ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czRozhodnutí o trase železničního koridoru ovlivní život v regionu možná na několik staletí


Dnes, ve středu 16. března 2005, vyšel v deníku Českokrumlovské listy text krumlovského zastupitele Milana Marka k tématu železničního koridoru. S laskavým svolením redakce a autora přetiskujeme článek i na tomto místě. S různými variantami železničního koridoru včetně jejich dopadů se můžete seznámit také dnes od 16.30 hod v zasedací místnosti městského úřadu, více viz upozornění pod tímto článkem.


Rozhodnutí o trase železničního
koridoru ovlivní život v regionu
možná na několik staletí


Před časem se České republice podařilo prosadit zařazení tzv. čtvrtého železničního koridoru jako součásti železniční magistrály Balt - Jadran mezi celoevropsky významné dopravní projekty, jejichž výstavba může být významně spolufinancována ze zdrojů Evropské unie. To je bezesporu velkým úspěchem našich vyjednavačů. Skutečným přínosem však může být až uvedení koridoru do provozu. Klíčovým krokem k jeho vybudování je rozhodnutí o tom, kudy koridor povede. A to není vůbec jednoduché.

Mosty, tunely, náspy
Koridor se zásadně liší od tratí, jaké v jižních Čechách dosud máme. Jedná se o vysokorychlostní dvoukolejnou elektrifikovanou trať, která má v úrovni kolejí stavební šířku okolo 16 metrů a se souběžnou obslužnou komunikací i přes 25 metrů.
Nelze na ní zřizovat žádné přejezdy a přechody, ale pouze mimoúrovňová křížení. Vysoká návrhová rychlost vylučuje ostré zatáčky a vyžaduje jen mírnější stoupání a mírné oblouky o velkých poloměrech (pro 200 km/h minimálně 2800 m, zatímco na dnešní kájovské trati má nejmenší oblouk poloměr pouhých 130 m), takže trať nemůže kopírovat terén, nelze ji přivést do bezprostřední blízkosti každé obce a v členitém terénu Českokrumlovska musí být ze značné části vedena po mostech, v tunelech, v hlubokých zářezech a na vysokých náspech, které mohou mít v patě šířku i přes 100 metrů.
Jedná se proto o významný zásah do krajiny.
Koridor slouží jak pro osobní dopravu, kde se předpokládá maximální provozní rychlost expresů až 160 km/h, tak pro dopravu nákladní s rychlostí 100 km/h. Proto je na něm i provoz organizován zcela jinak než na současných tratích a zdaleka ne všechny obce v blízkosti koridoru mohou počítat s tím, že u nich bude zastávka.

Osm možných tras
Poté, co se ukázalo, že koridor nemůže z řady technických důvodů sledovat současnou železniční trať České Budějovice - Horní Dvořiště, bylo nutno najít jiné možnosti, kde ho vybudovat. Proto zadal Jihočeský kraj zpracování vyhledávací studie trasy nové železniční tratě České Budějovice - Linec na území ČR.
Projektanti navrhli celkem čtyři základní varianty, z nichž jedna má dvě a jedna čtyři podvarianty. Všechny varianty vycházejí z českobudějovického nádraží souběžně se současnou tratí na České Velenice a rozcházejí se v prostoru obce Vidov.

Varianta A
Varianta A obchází z východu obec Borovnice, vystoupá na stráně západně od Střížova a po vysokém mostě překoná údolí Stropnice do nádraží nad Pašínovice. Pokračuje na jih kolem Polžova, velkým obloukem přes dva malé tunely obchází z východu Ločenice a ze západu Nesměň a bezprostředně kolem Malče, Smrhova a Přísečna a poté tunelem pod Blanskem přichází na levý břeh Malše u Kaplice, kde by vzniklo nové nádraží.
Dále trasa vede téměř neobydleným prostorem přes Květoňov a Budákov, severně kolem Svatého Kamene a jižně od dnešní celnice v Dolním Dvořišti tunelem do Rybníka a do Horního Dvořiště.

