ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czICOS ČESKÝ KRUMLOV OSLAVIL 10 LET


Dne 23. 5. 2010 se v českokrumlovském divadelním klubu ÁNTRÉ uskutečnila oslava deseti let občanského sdružení ICOS Český Krumlov. Pět let slavilo také projektové pracoviště ICOS - Centrum sociálních služeb.


Cílem sdružení ICOS je od počátku podpora rozvoje regionu Českokrumlovsko a jižních Čech s důrazem na rozvoj a podporu neziskového sektoru a zapojování občanů do dění v regionu. Od roku 2005 je činnost ICOS zacílena také na rozvoj a poskytování chybějících sociálních služeb, a to prostřednictvím svého pracoviště Centra sociálních služeb.

V současné době patří ICOS k největším neziskovým organizacím v regionu. Stabilně zaměstnává přes 20 lidí na hlavní pracovní poměr, na jeho činnosti se však podílejí desítky dalších lidí (ať už se jedná o lektory, odborné konzultanty na dohody o provedení práce či dobrovolníky či 4 dlouhodobě spolupracující právníky). Spektrum služeb ICOS zahrnuje zejména široké informační, vzdělávací a poradenské aktivity pro neziskové organizace, poskytovatele sociálních služeb i obce, poskytování nejrůznějších služeb v sociální oblasti, ať už pro nějakým způsobem znevýhodněné děti, zdravotně postižené občany či seniory, rozvoj dobrovolnických programů…

Brožura ICOS a 10 let
U příležitosti desátých narozenin vydalo občanské sdružení ICOS Český Krumlov brožuru ICOS a 10 let v regionu. Ta shrnuje desetileté působení ICOS v jižních Čechách a regionu Českokrumlovsko s ohledem na současné programy a služby, jejichž stěžejní část leží v podpoře strategického a komunitního rozvoje s důrazem na rozvoj neziskových organizací a sociální problematiku. Brožura je věnována i kulatému výročí projektového pracoviště ICOS - Centra sociálních služeb, které vzniklo roku 2005 za účelem podpory rozvoje regionu v sociální oblasti. Brožura je v pdf k dispozici například na stránkách www.icos.krumlov.cz, zde.


VYBRANÉ ČINNOSTI ICOS A JEJICH VÝSLEDKY

 • KOMUNITNÍ PROJEKTOVÉ CENTRUM (pracoviště ICOS), které od r. 2003 napomáhá neziskovým organizacím i dalším zájemcům s přípravou projektových žádostí i realizací tuzemských a evropských projektů. Od roku 2003 projektové centrum mj. připravilo více než 50 úspěšných projektů pro nejrůznější NNO a další organizace, které do města ČK a jihočeského regionu přinesly více než 81 milionů Kč z externích (zejména evropských) zdrojů zejména v sociální oblasti…(příklad: Telekontaktní péče: projekt Domů s pečovatelskou službou, o.p.s. Český Krumlov, na jehož iniciaci i realizaci se podílel ICOS v letech 2004 - 2005. V rámci projektu byla zavedena v regionu dnes již stabilní sociální služba, tzv. tísňová péče pro seniory a zdravotně postižené z prostředků EU.)
 • r. 2004: iniciace a zahájení procesu KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Českém Krumlově (tj. strategického plánování rozvoje regionu v sociální oblasti za participace všech zainteresovaných – města, poskytovatelů, uživatelů i občanů komunity), na němž se ICOS v součinnosti s městem Č. Krumlov od počátku podílel v roli metodického i organizačního zajištění celého procesu v letech 2004 až 2009.
 • BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA, jejímž cílem je napomáhat občanům, kteří se dostali do tíživé životní situace. Poradna funguje od konce r. 2005 a své služby již poskytla více než 3500 klientům. Služby poradny zahrnují odborné sociální i právní poradenství. V současné době je služba rozšířena z tzv. Norských fondů i na bezplatné zastupování klientů v případě porušování práv občanů…
 • OSOBNÍ ASISTENCE PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIORY: Sociální služba poskytovaná od roku 2008 osobám od 1 roku věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení chronického onemocnění či věku, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Jen v roce 2009 to byla služba poskytována 28 uživatelům (z toho 21 dětem ve věku od 2 do 17 let, 1 dospělému a 6 seniorům ve věku od 80 do 95 let).
 • PROBAČNÍ PROGRAM „PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN“: Speciální alternativní program realizovaný v osmi regionech Jihočeského kraje a kraji Vysočina určený pro prvopachatele (ve věku 15 až 19 let), kteří spáchali méně závažné provinění s cílem minimalizovat opakování trestné činností u této cílové skupiny. Od roku 2007 do konce r. 2009 prošlo programem 219 klientů. Program (cca 40 výukových hodin) úspěšně absolvovalo a zakončilo závěrečným testem 171 z nich. Z dosavadního mapování recidivy absolventů, vyplývá, že recidivy se dosud nedopustilo více než 90% z absolventů programu. V současné době je pokračování a realizace úspěšného programu podpořena z Evropského sociálního fondu na léta 2010 až 2013.
 • DOBROVOLNICKÉ CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV (pracoviště ICOS) : založeno na podzim roku 2009 s cílem podporovat vznik a rozvoj dobrovolnických programů zejména v sociální oblasti pro děti a mládež, zdravotně postižené a seniory. V současné době má již Dobrovolnické centrum 8 běžících či připravených dobrovolnických programů. Tím nejnovějším je tzv. program „Senioři seniorům“ , kde starší občané ve spolupráci s mladšími dobrovolníky napomáhají seniorům, kteří potřebují pomoc, informace atp. Tento program bude zahájen za podpory Jihočeského kraje v červnu t.r.
V dalších letech se ICOS chce zaměřit na rozvoj všech stávajících programů a služeb a v nejbližší době připravuje další služby, jako například Rodinné centrum v Českém Krumlově (hlídání dětí, vzdělávací a poradenské aktivity), rodinnou poradnu a vznik dalších dobrovolnických programů

Činnost ICOS v roce 2010 podpořili například:
 • Ministertvo práce a sociálních věcí ČR na částečné pokrytí základního chodu Bezplatné právní poradny a službu osobní asistence
 • v oblasti lidských práv a diskriminace jsou služby bezplatné právní poradny podpořeny grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti
 • Město Český Krumlov přispělo na částečné pokrytí nákladů osobní asistence pro děti v MŠ a ZŠ v Č. Krumlově a grantem na částečné spolufinancování bezplatné právní poradny a dobrovolnického programu Kamarád v životě
 • Jihočeský kraj na částečné pokrytí nákladů dobrovolnického programu Senioři seniorům a na projekt rozšiřující činnost bezplatné právní poradny do vyločených lokalit v regionu
 • Probační program je na léta 2010 až 2013 financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
 • Na službu osobní asistence či bezplatnou právní poradnu přispěli také: Nadace Taťány Kuchařové, město Kaplice, Vyšší Brod, Velešínwww.icos.krumlov.cz

www.css.krumlov.czTomáš Zunt

Chcete přidat vlastní názor?

Vaše jméno:
Zaslat reakce na email:
Nadpis:
Text:
Ověření:
Pro ověření prosím opište kód z obrázku do tohoto pole

Diskusní příspěvky:

Diskuse k tomuto článku
neobsahuje žádný příspěvek


TOPlist