ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czSTRATEGIE ROZVOJE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV


Představa rozvoje Českého Krumlova (Strategická vize): Český Krumlov je město s historickým dědictvím světového významu. Všichni jsme součástí jeho velikého kulturního, přírodního a lidského bohatství, na nás závisí jeho budoucnost. Pro prvních 25 let třetího tisíciletí vidíme budoucnost v příznivém, především kvalitativním vývoji města a jeho přirozeně souvisejícího okolí, který přinese stabilní, harmonický a sociálně spravedlivý život nejen nám, ale i dalším generacím. Foto J.Kepka (c) 2003, CORPUS Český Krumlov


Strategické plánování rozvoje města Českého Krumlova probíhá v různé intenzitě již od roku 1995 a bylo na něj vynaloženo nemalé úsilí, především formou často dobrovolné práce desítek kompetentních obyvatel města. Strategický plán rozvoje města byl již mnohokrát využit. Sloužil například jako jeden z podkladů pro vytváření územního plánu rozvoje města nebo pro vytváření koncepce rozvoje cestovního ruchu. Řada místních institucí také úspěšně využila strategický plán pro formulaci vlastních projektů a získávání nemalých prostředků z externích zdrojů - tedy mimo rozpočet města.
Vedení města, které vzešlo z komunálních voleb na podzim 2002, na tradici strategického plánování navazuje. Zohledňuje však přitom také změny, ke kterým došlo v bezprostředním i vzdálenějším okolí města, zejména vznik krajů a proces evropské integrace. Významnými prvky práce na strategickém plánu rozvoje města přitom jsou: Aktualizace dosavadních výstupů strategického plánování; změna formátu strategického plánu rozvoje města tak, aby tento byl maximálně slučitelný s programovými dokumenty Jihočeského kraje a České republiky; vyšší srozumitelnost strategického plánu pro občany, a to jak úpravou formy městské strategie, tak i její vyšší propagací a vtažením občanů do procesu strategického plánování.
Od strategického plánu rozvoje města Český Krumlov můžeme očekávat především, že bude sloužit jako podklad pro jiné koncepční dokumenty ve městě a pro řízení města a jeho organizací, a zároveň rozvíjet a konkretizovat programové dokumenty kraje a ČR tak, abychom mohli efektivně žádat a získávat finanční prostředky odjinud, především ze strukturálních fondů Evropské unie.
Jde o dokument, který může podstatným způsobem určit, jak se bude naše město dále rozvíjet. Velmi vítané proto budou případné připomínky a nápady veřejnosti. Celý padesátistránkový dokument je k nahlédnutí v sekretariátu starosty města, v Městské knihovně, v Centru pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Na Špičáku a v oblastní kanceláři Jihočeské hospodářské komory v Linecké ulici. Ti, kdo mají přístup k internetu, si jeho výtah mohou prohlédnout na stránkách http://Strategie.Krumlov.cz, kde je také možné si celý dokument stáhnout.
    Zde nabízíme jen stručný výtah ze strategického plánu. Pro naplnění výše uvedené představy rozvoje si město vytyčuje následující souhrnné strategické cíle:
•    Podporovat hospodářský rozvoj zejména ve formě podniků malého a středního rozsahu v souladu se zásadami udržitelného rozvoje.
•    Budovat infrastrukturu podporující potenciál města a spokojenost občanů včetně jejich možnosti spolupodílení se na plánovacích a rozhodovacích procesech ve městě.
•    Zajistit přístup ke vzdělání, zdravotnickým i sociálním službám všem skupinám obyvatel bez ohledu na rozdílné etnikum, zdravotní handicap či sociální postavení a věk.
•    Maximálně využívat a rozvíjet turistický potenciál města s ohledem na nezbytné zachování všech funkcí města pro spokojený život jeho obyvatel.
•    Intenzívně chránit památky, aby se zachoval ojedinělý historický ráz a krajinný rámec města a jejich odkaz pro následující generace. Přitom je využívat pro kvalitní cestovní ruch přiměřeně jejich dispozicím a funkcím.
•    Bohatou a atraktivní nabídkou kulturních a společenských událostí uspokojovat obyvatele i návštěvníky města nejen v turistické sezóně.
•    Podporovat rozvoj kvality životního prostředí ve městě a jeho přirozeném okolí.

