ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czOtevřená radniční tiskovina poněkud uzavřeného typu


K jednomu ze základních předpokladů fungující demokratické společnosti bezesporu patří právo na svobodu projevu. To ovšem nutně neznamená, že si každý může veřejně psát co ho zrovna napadne a nenese odpovědnost za vyřčené. Kdyby tomu tak bylo, nejednalo by se o svobodu projevu, nýbrž o tyranii svobody. I proto existují pravidla umožňující napadenému obranu. Poměrně jasná, zákonem daná. Kdyby zákonů nebylo, byli bychom brzy zaplaveni nekontrolovatelně se řítící směsicí lží, pomluv, nepravd, výmyslů bez možnosti ohradit se, bez možnosti napadeného na reakci, vysvětlení či upřesnění. Ale jak na to pohlíží krumlovská radnice? Také poměrně jasně, i když v poněkud obráceném gardu.


V lednu vyšel v městském zpravodaji vydávaném českokrumlovskou radnicí sloupek místostarosty Miloše Michálka, který se poněkud nevybíravě otíral o občanské sdružení ICOS. To je v pořádku, ICOS sem tam kritizuje práci radnice - a není tedy divu, že se dočkal této odezvy. Jenže je tu háček. V textu byly uvedeny zcela zavádějící informace. A protože máme tiskový zákon (č. 320/2000 Sb.), který ukládá vydavateli (v tomto případě radnici) povinnost uveřejnit odpověď v příslušném rozsahu, rozhodl jsem se tedy za ICOS napsat reakci (odpověď) na tento místostarostův text. Jaké však bylo mé překvapení, když jsem se dozvěděl, že radní si uveřejnění mé odpovědi nepřejí. Přestože jsem vedení radnice písemně upozornil na platný tiskový zákon, svůj text jsem v dalším vydání městského zpravodaje nenašel. A to přesto, že na posledním zasedání zastupitelstva označoval pan starosta radniční zpravodaj za tiskovinu otevřenou. Aby se v tom čert vyznal. No nic, třeba je to tiskovina otevřena nějaké pochvale a uzavřena jen zákonem dané možnosti odpovědět a ohradit se vůči ničím podloženému napadání. Úspěšný tah to však je, neboť má reakce v městském zpravodaji otištěna nebude (po několika měsících by to ani nemělo valného smyslu) - a ono to všechno zase nějak vyšumí. Trošku smutné, trošku tragikomické. Zajímalo by mne, jak chce radnice užívat úcty či důvěry občanů, jestliže nerespektuje základní demokratická (zákonem daná) pravidla?

Na tomto místě si tedy dovoluji v nezměněné podobě přetisknout text mé neuveřejněné odpovědi. Protože kupodivu ani další reakce, tentokrát z pera bývalé ředitelky DPS o.p.s., na tento zcela zavádějící místostarostův sloupek nebyla v městském zpravodaji otištěna, najdete jej níže pod tímto textem. Pro úplnost, sloupek místostarosty Michálka zveřejněný na první straně lednového městského zpravodaje, najdete zde.


Ad: Slovo místostarosty Miloše Michálka (Zpravodaj města Český Krumlov, leden 2005)

ICOS Český Krumlov nikdy nedostal v rámci projektu „telekontaktní sociální péče“ žádné peníze na svou činnost, jak v lednovém vydání tohoto zpravodaje tvrdí místostarosta Miloš Michálek. Jediné prostředky, které ICOS čerpal z grantu, jsou finance za - smluvně ošetřené - aktivity v projektu, tedy evropské finance (přidělené Nadací rozvoje občanské společnosti) z projektu, který do města Český Krumlov přinesla činnost výhradně bývalého vedení DPS, ICOSu a dobrovolníků. Nejedná se tedy o žádné „dostávání“ peněz od kohosi, nýbrž jasně dané čerpání peněz za aktivity z projektu, který jsme do města přinesli, a které byly pro ICOS určeny (za projektové aktivity) již v městem schválené žádosti o grant.

Zcela mimo realitu a ničím podložená je tedy domněnka pana místostarosty o souvislostech našich výhrad ke změnám v DPS se zájmem města „k čemu jsou peníze používané, jak zúčtované…“. Tato veřejná prohlášení jsou naprosto lichá, čerpání financí z grantu je naprosto v pořádku, což jasně potvrdila i Nadace rozvoje občanské společnosti – 27. 1. 2005 kontrolující úspěšnost dosavadní realizace projektu a čerpání prostředků z grantu. A jestliže máme – jako projektový partner (do společnosti jsme pomohli přinést prostředky převyšující její roční rozpočet) – výhrady k urychleným změnám ve společnosti v průběhu realizace projektu, které by mohly zbytečně ohrozit jeho úspěšnou realizaci, je tomu tak i proto, že nová správní rada veřejně prohlašuje, že „zjistila vážné nedostatky v hospodaření společnosti a proto vypsala výběrové řízení“. Tyto „údajné“ nedostatky však nebyly nikdy doloženy, a ani na písemnou žádost ICOSu, projektového partnera DPS, správní rada vůbec neodpověděla.