Varianta B
Varianta B prochází západním okrajem údolí Malše pod Plavem, východně kolem dvora Plavnice, dlouhým obloukovým tunelem vystoupá do prostoru dnešní silniční křižovatky Holkov a pokračuje na jih souběžně se silnicí západně od Velešína. Podvarianta B2 u Chodče uhýbá na východ ke dvoru Hřeben a velkým obloukem obchází z východu Netřebice, Vyheň a Rozpoutí, u Hubenova překračuje dnešní silnici E55, a směřuje k dnešnímu nádraží v Omlenicích.
Podvarianta B5 pokračuje z Velešína přímo na jih, v bezprostřední blízkosti obchází z východu Zvíkov a Netřebice, dlouhým tunelem vystoupá k silu u dnešního kaplického nádraží a pokračuje dále rovně k nádraží Omlenice.
Dále vede varianta B kolem Bujanova a tunelem za Suchdolem do prostoru východně od Rybníka, kde by vzniklo nové nádraží s napojeném na Lipenku, a jako trasa A do Horního Dvořiště.

Varianta C
Varianta C vstupuje jižně od Roudného do tunelu, který končí v prostoru dnešní zastávky Doly, překříží dnešní silnici E 55, pokračuje plání západně od Kamenného Újezda přes nádraží u Rančic a Opalice do Radhostic, odkud prochází dlouhým tunelem pod Věncovou horou, který končí mezi Harazimem a Zlatou Korunou. Uprostřed rájovského kopce překříží dnešní silnici I/39 a po dlouhém a vysokém mostě překoná údolí Vltavy mezi Rájovem a Černicí se dostane na pláň severovýchodně od Přísečné, kde by mělo být nové českokrumlovské nádraží.
Odtud by měla také vést spojka na dnešní kájovskou trať do prostoru zastávky Domoradice.
Dále podvarianta C4 pokračuje tunelem pod holým vrcholem jižně od Přísečné a po dlouhém a vysokém mostě překoná údolí Vltavy do prostoru dnešního Šumstavu, kde vstoupí do dlouhého tunelu končícího za Slupencem. Po kilometru na povrchu opět vstupuje do tunelu, který končí jižně od (starého) Spolí, pokračuje kolem Zátesu a Dubové do bývalých Lověšic, kde má být nádraží. Dále prochází třemi tunely a přes tři mosty k Rožmitálu, který obchází ze západu, kolem Hněvanova a dlouhým tunelem u Trojan se dostává do prostoru západně od Rybníka, kde by vzniklo nové nádraží, a pokračuje do Horního Dvořiště.
Podvarianty C1 a C2 se jen nepatrně liší od C4 v trasování v úseku Český Krumlov ¦ Horní Dvořiště.
Podvarianta C3 vede z Českého Krumlova na jih ve stráních nad Vltavou až nad Rožmberk, zcela míjí prostor Rybníku a neumožňuje tak napojení na Lipenku.

Varianta D
Varianta D prochází od Vidova na jih několika tunely do prostoru mezi obce Plav a Doudleby, odtud stoupá na jihozápad, u Bukovce kříží dnešní silnici E55, prochází nádražím západně od Milíkovic a přes současnou chatovou osadu u kosovského rybníka a kolem Dolního Třebonína souběžně se silnicí I/39 se dostává k Harazimu a přes vysoký most nad údolím Vltavy do nového českokrumlovského nádraží u Přísečné (viz varianta C).
Pokračuje stejně jako C4 přes tunel a most k Šumstavu, kde se od C4 odklání na západ, a to tunelem pod Křížovou horou nad Nové Spolí a dalším tunelem nad Větřní, kde se dlouhým a vysokým mostem nad papírnou dostává na levý vltavský břeh, a dalším tunelem pod Lužnou přichází do nádraží u Hašlovic. Dále překoná po mostě údolí Sušského potoka a dvěma dlouhými tunely pod bývalými Nahořany a Jiříčkovem se dostane k osadě Přízeř nad Rožmberkem.
Dalšími dvěma tunely pak dosáhne Herbertova, kde po dlouhém mostě opět přechází Vltavu přímo nad rekreačním střediskem a údolím Větší Vltavice se dostává k rakouské hranici mimo prostor nádraží Horní Dvořiště, takže vzhledem k postoji rakouské strany je její přijetí málo pravděpodobné.