Město si zároveň stanovuje následujících šest problémových okruhů:
1. INFRASTRUKTURA: Okruh zahrnuje problematiku územního plánování, dopravy, technické komunikační a vodohospodářské infrastruktury, ochrany historických částí města, informačních a správních služeb veřejné správy, zásobování energiemi, bydlení a občanské vybavenosti.
2. CESTOVNÍ RUCH, KULTURA, VNĚJŠÍ VZTAHY: Okruh zahrnuje problematiku orientace a managementu cestovního ruchu, infrastruktury a služeb pro cestovní ruch, kulturních zařízení a akcí, ochrany kulturních a historických památek, propagace města a vnějších vztahů města.
3. PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ: Okruh zahrnuje problematiku hospodářské orientace města, fungování městských organizací, vytváření investorského prostředí a podpory malého a středního podnikání.
4. SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ: Okruh zahrnuje problematiku zdravotní a sociální péče, rozvoje komunity, lidských zdrojů a bezpečnosti.
5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ : Okruh zahrnuje problematiku péče o životní prostředí, výchovy a osvěty ve vztahu k životnímu prostředí, technické ochrany životního prostředí a živé přírody včetně jejího využití v zemědělství, lesnictví a rybářství.
6. VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSTVÍ A VOLNÝ ČAS : Okruh zahrnuje problematiku vzdělávání a výchovy a zařízení a služeb pro trávení volného času.

Jak se můžete vyjádřit k rozvoji města?

Je velmi důležité, aby se k utváření městské strategie vyjádřili sami občané města. Ti, kdo mají možnost celou strategii získat na internetu či v tištěné podobě (viz níže), se mohou vyjadřovat ke konkrétním formulacím. Připomínky ale můžete vznášet i v případě, že se Vám tištěnou či elektronickou verzi získat nepodařilo. Máte-li jakékoliv nápady, připomínky či kritiku k dosavadnímu rozvoji města, neváhejte a vyjádřete svůj názor. Udělejte to co nejdříve, pokud možno do 15.10. 2003.

E-mailem:
Zašlete text na adresu icos@krumlov.cz, do předmětu napište „Strategie CK“
SMS:
•    OSKAR: na číslo 2255 zašlete zprávu strat@krumlov.cz SP ABCD, kde „abcd“ je text Vaší zprávy
•    T-Mobile: na číslo 4616 zašlete zprávu #strat@krumlov.cz ABCD, kde „abcd“ je text Vaší zprávy
•    Eurotel: na číslo 999111 zašlete zprávu EML strat@krumlov.cz ABCD, kde „abcd“ je text Vaší zprávy

Přes internet:
Naťukejte si http://Strategie.Krumlov.cz, až Vám stránka naběhne, klikněte na levé liště „Podnět občana“.
Poštou:
Zašlete dopis na adresu ICOS, Strategie ČK, Náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov, nebo na tutéž adresu zašlete odpovědní lístek z tohoto zpravodaje.

Napište nám cokoliv, co vás opravdu pálí. Strategický plán nemusíte číst - jde opravdu o to, aby měli občané Českého Krumlova možnost se vyjádřit k tomu, co si myslí, že je důležité do budoucnosti. Zaručujeme se vám zároveň, že pokud si to budete přát, nikomu nesdělíme vaše jméno.


Kde najdete strategický plán rozvoje města

Internet: naťukejte si Strategie.Krumlov.cz (nebo http://strategie.krumlov.cz)
Tištěná verze: Městská knihovna Český Krumlov v Horní ulici, českokrumlovská oblastní kancelář Jihočeské hospodářské komory v Linecké ulici, Městský úřad Český Krumlov na náměstí Svornosti a na Plešivci, firma LEGRO PLUS v Rooseveltově ulici, Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Na Špičáku, Informační centrum občanského sektoru - ICOS Český Krumlov na náměstí Svornosti.


Redakce (Richard Tichý, ICOS)

Chcete přidat vlastní názor?

Vaše jméno:
Zaslat reakce na email:
Nadpis:
Text:
Ověření:
Pro ověření prosím opište kód z obrázku do tohoto pole

Diskusní příspěvky:

Diskuse k tomuto článku
neobsahuje žádný příspěvek


TOPlist