Za této situace se jedná jen o nepodložené veřejné znevažování práce bývalé správní rady, dnes už bývalé ředitelky DPS i práce dobrovolnické, a zcela nepodložené poškozování o.s. ICOS Český Krumlov. Pevně věříme, že do budoucna budou oba ve městě vycházející zpravodaje podobných „přestřelek“ ušetřeni, a případné spory budou řešeny fakticky.

Za ICOS Český Krumlov
Tomáš Zunt


Reakce na článek „Slovo místostarosty Miloše Michálka" ve Zpravodaji Města Český Krumlov č. 1, leden 2005

Nemohu některé výroky v tomto článku nebrat jako osobní napadení a snahu představit mě veřejnosti jako nezodpovědného člověka, který se svěřenými finančními prostředky města bez rozmyslu a svévolně nakládá.

Jako ředitelka o.p.s. jsem byla ve funkci od roku 1997. Typ této organizace byl nový a v prvním roce jsme se vypořádávali s nedostatky, jak se říká vychytávali se mouchy. Určitě ne způsobem, že bychom nepřehledně hospodařili s dotací města, která plně pokrývá provozní náklady DPS o.p.s., což lze doložit provedeným každoročním auditem. Řízení o.p.s. vždy bylo na bázi spolupráce ředitele a správní rady.

Od doby, kdy byla zastupitelstvem schválena transformace o.p.s. na příspěvkové organizace (duben 2004) jsem za podpory bývalých členů správní rady vyvíjela úsilí na udržení právního subjektu obecně prospěšné společnosti, která je i pro Město finančně výhodnější, zvláště pro možnost získávání finančních prostředků z externích zdrojů, zejména Evropských fondů. Nakonec celá transformace vyzněla tak, že je nežádoucí ředitelka. A to přesto, že informace pověřeným vedoucím odborů byly předkládány takové, jaké byly žádány. Přehled o hospodaření o.p.s. byl předkládán měsíčně a čtvrtletně byly zpracovávány položkové rozbory.

Finanční prostředky z NROS na zřízení a provoz Telekontaktní sociální péče jsme ve spolupráci s ICOS nesehnali, jak uvádí pan místostarosta, ale dva měsíce jsme intenzivně pracovali na projektu, který byl na zpracování časově náročný. Část peněz z tohoto grantu o.s. ICOS nedostalo, ale finanční prostředky jsou vypláceny na základě rozpočtu projektu a uzavřených smluvních vztahů.

Na závěr chci ještě dodat, že s připravovaným projektem byl seznámen pan starosta a o přidělených finančních prostředcích z evropského společenství prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti Praha byla informována správní rada, Rada města a Zastupitelstvo města. Všichni měli možnost se s projektem a jeho realizací seznámit. Od počátku realizace projektu nebyly vzneseny zásadní připomínky k jeho realizaci.

Hana Čadová


Tomáš Zunt (Redakce)

Chcete přidat vlastní názor?

Vaše jméno:
Zaslat reakce na email:
Nadpis:
Text:
Ověření:
Pro ověření prosím opište kód z obrázku do tohoto pole

Diskusní příspěvky:

Autor: sCYgjPkDYw Nadpis: J7SQjVxI0Q9 Napsáno: 10:53 07.10.2016
Text:
Why do I bother <a href="http://gytnyljqtdp.com">canillg</a> up people when I can just read this!

Autor: CVYzEps5wN Nadpis: MYSoOhicG6 Napsáno: 16:52 04.10.2016
Text:
Kndgweole wants to be free, just like these articles! http://mcmsagt.com [url=http://qfplndfzj.com]qfplndfzj[/url] [link=http://lbkewo.com]lbkewo[/link]

Autor: TaAP7FPOQn Nadpis: u0R8A5Eu Napsáno: 18:18 02.10.2016
Text:
Do you have more great <a href="http://gjsaqyrhj.com">aretclis</a> like this one?

Autor: XonLUqIlQ Nadpis: jR79yoZCU Napsáno: 23:04 01.10.2016
Text:
Dude, right on there brerhot.

