ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czKomunitní plánování: Vyhodnocení úvodního dotazníku pro občany města


Ke dni 7. ledna t.r. byl ukončen sběr dotazníků v rámci komunitního plánování sociálních služeb, který byl určen pro občany města Český Krumlov. Dotazník byl v polovině prosince minulého roku distribuován prostřednictvím tištěné verze tohoto zpravodaje do všech českokrumlovských domácností.


Návratnost dotazníkového šetření nebyla nijak ohromující, celkový počet vyplněných dotazníků skončil na čísle 31 (Zpravodaj.krumlov.cz je distribuován do cca 6000 českokrumlovských domácností). Všem, kteří dotazník vyplnili touto cestou děkujeme. Záměrem dotazníku bylo především zjistit jakou formu informování o procesu komunitního plánování občané města preferují, jaké informace a služby občané města nejvíce postrádají atp. Na základě zodpovězených otázek bylo smyslem tohoto šetření zajistit, aby se každý z vás mohl na podobě sociálních služeb ve městě podílet cestou, která je mu nejbližší. Co tedy vrácené a vyplněné dotazníky napovídají?

Ve více než polovině ze všech navrácených lístků (16) byla za prioritní skupinu komunitního plánování označená ta, jež se týká péče o starší občany. Aktivita našich starších spoluobčanů je pochopitelná a potěšitelná, sociální služby však nejsou zdaleka určeny jen pro tuto věkovou skupinu (týkají se zdravotně postižených, sociálně slabších, dětí a mládeže, menšin, lidí, kteří se dostanou do situace, kterou nejsou sami schopni řešit…). Vzhledem k demografickému vývoji (rychlému stárnutí populace) jsou však otázky po zajištění možností kvalitního a aktivního života seniorů možná jednou z přednostních v řešení budoucího vzezření sociálních služeb.

Na otázku „Co by se podle Vás mělo na fungování sociálních služeb zlepšit?“ byla odpověď poměrně jednoznačná. Vedle dostupnosti scházejí většině domácností informace o možnostech využití stávajících služeb (24, tedy přes 77% ze všech navrácených lístků). V rámci komunitního plánování by měl být tento nedostatek v brzké době napraven. V současné době se již připravuje „katalog služeb“, který bude obsahovat základní informace o všech organizacích poskytujících sociální služby ve městě včetně kontaktů, obsahu poskytovaných služeb atp. Katalog by měl být dokončen v průběhu dubna t.r. a bude zdarma k dispozici na nejrůznějších veřejných místech v Českém Krumlově či na internetu. Katalog by měl být samozřejmě pravidelně aktualizován.

Z dalších odpovědí vyplývá, že preferovaným způsobem informování o komunitním plánování je prostřednictvím tištěných zpravodajů, které jsou zdarma distribuovány do všech českokrumlovských domácností (3O zaškrtnutých odpovědí v 31 navrácených dotaznících). Jen polovina z domácností, jež vyplnily dotazník má pocit, že je dostatečně informována o procesu komunitního plánování. To se, pevně věříme, bude v průběhu celého procesu zlepšovat, v současné době je přeci jen tento dlouhodobý proces stále v počáteční fázi. Prozatím najdete všechny důležité informace na internetových stránkách www.komunitniplan.krumlov.cz. V nejbližší době budou také materiály týkající se komunitního plánování k dispozici na několika veřejných místech ve městě.

Většina z odpovědí také jednoznačně směřovala k přání - v případě, kdy se o sebe nemůžete sám postarat – žít i nadále ve vlastním bytě za pomoci sociální služby (58 %). Za nejpalčivější sociální problém byly pak označeny bariéry v životě zdravotně postižených (41,9 %), přístup úřadů k řešení sociálních problémů (32,2 %) a nezaměstnanost (32,2 %).

Co se týče samotného zapojení do procesu komuitního plánování, přednost je dávána účasti na veřejném projednávání záměrů plánu sociální péče (první je plánováno přibližně na duben 2005), podrobnějšímu informování, deset občanů si přeje pravidelné zasílání materiálů o komunitním plánování, několik dalších projevilo zájem podílet se na podobě sociálních služeb ve městě přímou prací v jedné z koordinačních skupin.

Za všechny vyplněné dotazníky ještě jednou děkujeme.Redakce (Tomáš Zunt)

Chcete přidat vlastní názor?

Vaše jméno:
Zaslat reakce na email:
Nadpis:
Text:
Ověření:
Pro ověření prosím opište kód z obrázku do tohoto pole

Diskusní příspěvky:

Diskuse k tomuto článku
neobsahuje žádný příspěvek


TOPlist