ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czPROBAČNÍM PROGRAMEM PRO MLADISTVÉ PRVOPACHATELE PROŠLO NA JIHU ČECH ZA DVA ROKY NA DVĚ STOVKY KLIENTŮ


K poslednímu červnu 2009 končí podpora tzv.norských fondů probačnímu programu “Právo pro každý den”. Tato podpora umožnila v uplynulých dvou letech realizovat tento alternativní program pro mladistvé prvopachatele v šesti regionech jižních Čechách a na Vysočině. Za dva roky prošlo programem “Právo pro každý den” téměř na dvě stovky klientů, kteří spáchali méně závažný trestný čin.


Na spolufinancování programu se v uplynulých letech mj. podílel i Jihočeský kraj a Ministerstvo spravedlnosti ČR. A ministerstvo i Jihočeský kraj podpořili realizaci programu i pro následující období. “Díky podpoře z tzv. norských fondů mohlo naše projektové pracoviště Centrum sociálních služeb tento alternativní program v roce 2007 rozjet v několika regionech a po dobu dvou let úspěšně realizovat. Za tu dobu se prokázalo, že se jedná o opravdu úspěšný preventivní program, který napomáhá snížení rizika opakování trestné činnosti u mladistvých. Navíc prostředky z norských fondů umožnily vyškolit další lektory programu. I díky tomu může program nadále pokračovat i po skončení podpory z norských fondů”, uvádí Tomáš Zunt, předseda občanského sdružení ICOS Český Krumlov. Právě občanské sdružení ICOS Český Krumlov a jeho projektové pracoviště Centrum sociálních služeb zajišťuje realizaci projektu ve spolupráci s dalšími organizacemi a jednotlivými středisky probačními a mediační služby.Specializovaný program „Právo pro každý den“ je směřován ke skupině mladistvých ve věkové kategorii 15 – 18 let, kteří se dostali do rozporu se zákonem, a to v méně závažných trestních kauzách, týkajících se drobných krádeží, poškozování cizí věci a podobně. Záměrem programu je předat cílové skupině užitečné dovednosti a právní znalosti vztahující se k řešení situací z každodenního života a tím podpořit jejich osobní rozvoj s cílem pozitovně působit na snížení rizika opakování trestné činnosti.

Frekventanty specializovaného programu, který jim bývá uložen například v rámci právního řízení jejich činu, se stávají na základě dobrovolného souhlasu, tzv. prvopachatelé či pachatelé opakované trestné činnosti, jejichž jednání bylo ovlivněno především neznalostí pravidel a norem společnosti. “Nejvíce se program nabízí klientům v přípravném řízení, tedy ještě dříve než o udělení programu může rozhodnout státní zástupce či soudce. Tato skutečnost v praxi znamená, že do programu nastupují účastníci v nejranější fázi řešení provinění v rámci trestního řízení, což je skutečnost jistě pozitivní”, uvádí koordinátorka Centra sociálních služeb Ingrid Jílková.

Dosud bylo za spolupráce s Probační a mediační službou realizováno v regionech Český Krumlov, České Budějovice, Prachatice, Jindřichův Hradec, Strakonice a Pelhřimov 17 běhů probačního programu. Z nich 15 bylo již dokončeno. Jeden běh programu čítá pod vedením zkušených lektorů přibližně 40 výukových hodin pro deset až dvanáct mladistvých” upřesňuje Ingrid Jílková, která je zároveň jednou z lektorek programu. Za dva roky se programu zúčastnilo 170 klientů. Z nich 85% procent program úspěšně absolvovalo - tj. zakončilo závěrečným testem a splnilo podmínky programu.

Průběžně je hodnocena úspěšnost působení programu na klienty. Na základě získaných informací (evaluační dotazníky po každém programu, celkové hodnocení programu klientem, evaluační dotazník od rodičů, rozhovory s probačními úředníky, pozorování lektorů) lze usuzovat na následující změny:
•    vyšší tolerance k odlišným názorům a postojům
•    získání náhledu na konkrétní problematiku
•    získání nových, posílení stávajících dovedností, které mohou pomoci předcházet trestné činnosti
•    získání nových znalosti v právní oblasti, které umí využít v praktickém životě
•    získání náhledu nad vlastních jednáním, umění se vžít do role oběti
•    přijmutím odpovědnosti za své činy
•    posílení sociálních dovedností – především umění řešit konflikty, jednat asertivně

V současné době je vyhodnocován i dlouhodobější pozitivní dopad realizace projektu na základě podkladů od probačních úředníků o opakování trestné činnosti klientů. Z těchto podkladů, které budou koncem měsíce kompletně vyhodnoceny a shrnuty do publikace vyplývá, že recidiva se týká poměrně malého počtu klientů. “Přesná čísla ještě neznáme, ale nepůjde o vice než několik procent z klientů, kteří prošly programem”, upřesňuje Tomáš Zunt. “Z dosavadních výsledků tak lze již nyní konstatovat, že probační program “Právo pro každý den” je efektivní nástroj prevence recidivy trestné činnosti mladistvích, který by se měl stát standardním prostředkem práva“, shrnuje dosavadní realizaci programu Ingrid Jílková, koordinátorka Centra sociálních služeb.

Jak probační program „Právo pro každý den“ probíhá?
Program je realizován na základě ověřených postupů programu vyškolenými lektory, což zajišťuje stejnou kvalitu poskytovaných programů ve všech regionech. Samotná realizace programu reaguje na potřeby klientů, a to jak na potřeby možnosti účastnit se programu – program je realizován v takových časech, aby nenarušil školní případně pracovní povinnosti účastníků programu, tak na potřeby z hlediska provinění – program je tématicky připravován na základě druhu provinění klientů, věkového složení, zájmů a zaměření.
Program je složen z jednotlivých tématických částí – podle volby lektorů. Délka jednotlivého programu se pohybuje mezi 38 – 42 hodinami přímé práce s klientem. Jednotlivá setkání probíhají dle místních možností, nejčastěji 1 – 2 týdně. Délka jednoho setkání je závislá od intenzity programu – nejčastěji mezi 2 – 4 hodinami.


Více informací na www.css.krumlov.cz, zde.

Probační program „Právo pro každý den“ je schválen ministrem spravedlnosti a je zapsán v seznamu probačních programů Ministerstva spravedlnosti ČR. Držitelem akreditace je Partners Czech, o.p.s."Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP
a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti."


Tomáš Zunt

Chcete přidat vlastní názor?

Vaše jméno:
Zaslat reakce na email:
Nadpis:
Text:
Ověření:
Pro ověření prosím opište kód z obrázku do tohoto pole

Diskusní příspěvky:

Autor: WipuZwMqU Nadpis: 7Hmqd8M6 Napsáno: 10:54 07.10.2016
Text:
Dag nabbit good stuff you <a href="http://locfuzfcys.com">whnarersipppeps!</a>

Autor: lhoboEPrgqI Nadpis: SzFY1ng1vIbR Napsáno: 16:52 04.10.2016
Text:
Alhrigt alright alright that's exactly what I needed! http://rjygssml.com [url=http://mllkaogabw.com]mllkaogabw[/url] [link=http://udpovarsses.com]udpovarsses[/link]

Autor: jgbBmOnydqQs Nadpis: 6dSKd0fEmI0e Napsáno: 18:19 02.10.2016
Text:
This "free sharing" of <a href="http://agbzfv.com">inofrmation</a> seems too good to be true. Like communism.

Autor: rS7QvINEihR Nadpis: 1AeJOw2mgUIf Napsáno: 23:08 01.10.2016
Text:
Shiver me timbers, them's some great infmroation.TOPlist