Autor: Anonym Nadpis: Re: Demograti z Krumlova Napsáno: 09:57 06.03.2005
Text:
Ale o tom to je. Transparentní informace neexistují ani po dvou měsících od vzniku problémů.Anonymní psaní a šuškanda je jen ohavnou odezvou.Zunt

Autor: Anonym Nadpis: Re: Demograti z Krumlova Napsáno: 23:28 05.03.2005
Text:
jednomu je na bliti

Autor: Naivka Nadpis: Demograti z Krumlova Napsáno: 11:43 05.03.2005
Text:
Todle přece neni vubec možný. Napadat a urážet a nenést zodpovědnost a neumožnit obranu. To sou praktiky zastaralého data. Hurá demokracii v krumlovském hábitu.

Autor: Anonym Nadpis: Re: Vláček v ČK Napsáno: 13:38 24.02.2005
Text:
prznit krumlov se dari, hura - bude to rychlovlak? Koho to proboha mohlo napadnout? Z radnice mcdonald -at je aspon co jist, i kdyz hnus.

Autor: T. Zunt Nadpis: Re: Dotaz? Napsáno: 18:46 23.02.2005
Text:
Případné otázky, milý Ivane. Proč to všechno kolem obecně prospěšných společností? Jaký skutečný důvod k tomu kdo měl (má)? Co kdo získal (získá)? Toť otázky, jež nejen mne trápí bezmála dva roky – aniž bych na ně získal uspokojivou odpověď. Dopátrat se motivu je opravdu nesnadné, ozřejmit by jej však měli strůjci transformačních tendencí v těchto neziskovkách, nikoli já, i když se v kauze od počátku tak trošku angažuji. Celou kauzu pokládám za neštastnou, zbytečnou a především nepřinášející vůbec nic pro poskytování daných sociálních služeb ve městě a ani pro radnici samotnou (v čemž by neměl být rozpor) – i proto je pro mě celá záležitost těžko pochopitelná. Ale moje dojmy nemusí nikoho zajímat. Tebe zajímá definování motivů ke změnám v opeéskách. Já je samozřejmě neznám a spekulovat nemá smysl. Co mohu v tuto chvíli udělat, je nabídnout krátký přehled stěžejních událostí této kauzy – snad může napomoci k rozklíčování motivů. Klíč k následné konstruktivní komunikaci ve sporu však nemají v držení neziskovky, ty mají jen otevřené dveře ke konstruktivnímu jednání. Zde je tedy krátký přehled (všechny údaje v něm uvedené jsou veřejné a doložitelné): 1) Září 2003 – první zmínka a kroky v transformaci CPDM, o.p.s. a DPS, o.p.s. v organizace příspěvkové. Poté co byly RM (5. 9. 2003) nečekaně a urychleně vypovězeny smlouvy o správě domů se společnostmi CPDM o.p.s. a DPS o.p.s., vznikl materiál „Plán transformace o.p.s“ vypracovaný Ing. V. Koželuhovou a Ing. L. Jedličkou dne 29. 9. 2003 – zde se hovoří o příspěvkových organizacích, které by měly fungovat od 1.1. 2004. - Správní rady a vedení zainteresovaných neziskovkek i ICOS upozorňují na podivnost a neefektivitu takového úmyslu – na chodu společností se podílí odborná veřejnost, dobrovolníci, společnosti mají jako o.p.s. daleko větší možnosti k získávání externích finančních prostředků (především těch z EU), zamýšleným krokům nepředcházela žádná věcná kritika, žádné jednání se stávajícím vedením společností, obecný trend je zcela opačný atd. 2) Duben 2004 - Usnesení ZM č. 73/5/2004 z 29. 4. 2004 (ZM souhlasí …k učinění potřebných kroků ke zřízení příspěvkové organizace „Centrum pro seniory“ od 1. 1. 2005) v rámci tzv. transformace o.p.s. - Opět následovaly bez odezvy podobné protesty a vysvětlování neefektivnosti takových změn, otevřené dopisy a vyjádření správních rad a vedení zainteresovaných společností i ICOSu. 3) Červen 2004 - Shodou okolností v červnu 2004 získává DPS o.p.s. a ICOS významný evropský grant na telekontaktní službu, který by při zamýšlené a schválené transformaci nemohl být vůbec získán a realizován. 4) Červenec 2004 - Tisková konference (22. 7. 2004) k evropskému financování neziskových společností v Českém Krumlově. Konferenci pořádá CPDM o.ps., DPS o.p.s. a ICOS, a vzhledem ke stálým snahám města ČK o transformaci o.p.s., která by tyto evropské projekty zhatila, byl pozván i starosta města. Nakonec se konference zúčastnili za město ČK Ing. V. Koželuhová a Ing. L. Jedlička. Bohužel ani na neutrální půdě českobudějovického Pressklubu nedošlo k navázání vzájemného konstruktivního dialogu a vyjasnění celé situace. 5) Srpen 2004 - RM dopisem z 18. 8. 2004 zamítla další pokus zainteresovaných neziskovek (CPDM, DPS) i ICOSu o společné jednání s vedením města, v tomto případě nabídku a žádost o společné jednání u kulatého stolu, která byla zaslána starostovi města 23. července 2004. 6) Prosinec 2004 - Protože končilo funkční období některým členům správní rady DPS, byla tato narychlo doplněna tak, že členy správní rady DPS o.p.s. jsou nyní poněkud nelogicky jen zaměstnanci či radní města (mj.V. Koželuhová - dnes předsedkyně SR, L. Jedlička, D. Carda). Prvním opět urychleným krokem této správní rady pak bylo vyhlášení výběrového řízení na post ředitele DPS o.p.s. - Zastupitelstvo města (16. 12. 2004) zrušilo na doporučení RM transformaci DPS o.p.s. !!!!!!!!! K materiálu k revokaci transformace, který obdrželi zastupitelé před tímto prosincovým jednáním, je přiložen Zápis z pracovní skupiny pro transformaci o.p.s. (ve složení: Jedlička, Koželuhová, Matulová, Carda, Vopat) ze dne 22. 9. 2004!. Tam se mj. píše: „Přítomní se shodli, že není problém v organizacích o.p.s. jako takových, ale pouze v osobách vedení organizací DPS o.p.s. a v CPDM o.p.s.“ (bez zdůvodnění - pozn. autora) Tolik základní přehled událostí kolem transformace o.p.s. Můj osobní, soukromý závěr, který nechci nikomu cpát: Rok a půl politováníhodných a nekonečných tahanic a třenic mezi městem a neziskovkami o zcela bezprecedentní, finančně velmi náročnou a do budoucna neefektivní změnu společností o.p.s., vedl nakonec k udivujícímu rozhodnutí, že není problém v o.p.s. jako takových, je jen v osobách vedení DPS o.p.s. a CPDM o.p.s. Proč nešlo bez emocí, na základě jasných pro a proti jednat, neřkuli ředitelům sdělit v čem je tedy problém a co za tím vším vězí, však nemohu zodpovědět já . Příjemné u lehčené spaní přeje Tomáš Zunt, zcela „nenadšený mládenec“

