ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czKomplexní program prevence sociálně – patologických jevů: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO ROK 2005


Městský úřad Český Krumlov vyhlásil výběrové řízení v rámci komplexního programu prevence sociálně – patologických jevů pro rok 2005, a to pro oblast a) VOLNÝ ČAS A BEZPEČÍ, b) INFORMACE A VZDĚLÁNÍ, c) INTERVENCE V KRIZI. TERMÍN PRO PODÁNÍ PROJEKTŮ: 16.března 2005.


Komplexní program prevence sociálně – patologických jevů

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO ROK 2005

Schváleno usnesením RM č.96/7/2005PODPROGRAM A - VOLNÝ ČAS A BEZPEČÍ

Podprogram A Komplexního programu prevence je aktivitou, která si za svůj cíl klade trvale udržitelný rozvoj kapacit především volnočasových aktivit, zaměřených na děti a mládež a pozornost věnuje i projektům prevence kriminality.
a)    Program je zaměřen především na podporu volnočasových aktivit.
b)    Grantové řízení tohoto programu je přístupné všem obyvatelům města a organizacím, pracujícím s dětmi a mládeží, které působí ve městě Český Krumlov.
c)    Vklad města Český Krumlov do tohoto podprogramu na rok 2005 činí 100.000 Kč.

Priority
Pro rok 2005 podpora takových aktivit, které se nekryjí s dosavadní běžnou činností stávajících organizací a o které je mezi veřejností zájem.

Tento podprogram je určen všem subjektům, které působí na území města Český Krumlov v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže, stejně jako neformálním skupinám a jednotlivým fyzickým osobám. V oblasti bezpečnosti a prevence kriminality budou mít přednost projekty, založené v komunitě, reagující na místní potřeby se znalostí prostředí a se spoluúčastí realizátorů či jiných subjektů. Zároveň budou upřednostněny ty projekty, které získají podporu z externích zdrojů ( tedy mimo rozpočet Města Český Krumlov).

Projekty investičního charakteru (vznik, opravy a úpravy nemovitého majetku) tento program neřeší.


PODPROGRAM B – INFORMACE A VZDĚLÁNÍ

Cílem tohoto podprogramu je zlepšení situace v prevenci sociálně– patologických jevů ve městě Český Krumlov ( především v odbornosti přístupu a cíleností jejich zaměření).
Toto se týká především projektů týkajících se prevence společensky nejrizikovějších jevů - drogových závislostí, šikany, rasismu a xenofobie, kriminality dětí a mládeže…
a)    Program je koncipován, průběžně aktualizován a vyhodnocován podle potřeb a požadavků jednotlivých realizátorů a zároveň podle možností města Český Krumlov.
b)    Garantem programu je Odbor školství, zdravotnictví a sociálních věcí MěÚ Český Krumlov ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Český Krumlov.
c)    Všechny fáze práce na tomto programu jsou přístupné všem zájemcům, především ze strany odborné veřejnosti.
d)    Město Český Krumlov do tohoto podprogramu v roce 2005 vloží 100.000 Kč.

Priority
Za prioritní považujeme odborné vzdělávání osob, pracujících s dětmi a mládeží v oblasti prevence sociálně – patologických jevů (šikana, drogy, rasismus…) a preventivní aktivity postavené nikoli pouze na pasivním přijímání informací, tedy spíše motivační a zážitkové programy.

Tento podprogram je určen na podporu a průběžné posilování specifických preventivních programů, především na zvyšování odborné kompetence osob, v této oblasti pracujících a na projekty, cíleně zaměřené na ohrožené děti a mládež.
Projekty investičního charakteru (vznik, opravy a úpravy nemovitého majetku) tento program neřeší.


PODPROGRAM C – INTERVENCE V KRIZI

Podprogram C komplexního programu prevence je projektem, zaměřeným na podporu speciálních a vysoce odborných služeb v oblasti sekundární a terciální prevence.

Cílem tohoto projektu je stabilizovat do té míry, jak je to na místní úrovni možné, standart služeb, poskytovaných v této oblasti, především prostřednictvím spoluúčastí města na projektech, podávaných na centrální či krajskou úroveň a poskytování hmotné podpory na dílčí akce, zaměřené k obyvatelům Českého Krumlova.

a)    Program je koncipován, průběžně aktualizován a vyhodnocován za výrazné účasti odborných pracovníků podporovaných subjektů a specialistů v této oblasti.
b)    Garantem programu je protidrogový koordinátor Odboru školství, zdravotnictví a sociálních věcí MěÚ Český Krumlov, ve spolupráci s odborně příslušnými rezorty Krajského úřadu a vlády ČR (RVKPP, MŠMT apod.…).
c)    Výsledky jednotlivých projektů tohoto programu jsou v podobě závěrečných zpráv přístupné veřejnosti.
d)    Město Český Krumlov vloží do tohoto podprogramu na rok 2005 100.000 Kč.

Priority
Za prioritní pro rok 2005 považujeme udržení stávajícího spektra služeb v této oblasti za aktivní spolupráce se zastřešujícími organizacemi a institucemi.

Součástí tohoto programu budou i víceleté výhledy s ohledem na stabilizaci těchto služeb v dlouhodobějším horizontu.
Tento podprogram je určen na podporu zařízení, poskytujících specifické a vysoce odborné služby v oblasti sekundární a terciální prevence sociálně – patologických jevů. Tato zařízení jsou sice z převážné části podporována z centrálních či jiných zdrojů, nicméně slouží i obyvatelům Českého Krumlova. Zdroje pro jejich udržení a rozvoj budeme hledat i v ostatních místech regionu.KAM ŽÁDOST POSLAT, KONTAKT A INFORMACE:

Mgr. Marek Nerud
MěÚ Český Krumlov, Odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
Tel.: 380 766 401
e-mail: marek.nerud@mu.ckrumlov.cz


TERMÍN PRO PODÁNÍ PROJEKTŮ:
16.března 2005NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍLOHY:
  • Metodika pro vyhodnocování projektů a poskytování finančních prostředků
  • Formulář pro podání projektu
  • Formulář závěrečné zprávy

NAJDETE KLIKNUTÍM ZDE.

Marek Nerud, Městský úřad Český Krumlov

Chcete přidat vlastní názor?

Vaše jméno:
Zaslat reakce na email:
Nadpis:
Text:
Ověření:
Pro ověření prosím opište kód z obrázku do tohoto pole

Diskusní příspěvky:

Autor: NxMokOteGih Nadpis: d4VFhd89Px Napsáno: 10:53 07.10.2016
Text:
Kewl you should come up with that. <a href="http://rwgzou.com">Exetclenl!</a>

Autor: EtvSJxhui3u Nadpis: 2ukPyYbalgv Napsáno: 16:51 04.10.2016
Text:
A rolling stone is worth two in the bush, thanks to this arlicte. http://fyvmony.com [url=http://dypjhwvxi.com]dypjhwvxi[/url] [link=http://whlwzye.com]whlwzye[/link]

Autor: RT6pFqQdvgRU Nadpis: bz65sguq10h Napsáno: 18:18 02.10.2016
Text:
Dude, right on there <a href="http://ympjatsqc.com">brhoetr.</a>

Autor: riqtKHYrP Nadpis: MWZm2Q1Gwe Napsáno: 22:38 01.10.2016
Text:
It's spooky how clever some ppl are. Thsnak!TOPlist