ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czCOLP jižní Čechy: Mezinárodní den pro odstranění rasismu


V České republice probíhá dne 21. března pod patronací Multikulturního centra Praha kampaň pod názvem „Oranžová stužka“. (Oranžová stužka je symbolem boje proti rasismu). Tento den vyhlásila v roce 1966 Organizace spojených národů (OSN) Mezinárodním dnem pro odstranění rasismu - jako připomínku tragické události z roku 1960, kdy v jihoafrickém městě Sharpeville zmasakrovala tamní policie účastníky poklidné demonstrace, většinou mladé jihoafrické studenty, protestující proti zákonům apartheidu tehdejší bílé vlády. 21. březen je tedy věnován podpoře všem obětem rasismu, xenofobie a rasové nesnášenlivosti – tedy jevům, které se nevyhýbají ani České republice. O to víc by nás mělo těšit, že v Českém Krumlově se s rasově založenou nesnášenlivostí setkáváme zřídka, přesto se ale na tolerantní společnosti musí stále „pracovat“. I proto se Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy tímto textem připojuje k aktivitám mnoha organizací upozorňující na různé formy rasové diskriminace, které bývají důsledkem hluboce zakořeněných předsudků.


Kampaň „Oranžová stužka“ organizovaná Multikulturním centrem Praha má za cíl představit projekty a práce občanských sdružení, jejichž aktivity směřují k budování tolerantní společnosti, zajišťující rovné příležitosti všem občanům bez ohledu na barvu jejich pleti či národnost. Součástí tohoto projektu jsou nejrůznější akce v ulicích Prahy, Brna, Ústí nad Labem, Olomouce a Liberce. Záštitu nad Oranžovou stužkou přijal Svatopluk Karásek, vládní zmocněnec pro lidská práva a k akci se připojily mj. i tak známé organizace jako Amnesty international, Liga lidských práv, Nesehnutí nebo sdružení ROMEA.

Cílem kampaně je dle organizátorů dosáhnout toho, aby lidé přehodnotili své postoje; dále napomoci zlepšení obecného povědomí o situaci v oblasti boje proti rasismu a podnítit lepší porozumění ve společnosti. Přestože se poslední dobou o diskriminaci často mluví, ne všem je jasné co všechno do rasismu nebo rasové diskriminace vůbec spadá. I proto vám pod tímto textem nabízíme definice rasové diskriminace.

Každý z nás má možnost zapojit se do kampaně v rámci Mezinárodního dne pro odstranění rasismu a nepotřebujeme toho moc. K podpoře podobných aktivit jako je Oranžová stužka stačí jen málo – respektovat to, že každý jsme jiný a že nikoho nemůžeme soudit na základě příslušnosti k nějaké skupině, etniku… Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy se tento fakt, bohužel ne vždy přijímaný za samozřejmost, snažilo přiblížit žákům českokrumlovských základních škol v rámci projektu „Romové a svět kolem nás“. Na tyto aktivity chceme na vázat i v budoucnu.

Závěrem: Podle statistických přehledů kriminality Ministerstva vnitra České republiky došlo v roce 2004: v celé České republice k 101 případům hanobení národa, přesvědčení a rasy a k 13 případům podněcování k národnostní a rasové nesnášenlivosti. Z toho v jihočeském kraji k 9 případům hanobení národa, přesvědčení a rasy a k 1 případu podněcování k národnostní a rasové nesnášenlivosti. Tato čísla zahrnují pouze případy, které řešila Policie České republiky.

Zde uvádíme některé z organizací podporující odstranění rasové diskriminace:
Amnesty international
Multikulturní centrum Praha
Liga lidských práv
Slovo 21
Organizace pro pomoc uprchlíkům
Nesehnutí
Romea
Poradna pro uprchlíkyRasová diskriminace

(zdroj: www.mvcr.cz)

Definice sociologická a filozofická:
V obecné rovině jde o proces odlišování, vnímání rozdílů a také o výsledky tohoto procesu. Zvláštním případem je sociální diferenciace, v níž jsou popřeny normativní zásady rovnosti a stejného zacházení se všemi členy sociálního útvaru. Jedná se zejména o neoprávněné rozlišování jedinců nebo skupin na základě jejich příslušnosti k určité biologické (rasové) či sociální (profesní, politické, stratifikační či náboženské apod.) kategorii a znevýhodňování jedněch oproti druhým. Diskriminace obsahuje různé formy nevhodného zacházení a často slouží jako proces nebo forma sociální kontroly k udržování sociální distance mezi sociálními kategoriemi nebo skupinami. Rasová diskriminace zahrnuje dva druhy tohoto chování:
Diskriminaci úmyslnou, vědomou
- úmyslné chování, směřující k jednotlivému příslušníku diskriminované skupiny s konkrétním obsahem (například upírání určitého zaměstnání)
Diskriminace strukturální
- v tomto případě je diskriminace vlastností určitých systémů a procedur, které pak, aniž by chtely úmyslně disriminovat určitou handicapovanou skupinu lidí, jsou pro ni obtížně dostupné, protože nepočítají s jejími odlišnostmi a možnostmi (například vzdělávací systém, který nebere v úvahu jazykové možnosti Romů).

Definice právní:
Výraz rasová diskriminace znamená jakékoli rozlišování, vylučování, omezování nebo znevýhodňování založené na rase, barvě pleti nebo na národnostním nebo etnickém původu, jehož cílem nebo následkem je znemožnění nebo omezení uznání, užívání nebo uskutečňování lidských práv a základních svobod na základě rovnosti v politické, hospodářské, sociální, kulturní nebo kterékoliv jiné oblasti veřejného života.

Za rasovou diskriminaci nejsou považována zvláštní opatření, učiněná výhradně pro zajištění přiměřeného rozvoje některých rasových nebo etnických skupin nebo jednotlivců, kteří potřebují takovou ochranu, jež může být nezbytná k tomu, aby jim zabezpečila rovné užívání nebo výkon lidských práv a svobod, pokud ovšem tato opatření nevedou k zachování rozdílných práv pro různé rasové skupiny a pokud nezůstanou v platnosti po dosažení cílů, pro které byla přijata. (Tato právní definice je obsažena v Mezinárodní úmluvě OSN o odstranění všech forem rasové diskriminace č. 95/1974 Sb. čl. 1, 2. Protože mezinárodní úmluvy jsou v ČR postaveny svojí právní silou nad zákon - viz. Ústava ČR, čl. 10 - je tato definice platná pro všechny vnitrostátní právní předpisy.)
Karel Tejček, Naďa Hynková, COLP jižní Čechy

Chcete přidat vlastní názor?

Vaše jméno:
Zaslat reakce na email:
Nadpis:
Text:
Ověření:
Pro ověření prosím opište kód z obrázku do tohoto pole

Diskusní příspěvky:

Diskuse k tomuto článku
neobsahuje žádný příspěvek


TOPlist