Co lze obětovat dopravě?
Je zjevné, že při rozhodování o vedení trasy koridoru je nutno brát v úvahu celou řadu hledisek technických, ekonomických, ekologických i provozních. Rozhodnutí přitom ovlivní život v našem regionu a v jednotlivých místech na velmi dlouhou dobu, nejspíše na staletí.
Musíme odpovědně zvážit, které části přírody jsme ochotni obětovat dopravě a které nikoliv. Musíme racionálně posoudit, ve kterých obcích převáží přínos koridoru pro osobní dopravu nad jeho negativními vlivy, zejména hlukem. A nesmíme přitom uvažovat pouze z hlediska současnosti nebo nejbližší budoucnosti, ale musíme brát v úvahu dlouhodobou perspektivu.
Proto českokrumlovské zastupitelstvo nehlasovalo na lednovém zasedání o návrhu městské rady doporučit realizaci varianty C4 a rozhodlo se iniciovat o celé problematice nejprve veřejnou diskusi, v níž by se mohli občané vyjádřit k různým aspektům celého projektu. Prvním krokem v rámci této diskuse je beseda se zpracovatelem studie, která se uskuteční dnes od 16.30 hodin v budově Městského úřadu v Českém Krumlově v Kaplické ulici.
Milan Marko, zastupitel města Český Krumlov

Chcete přidat vlastní názor?

Vaše jméno:
Zaslat reakce na email:
Nadpis:
Text:
Ověření:
Pro ověření prosím opište kód z obrázku do tohoto pole

Diskusní příspěvky:

Autor: J.V. Nadpis: Re: Přínos modernizace tratí Napsáno: 22:57 05.03.2007
Text:
Souhlasím s Vámi. Nová koridorová trať na Jih od Budějovic se začne stavět dle mého soudu za nějakých 20 - 30 let (pokud to dobře půjde). Současná, stále modernizovaná, trať ČB-HD v stávající trase bude prohlášena za koridorovou trať byť s nízkou rychlostí, ale dostačující. Myslím si, že by i trať ČB-ČK po vhodných úpravách a s moderními (ale opravdu s moderními) vozidly byla vyhovující i bez stavby nové tratě nebo nákladných přeložek.

Autor: Markéta Nadpis: Re: Přínos modernizace tratí Napsáno: 12:08 04.03.2007
Text:
... no, jestli železniční tratě budou po "úpravách" tak kvalitní jak kvalitní je stav silnic... tak to "no nazdar" :-((

Autor: František Nyklíček Nadpis: Přínos modernizace tratí Napsáno: 20:41 03.03.2007
Text:
Zlepšení železničního spojení může napomoci ke změně dopravního chování obyvatel i návštěvníků města tak, aby v páteřních směrech využívali potenciálně o dost úspornější železniční dopravu s doplňkovou sítí autobusů do míst, kam nevedou koleje. Zlepšení je možné i při rekonstrukci stávající tratě ve vazbě na koridor v Českých Budějovicích. Myslím, že obětovat krajinný ráz tomu, aby vlaky stavěly prakticky stejně daleko jako dnes, i když jízdní doba bude o něco kratší než po rekonstruované trati, je přinejmenším diskutabilní. V každém případě u tzv. koridorů opravdu nejde o vysokorychlostní tratě, ale jen o modernizaci, která několik málo vybraných (!) stávajících tratí uvede ze stavu z 19. století do stavu odpovídajícího současným požadavkům na dopravu tak, jako se tomu běžně děje u silnic (jejichž četné přeložky a rozšíření se většinou obejdou bez diskusí a obhajování, i když často působí zcela proti úspornému dopravnímu chování).

Autor: Jan Srnec Nadpis: Re: nechápu Napsáno: 14:16 29.03.2006
Text:
Opravdu nechápu, jak jste došel k závěru, že by krumlovská trasa koridoru omezila automobilovou dopravu ve městě. To je možné v klíčových průmyslových centrech, ale ne v Českém Krumlově. Jinak prosím o jakýkoli argument, který by takový závěr podporoval. Neb kraj i město své argumenty úzkostlivě tají.

Autor: pok Nadpis: Re: nechápu Napsáno: 12:45 29.03.2006
Text:
Přeji hezký den. Přiznám se, že jsem překvapen, že na Váš ohlas (se kterým docela souhlasím, taky si myslím, že lobování za kaplickou trasu je velice krátkozraké - nakonec jsem to už v odpovědích před časem "schytal"), se nezvedla velká vlna odporu především těch co stále píší. Jsem rád, že byl předložen docela podrobný popis ochraných zón. A skutečně ať se někteří rozjedou podívat tam, kde koridor již funguje. Hlučná automobilová doprava, od rána do noci, se smradem a výfukovými plyny zřejmě nikomu nevadí. Na to už jsme si zvykli a tak další decibel navíc při průjezdu Krumlovem jen uvítáme.

