základě iniciativy sdružení, po dosavadní komunikaci s institucemi ve městě a v rámci snahy o aktivní spolupráci svolal starosta města koordinační poradu na téma dětských hřišť ve městě. Porady se, kromě sdružení Krumlováci a již zmiňovaných institucí a jejich představitelů, zúčastnili také zástupci Městské rady, Výboru pro děti, mládež, sport a tělovýchovu městského zastupitelstva, tajemník města a pracovníci městského úřadu, a ředitel ČKRF s.r.o. (městská majetková společnost). Výsledkem jednání byl souhlas města s aktivitami sdružení Krumlováci a souhlas s možností využít vytipované pozemky z majetku města, resp. ČKRF. Vytipované lokality jsou z hlediska záměrů města a rozvojových dokumentů v zásadě vhodné pro možné umístění zařízení a hřišť pro děti.
    Pro další, realizační fázi, i nadále sdružení Krumlováci počítá se spoluprácí s městem, městskými organizacemi a dalšími subjekty zejména neziskovými společnostmi a organizacemi se zaměřením činnosti ve prospěch dětí a mládeže.


Projekt - Dětská hřiště pro Český Krumlov
    Na základě dosavadních jednání jsou aktuálně k dispozici tyto odsouhlasené základní lokality (pozemky) přímo v historickém centru města:
1. Špičák 114 – zahrada. Sídlo Dětského centra Spirála a ICM, (+zdravotní dětské ordinace a sídlo o.p.s Centrum pro pomoc dětem a mládeži s Klubem Bouda
2. Pozemky podél říčky Polečnice u parkingu Jelení zahrada (na obou březích, býv.zahrádky)
3. Pozemky ČKRF podél areálu býv.Podniku služeb (původní zahrada s ovocnými stromy – jediná zeleň v rámci hlavního hist.centra)
4. Areál pod poštou – u parkingu pro návštěvníky
5. Areál Městského divadla – Horní Brána
6. Městský park a ostatní lokality

    Podle průběhu příprav a dle možnosti financování se počítá s postupným zpřesněním rozsahu a zaměření jednotlivých hřišť a dětských koutků, případně budou doplněny další lokality nebo budou projekty modifikovány (průběh administrativních řízení, resp. realizace smluvních vztahů k pozemkům…).
    V okrajových částech města, kde jsou hřiště v kompetenci městských subjektů počítáme s pomocí a spoluprací našeho sdružení. Cílem je vytvářen koordinovaný systém zařízení pro děti a jeho následnou správu a provoz.

Odhad nákladů

LokalitaZaměření
Věk dětí
(návrh)
Základní rozsahNáklady Min.
(tisíc Kč)
Optimální náklady
(Kč)
Poznámka
14-12Uni- sestava 150250
24-12Uni- sestava + dráha150350
(700)
Alter. pro využití obou břehů
34-10Uni- sestava rozšířená250300
44-12Uni- sestava 170250
54-10Uni- sestava 180250
64-14Uni- sestava + dráha + atypické kombinace350500nespecifikováno
Celkem
1-5
10001400
(1750)
Celkem
1-6
13501900


    Odhady nákladů zahrnují v jednotlivých položkách hrubý odhad na základní přípravné práce (jednoduchý projekt, příprava území ad.)a pořizovací a montážní náklady. Cenový odhad vychází z nabídkových ceníků. Předpokládá se použití typizovaných a homologovaných výrobků, vhodných a schválených pro děti (v souladu s platnými normami a vybavenými příslušnými certifikáty). K dispozici jsou konkrétní katalogy a ceníky několika renomovaných výrobců.
    Případné atypické prvky a úpravy nejsou zatím započteny a budou předmětem dalších přípravných prací a plánů.

Harmonogram
    Plán předpokládá zprovoznit v příštím roce 1 – 2 hřiště (pravděpodobně lokalita 1. a 2.,alter.č.4.)a tyto postupně zlepšovat a rozšiřovat, spolu s přípravou a realizací dalších – dle finančních možností, průběhu příprav a nutných administrativních a realizačních lhůt.
    Správa hřišť se řeší systémově , předpokládáme spolupráci s o.p.s. Pro Sport.


Ing. Zdeněk Duspiva
Latrán 54, 381 01 Český Krumlov
krumlovaci@seznam.cz
tel./fax 380717686
mobil 602659878

Chcete přidat vlastní názor?

Vaše jméno:
Zaslat reakce na email:
Nadpis:
Text:
Ověření:
Pro ověření prosím opište kód z obrázku do tohoto pole

Diskusní příspěvky:

Autor: ing. Arnošt Bednář Nadpis: Nabídka spolupráce Napsáno: 10:06 07.06.2004
Text:
Nabízím Vašemu o.s. možnost spolupráce se správou Databáze podnětů obyvatel. Na www.podnety.cz rádi umístíme konstruktivní podněty Vašich členů a příznivců. Uvítáme podněty ke zlepšení funkcí našeho webu.TOPlist