ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czKomplexní program prevence sociálně – patologických jevů v Českém Krumlově


Městský úřad Český Krumlov pracuje na vytvoření a realizaci Komplexního programu prevence sociálně-patologických jevů ve městě, který zahrnuje jak řadu vlastních aktivit, tak i vytvoření prostoru pro aktivity jiných organizací ve městě. Program zahrnuje i jisté grantové možnosti s velmi aktuální uzávěrkou. Jeho tvůrci zároveň vyzývají veřejnost k zapojení se do diskuse o tomto programu!


Komplexní program prevence sociálně – patologických jevů města Český Krumlov by měl výhledově vytvořit rámec, do kterého budou jednotlivé aktivity v této oblasti zasazeny. Pokud by mu snad bylo vytýkáno, že je málo konkrétní a neobsahuje popis jednotlivých aktivit a jejich přesné rozpočty, odpovídáme, že nejsme tak moudří, abychom věděli (a mohli naplánovat) úplně přesně to, co praxe vyžaduje.

Předpokládáme, že existence tohoto programu a jeho podpora ze strany města podpoří iniciativu odpovědných a tvořivých lidí, kterým tato problematika leží na srdci. Je možné, že část projektů a programů, které budou tímto programem iniciovány, se uskuteční pouze jednou, a zapadnou. Nicméně aktivity, které se ukáží být účinné a budou podporované městem i veřejností, se mohou z izolovaných akcí spojovat v programy, které v pozitivním slova smyslu ovlivní podstatnou část mladé populace Českého Krumlova.

Na rok 2004 je ze strany města vyčleněno 300.000,Kč, rozčleněných do jednotlivých podprogramů po 100.000,Kč. Uzávěrka výběrového řízení na tyto projekty je vyhlášena na 20.11.2003, nicméně počítáme s tím, že celá suma nebude vyčerpána a uskuteční se ještě jedno kolo, pravděpodobně na jaře roku 2004.

Podprogram A : V jeho rámci by se měly odehrávat akce, zaměřené na tzv. nespecifickou prevenci. Tedy především se zaobírají využitím volného času dětí a mládeže. Přednost by měly mít programy, které nebudou dublovat činnost jiných institucí a organizací (ZUŠ, DDM, sportovní oddíly), ani spolupřispívat na aktivity, které jsou běžnou ( a tedy již hrazenou) náplní činnosti předkladatele (nákup běžného vybavení, učebních pomůcek apod). Přednost by měly mít akce, zaměřené na přibližování nabídky stávajících aktivit, akce zaměřené na dosud nezapojené děti a mládež, nové formy trávení volného času. Tento podprogram by dále měl umožnit zapojení občanů jako fyzických osob do této (pro ně pravděpodobně nejpřístupnější) formy prevence sociálně – patologických jevů.

Podprogram B : Měl by obsahovat již projekty cíleně zaměřené na prevenci konkrétních projevů sociálně – patologického chování a jednání. Tedy prevence zneužívání drog (legálních i nelegálních), šikany, násilného a kriminálního chování, rasismu a extremismu. Prioritou by mělo být systematické zvyšování odbornosti a kompetentnosti pokud možno všech osob, pracujících s mládeží (odborné výcviky, stáže a další vzdělávání). Zprostředkování odborných informací. A také konkrétní práce s ohroženými (nebo jako ohroženými vytipovanými) skupinami dětí a mládeže (pobytové akce, skupinová terapie atp.).

Podprogram C : Řeší podporu aktivit v oblasti sekundární a terciální prevence – tedy přístup individuální a vysoce odborný. Přispívá buď k navrácení postižených do běžného života, nebo alespoň ke snižování rizik, z jeho chování vyplývajících, ať už směřují přímo k jeho osobě, nebo k okolní společnosti.


Z tohoto programu nebudou podporovány akce investičního charakteru (tedy různé přestavby, úpravy a opravy nemovitého majetku). Stejně tak bude nutné se chovat obezřetně vůči požadavkům na materiální vybavení (vybavení nábytkem, elektronické přístroje – kopírky, kamery apod.). Za hlavní prioritu budeme považovat investice do lidí, kteří se na těchto programech podílejí.

Mgr.Marek Nerud
Městský úřad Český Krumlov
e-mail: marek.nerud@mu.ckrumlov.cz

Chcete přidat vlastní názor?

Vaše jméno:
Zaslat reakce na email:
Nadpis:
Text:
Ověření:
Pro ověření prosím opište kód z obrázku do tohoto pole

Diskusní příspěvky:

Diskuse k tomuto článku
neobsahuje žádný příspěvek


TOPlist