Autor: celecen Nadpis: nechápu Napsáno: 01:06 23.03.2006
Text:
Kdybyste chtěli mít opravdu turistické město bez ekologické zátěže, tak byste nenechali do města jezdit auta a autobusy, pro které za chvíli nebudete mít ani místo na parkování. Necháte se zviklat několika podnikatelama, kteří se bojí o své pozemky - nebo chcou z nich co nejvíce vytřískat. Mohli jste mít celoroční velmi kvalitní a rychlé spojení se světem, budete i nadále prdelákov, do kterýho v zimě nepáchne ani noha! Směšné jsou argumenty hlukem - tak si schválně změřte hlukovou zátěž na již postavených koridorových tratích a na silnici z Budějc do Krumlova a pak to porovnejte... Je to prostě nesmysl! Jediné v čem bych s váma souhlasil je zbytečnost stavět vysoké mosty a dlouhé tunely. Možná by alespoň částečně bylo možné využít dosavadní trať a upravit ji tak (v některých místech i přeložkama), aby splňovala podmínky koridoru. Ale nechat si takhle doslova ujet vlak, to tedy nechápu...

Autor: nowak petr Nadpis: n.p. Napsáno: 18:54 25.02.2006
Text:
asi jste všichni magoři spravte si napřed silnici máte holé prdele a hrajetwe si no světáky.

Autor: Vlastimil Schőtterl Nadpis: K variantě C Napsáno: 17:54 29.04.2005
Text:
Pan Mašín to s námi jistě myslí dobře,ale není těch tunelů a mostů trochu málo? Co se zavrtat pod zem v Děčíně a vylézt až ve Dvořišti.My to všichni určitě rádi zaplatíme.Nebo že by to celý za nás zamázla EU? Teď vážně: Nevidím ani jedinej důvod,proč by do Krumlova měl vést koridor kterej se projektuje hlavně pro nákladní dopravu.Pro potřeby turistického ruchu i obyvatel regionu myslím postačí ,určitě levnější, modernizace stávající železnice. Sice s křížkem po funuse,ale za mou osobu koridoru přez Krumlov rozhodné:NE

Autor: medium: MF DNES Nadpis: Krumlovští rozhodnou o železnici Napsáno: 13:29 18.03.2005
Text:
18. 3. 2005 MF DNES, JIŽNÍ ČECHY - strana 2 Krumlovští rozhodnou o železnici Českokrumlovští zastupitelé se chtějí zeptat obyvatel, zda jsou pro stavbu rychlostního železničního koridoru na okraji města. Při středečním veřejném projednávání studie trasy totiž přítomní lidé tuto variantu odmítli. Český Krumlov - Projektanti zatím nabízejí osm variant trasy od Českých Budějovic až k rakouské hranici. Po železniční dvoukolejné cestě mají projíždět vlaky rychlostí až 160 kilometrů v hodině. Dokončení stavby je stále ve hvězdách, i když Unie už nabízí finanční podporu. Zatím pokračují práce na takzvané vyhledávací studii, kterou musí schválit krajští zastupitelé. Pak přijdou na řadu výkupy pozemků a stavební řízení. Radní překvapil odpor obyvatel Českokrumlovské radní, kteří počítali, že prosadí ze všech variant trať, která povede nejblíže Krumlova, překvapil odpor obyvatel. „Ať si takové věci nechají Budějovice. Já si myslím, že Krumlov ani dálnici, ani mezinárodní železnici nepotřebuje. Je jedinečný tím, jaký je,“ míní krumlovský sochař a výtvarník Miroslav Páral. Další lidé měli obavy, že železnice jim do města přiveze ekologickou zátěž, hluk a těžkou nákladní dopravu. Jaký to bude mít přínos pro nás, pro obyvatele, ptali se. „Samozřejmě, že se mě to osobně dotýká. Mám na Slupenci, kde vede jedna varianta trati, pozemky a podnikatelské aktivity, které by to narušilo,“ uvedl Zbyněk Petráš. „Kolika lidem by sloužilo těch několik osobních vlaků, co by v Krumlově zastavily? Negativa spojená s mezinárodní přepravou převažují,“ míní českokrumlovský zastupitel Milan Marko. Krumlovskou variantu trati přitom obhajoval poradce jihočeského hejtmana Lukáš Mašín. „Je to logické. Krumlov má výsadní postavení jako město na seznamu UNESCO. Železnice vždycky spojovala významná místa a podporovala jejich rozvoj,“ tvrdil Mašín. Českokrumlovské radní, kteří začátkem března přesvědčovali zastupitele, aby hlasovali pro krumlovskou variantu, ale odpor asi stovky účastníků veřejného projednávání zviklal. Ti nakonec zatleskali Miroslavu Páralovi a jeho vizi historického a klidného města. „Domníval jsem se, že chceme mít u města mezinárodní železnici a nabídnout podmínky investorům,“ podivil se starosta Mikeš. Nakonec uznal, že bude nejlepší o trase nechat rozhodnout obyvatele formou ankety v radničních novinách. Stavba se dokončí až za deset let Podle krajského zástupce pro České dráhy Ivana Študlara se nic neděje, protože Jihočeský kraj prodloužil schvalování studie o čtvrt roku. Teprve potom přijdou na řadu změny v územních plánech, výkupy pozemků a vydání stavebního povolení. Dokončení stavby vidí Študlar tak do roku 2016. Trasa z Českých Budějovic na rakouské hranice je jen částí koridoru z Prahy do Lince. Jeho projekt patří mezi třicet prioritních staveb podporovaných Unií, a má tak šanci na až padesátiprocentní příspěvek na investici. „Evropská unie do trasování nebude mluvit. Důležitý pro ni je celkový projekt IV. železničního koridoru,“ řekl Študlar. Autor: Antonín Pelíšek

