ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czINFORMACE BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADNY - SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ, ZÁKLADNÍ POJMY, PŘÍKLADY


Pravidelná sekce bezplatné právní poradny Centra sociálních služeb (pracoviště ICOS Český Krumlov) se tentokrát zabývá oblastí společného jmění manželů. Jen v loňském roce se na naši bezplatnou právní poradnu s touto problematikou obrátilo více než dvě stovky klientů. Společné jmění manželů by měl řešit každý, kdo se v manželském soužití dostane až do tak bezvýchodné situace, že uvažuje o rozvodu. Samozřejmě vám přejeme, aby vás těchto nelehkých životních situací potkalo v životě co nejméně. Bohužel statistiky i zkušenosti vypovídají o tom, že vztahů, které končí rozchodem nebo rozvodem, neubývá. Proto se v tomto článku snažíme vysvětlit základní pojmy této občansko právní problematiky. Jelikož jde o dost komplikovanou a emocionální oblast a informace v tomto textu nejsou a ani nemohou být zdaleka vyčerpávající, doporučujeme řešit společné jmění manželů s odborníky, ať už v bezplatné právní poradně či s advokáty.


CO JE SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ


Společné jmění manželů vzniká dnem svatby a zaniká nejpozději se zánikem manželství, tj. rozvodem manželství, smrtí jednoho z manželů, eventuálně prohlášením za mrtvého, nebo prohlášením manželství za neplatné.

Společné jmění manželů vzniká pouze mezi manželi, nejedná se tedy o majetkové vztahy mezi druhem a družkou či v registrovaném partnerství.Společné jmění manželů (dále také SJM) nahradilo tzv. bezpodílové spoluvlastnictví manželů, které bylo platné k 31. 7. 1998. SJM upravuje majetkové vztahy mezi manželi v rámci majetko-právních vztahů a znamená, že každý z manželů je vlastníkem celé věci, přičemž jeho vlastnické právo je omezeno stejným vlastnickým právem druhého manžela.
  • Příklad: Po svatbě si manželé koupí byt, tento byt spadá automaticky do SJM a proto mají oba manželé stejným dílem právo tento byt užívat, ale každý manžel je omezen právem druhého manžela při nakládání s tímto majetkem - tzn. nemůže byt bez souhlasu druhého prodat, nebo s ním jakkoli jinak nakládat (pronajímat apod.).
Dle § 143-151 občanského zákona je společné vlastnictví manželů vše, co získali manželé v manželství až na výjimky, které jsou stanovené zákonem. Do společného jmění manželů nespadá také takový majetek, který jeden z manželů vlastnil před tím, než do manželství vstoupil.
  • Příklad: Před uzavřením manželství si jeden z manželů pořídil chatu. Ta zůstává i nadále výlučně v jeho vlastnictví a automaticky se nestává součástí společného jmění manželů.
Společné jmění manželů zahrnuje jmění jako souhrn tzv. aktiv a pasiv příslušejících manželům (mimo stanovené nebo dohodnuté výjimky). Jako aktiva lze označit majetek - věci (movité i nemovitosti), k nimž mají manželé vlastnické právo, dále pohledávky, tj. práva na plnění ze závazkového právního vztahu, v němž jsou manželé (nebo jeden z nich) věřiteli, i jiná majetková práva a jiné penězi ocenitelné hodnoty (např. obchodní podíl, patenty, umělecká práva). Do pasiv patří dluhy (závazky). Výjimku ze zákona tvoří například dědictví, dar, věci osobní potřeby (například dražší věci jako jsou starožitnosti, pokud nejsou uznány jako investice) či majetek nabytý jedním z manželů náležející do výlučného vlastnictví manžela (ve výše uvedeném příkladu s chatou by, pokud se manžel za trvání manželství rozhodne chatu prodat, nespadal výtěžek z jejího prodeje automaticky do společného jmění).

Během manželství mohou manželé společné jmění manželů také notářským zápisem měnit, a to ve formě zúžení, či rozšíření společného jmění.
  • Příklad zúžení SJM - manžel začal podnikat a pro jistotu zúží SJM o majetek získaný z podnikání pro případ vzniklých dluhů z podnikání.
  • Příklad rozšíření SJM - manželka získala darem v manželství nemovitost, ve které s manželem bydlí a proto o tuto nemovitost rozšířila SJM, aby mohl manžel využívat všechna práva k nemovitosti stejně jako manželka.


Společné jmění manželů a rozvod
Po pravomocném rozsudku o rozvodu manželství nastává tříletá lhůta, kdy si bývalí manželé mají vypořádat majetkoprávní vztahy, které nabyli za manželství. Po tuto dobu mohou svou situaci řešit dohodou o vypořádání společného jmění manželů prostřednictvím notářského zápisu, případně žalobou podanou k příslušnému soudu. Pokud manželé nedodrží tříletou lhůtu, tak se stávají podílovými spoluvlastníky dle § 137-142 občanského zákona.