Autor: Kuliš Nadpis: Re: pluralitní demokracie Napsáno: 20:04 21.02.2005
Text:
Udivuje mě poslední odstavec místatarostova sloupku. Nevídaná konstrukční volovina.

Autor: Ivan Studený Nadpis: Dotaz? Napsáno: 19:35 21.02.2005
Text:
Mnozí lidé nejen v této diskusi stále poukazují na machinace, jimiž se "mocní" zbavili ředitelky DPS a prosazovali despoticky údajně nepřínosnou transformaci obecně prospěšných společností. Všichni poukazují na nesmyslnou argumentaci a uvádění nepravdivých odůvodnění pro ten či onen krok , který město či úřednictvem zanesené správní rady učinily. Ptám se: Jaký skutečný důvod k tomu kdo měl? Prostudoval jsem dosti zevrubně (přesto jen jako laik) celou problematiku, ba dokonce jsem o některých klíčových bodech celého sporu napsal několik novinových článků. Nikde jsem však nenarazil, prohlédaje argumenty obou stran, na logický a smysluplný důvod ospravedlňující postup města. Myslím tím důvod pro ony ústrky, jimiž údajně šikanuje neziskovky, ředitele a "nadšené mládence". Možná jsem přespříliš sledoval detektivní seriály, ale nemohu se prostě dopátrat motivu. Proč? Co kdo získal? Vážení diskutující, pokud mi pomůžete najít odpověď, ulehčíte mi spaní. Mimo to si myslím že v jasném definování motivů tkví klíč k následné konstruktivní komunikaci ve sporu účastných stran.

Autor: J. S. Chvála Nadpis: pluralitní demokracie Napsáno: 14:00 21.02.2005
Text:
To je teda hustý. Když nedovolíme aby se vyjádřila druhá strana, budeme jedničky a budem pořád skvělý a chválený. je to vůbec možný?TOPlist