Autor: masinfira Nadpis: Re: hluk Napsáno: 09:11 18.03.2005
Text:
a ty protihlukovy steny budou prirozenou soucasti Krizove hory a Spoli a ani si jich nevsimnete a ochrani vas pred revem nejaky te svevolne hulakajici zvere a lidu a tyjo ty mosty a tunely-to bude parada, skoda jen ze paradaktera asi neprinese zholanic vam-toz neda se svitit- pokrok nezastavis a ja budu lip znat smouhukrumlov aja slibuju privezu vam turisty-jestli teda budu kocirovat rychlovlacek kolem vas-kdyz bude nekdomit z turistu zajem sem pristupnej za kus teho dobryho slova pribrzdit \to umim na kilometraci stahnout rychlost az na dvacku a turista vyskoci a hura do mesta.

Autor: Stranger Nadpis: hluk Napsáno: 19:52 17.03.2005
Text:
A proč je hlavním argumentem hluk?? Vždyť u koridoru jsou kolejnice na pryžových podložkách, to se s "normální tratí" (ke které asi budou na jihu Čech přirovnávat) nedokáže měřit. Nemluvě o systému protihlukových stěn, které jsou součástí výstavby...

Autor: Mike Tom Nadpis: Napsáno: 14:04 17.03.2005
Text:
Právě to, že stavební na normální trať jsou mnohem mírnější než na vysokorychlostní (VRT). A to článek poměrně nepřesně směšuje, čímž je způsobilý vyvolat ve čtenáři dojem, že trať bude znamenat větší zásah do krajiny než tomu tak bude skutečně...

Autor: Anonym Nadpis: Re: Vysokorychlostní trať??? Napsáno: 13:19 17.03.2005
Text:
No a co z této informace vyplývá jiného, než že ta mašinka bude objíždět (podjíždět, přejíždět) Křížovou horu o trochu pomaleji?

Autor: Mike Tom Nadpis: Vysokorychlostní trať??? Napsáno: 10:59 17.03.2005
Text:
Mám pocit, že v článku dochází k určitému matení pojmů. Používá se zde termín "vysokorychlostní dvoukolejnou elektrifikovanou trať", což však vůbec není pravda, neboť podle navrhovaných parametrů má být max rychlost pouze 160km/h. Za vysokorychlostní trať se považuje trať jejíž nejvyšší traťová rychlost přesahuje 200km/h.

Autor: Mike Tom Nadpis: Vysokorychlostní trať??? Napsáno: 10:20 17.03.2005
Text:
Mám pocit, že v článku dochází k určitému matení pojmů. Používá se zde termín "vysokorychlostní dvoukolejnou elektrifikovanou trať", což však vůbec není pravda, neboť podle navrhovaných parametrů má být max rychlost pouze 160km/h. Za vysokorychlostní trať se považuje trať jejíž nejvyšší traťová rychlost přesahuje 200km/h.

Autor: Nadpis: železniční koridor Napsáno: 12:38 16.03.2005
Text:
Asi se bliská na lepší časy, zastupitelstvu rozhodlo spravne nehlasovat o zeleznicnim koridoru a nastolit nejdriv debatu. Chvala, snad dneska prijde co nejvic lidi.TOPlist