Omyly z praxe.
Mezi poměrně časté omyly v oblasti společného jmění manželů, s nimiž se setkáváme v praxi bezplatné právní poradny, patří následující případ:
  • Manželka je s druhým dítětem na rodičovské dovolené a manžel vydělává přibližně 17 tisíc korun měsíčně. Když začnou manželé uvažovat o rozvodu, sdělí manžel, že manželka se jen starala o domácnost a nevydělávala žádné peníze, proto nemá na nic nárok.
V zákoně o rodině je však jasně definováno, že na chodu domácnosti se podílejí manželé nejlepší možnou měrou - tj. každý dle svých možností.

Na závěr dodáváme, že zrušení společné domácnosti nemá za následek zánik společného jmění manželů, a pokud manželé, kteří spolu trvale nežijí, nabývají věci, pohledávky i závazky, patří i tyto do SJM, bez ohledu na to, zda je nabyl jeden z manželů, nebo oba společně.

Jelikož se v případě společného jmění manželů jedná o daleko širší a poměrně náročnou oblast, budeme se této problematice věnovat i v některém z dalších textů v tomto zpravodaji – například v otázce dluhů a exekucí v návaznosti na společné jmění manželů.Tereza Lysoňková, bezplatná právní poradna ICOS – Centrum sociálních služeb

Chcete přidat vlastní názor?

Vaše jméno:
Zaslat reakce na email:
Nadpis:
Text:
Ověření:
Pro ověření prosím opište kód z obrázku do tohoto pole

Diskusní příspěvky:

Autor: Anonym Nadpis: Re: Proč bolševické hysterky mlčí o tomto? Napsáno: 11:33 19.03.2015
Text:
Na úlety užitečného idiota, který na povel pražské kavárny volí Karla, lze reagovat jednoduchými otázkami. Ani on, ani média hlavního proudu na ně nedokáži odpovědět a tím veškerá smysluplná debata končí. Tady jsou znovu ty otázky, chlapče. Místo copy-paste zkus na jednu po druhé odpovědět: 1) Kdo mlátil v Kyjevě policisty železnými tyčemi do hlavy, když jen klidně stáli? 2) Kdo házel molotovovy koktejly na policisty, kteří jen klidně stáli? 3) Kdo najížděl do klidně stojících policistů nákladními auty. 4) Kdo slíbil Pravému sektoru pomoc při puči za možnost vybudování základny na Krymu? 5) Kdo tajil, že Rusko může mít na Krymu podle dohody 25 000 vojáků a křičel, že je tam posílá, aby obsadili Krym? 6) Kdo z vyspělých západních států má největší dluh na hlavu? 7) Kdo tiskne dolary jako o závod? 8) Kdo by chtěl vybudovat základny Rusku za humny? 9) Kdo má na planetě přes 700 vojenských základen? 10) Kolik voj.základen má na planetě mimo své území Rusko? 11) Která mocnost, dosud jako jediná v historii, použila atomovou bombu opakovaně proti civilnímu obyvatelstvu? 12) Která mocnost rozbombardovala Drážďany plných civilních obyvatel, žen a dětí, zápalnými bombami? 13) Kdo po 2.sv.válce napadl 26 států a v mnohých z nich krvavě svrhl režim? 14) Kdo má ekonomiku založenou na zbrojení? 15) Která mocnost organizuje propagandistické kolony vojenských vozidel, podobně jako nacisté po atentátu na Heydricha, skrze území podrobených států? A kdo je slepý a hluchý a nevidí to, či nechce vidět? http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/3953-vladimir-putin-byl-to-washington-kdo-byl-celou-dobu-za-ukrajinskymi-udalostmi

Autor: Anonym Nadpis: Proč bolševické hysterky mlčí o tomto? Napsáno: 14:18 18.03.2015
Text:
Při masové hysterii, jakou nyní předvádí masa bolševiků a konspirátorů, si dovoluji uveřejnit takový malý exkurz do historie. Pokud vyprávíte o vojenské tour USA, jejich agresi a bráníte Rusko jako stát, který se vždy jenom bránil, možná byste si měli sundal růžové brýle, ba co lépe, přestat lhát. Takové malé připomenutí. Války a bojové operace, které vedla RFSFR, SSSR a RF 1.Války vedené na území SSSR a Ruské federace v letech 1918 – 2008. &#9726;Občanská válka v letech 1918 – 1922 &#9726;Válka proti tzv. Basmačestvu na území Kazachstánu a Kyrgyzstánu, 1922 – 1931 &#9726;Válka proti Čečensku 1994 – 1996 &#9726;Válka na severním Kavkaze 1999 1.Válka mimo území SSSR a RF Války proti Polsku &#9726;Válka proti Polsku, březen až říjen 1920 &#9726;Válka proti Polsku, 17. – 29. září 1939 Bojové operace ve Španělsku &#9726;Účast v občanské válce v letech 1936 – 1939 Válka proti Finsku &#9726;30. listopad 1939 – 13. březen 1940 Války proti Japonsku &#9726;Bojové operace u jezera Chasan – 29.7. – 11.8. 1938 &#9726;Bojové operace u řeky Chalchyn – 11.5. – 16.9. 1939 &#9726;Válka proti Japonsku – 9.8. – 3.9.1945 Bojové operace v Číně a proti Číně &#9726;srpen 1924 – červenec 1927 &#9726;říjen – listopad 1929 &#9726;červenec 1937 – září 1944 &#9726;červenec - srpen 1945 &#9726;březen 1946 – duben 1949 &#9726;březen – duben 1950 &#9726;bojové operace u ostrova Damanskij – březen 1969 &#9726;bojové operace u jezera Žalanaškol - květen 1969 Bojové operace v Korei &#9726;Účast v bojových operacích v Korejské válce v letech 1950 – 1953 Bojové operace v Maďarsku &#9726;Potlačení protikomunistického povstání v roce 1956 Bojové operace v Laosu &#9726;leden 1960 – prosinec 1963 &#9726;srpen 1964 – listopad 1968 &#9726;listopad 1969 – prosinec 1970 Bojové operace ve Vietnamu &#9726;účast sovětské Tichomořské flotily v období ledna 1961 – prosince 1974 Bojové operace v Alžírsku &#9726;1962 – 1964 Bojové oprace v Egyptě resp. SAR &#9726;říjen 1963 – březen 1964 &#9726;červen 1967 &#9726;1968 &#9726;březen 1969 – červenec 1972 &#9726; říjen 1973 – březen 1974 &#9726;červen 1974 – únor 1975, účast Tichomořské a Černomořské flotily Bojové operace v Jemenu &#9726;říjen 1962 – březen 1963 &#9726;listopad 1967 – prosinec 1969 Bojové operace v Sýrii &#9726;červen 1967 &#9726;březen – červenec 1970 &#9726;září – listopad 1972 &#9726;říjen 1973 Bojové operace v Mozambiku &#9726;1967 – 1969 &#9726;listopad 1975 – listopad 1979 &#9726;březen 1984 – srpen 1988 Bojové operace v Kambodži &#9726;duben – prosinec 1970 Bojové operace v Bangladeši &#9726;1972 – 1973, otevřená účast vojensko-mořské flotily SSSR Bojové operace v Angole &#9726;listopad 1975 – listopad 1992 Bojové operace v Etiopii &#9726;prosinec 1977 – listopad 1990 &#9726;květen 2000 – prosinec 2000 Válka v Afgánistánu &#9726;duben 1978 – 15. únor 1989 Bojové operace v Sýrii a Libanonu &#9726;červen 1982 Válka v Tadžikistánu &#9726;září – listopad 1992 &#9726;únor 1993 – prosinec 1997 Válka v Gruzii &#9726;8. – 22. sprna 2008 Válka v Ukrajině &#9726;20. únor 2014 – doteď

Autor: petr urban Nadpis: Napsáno: 15:47 10.02.2015
Text:
Dobrý den. Manželka dostala v dob&#283; našeho manželství dar od své matky 900000 korun za které jsme po&#345;ídily byt 3+1. V dnešní dob&#283; má být hodnotu asi 2300000. Mám nárok na p&#367;lku z ceny bytu? D&#283;kuji za odpov&#283;&#271;.

Autor: ája Nadpis: Re: SJM rozdělení Napsáno: 20:56 09.06.2014
Text:
Nebude to jednoduché, ale jde to. Vedou k tomu v podstatě dvě cesty a lze je použít ve vhodné kombinaci. Jedna cesta je zpochybení míry svobodného úsudku dcery při vkladu a druhá je účelové jednání expartnera. Vždy leží důkazní povinnost na straně žalujícího a to zn. řada svědků, přátel, společných známých a příbuzných(samozřejmě dobře poučených dobrým advokátem), musí dosvědčit řadu okoností. Rohodně je nejdříve nutné požádat soud o předběžné opatření, které by exmanželovi znemožnilo svou polovinu majetku převést dále, či prodat. Pak by už nebyla cesta zpět. ája

Autor: Vladislav Nemrava Nadpis: SJM rozdělení Napsáno: 20:33 09.06.2014
Text:
Přeji hezký den, prosím o odpověď na následující problém - dcera mé ženy ( své matky ) z prvního manželství obdržela od ní darem nemovitost - rodinný dům ( byl výlučným vlastnictví mé ženy ) a tři měsíce po obdržení daru uzavřela manželství - následně notářským zápisem vložila tuto nemovitost do společného jmění manželů po 6 měsících ji manžel oznámil, že odchází a navrhne rozvod - lze napadnout platnost notářského zápisu a vyjmout předmětnou nemovitost ze společného jmění manželů - děkuji za odpověďTOPlist