ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czICOS Český Krumlov ukončil spolupráci na projektu „telekontaktní sociální péče“


Vzhledem k dlouhodobě neudržitelné situaci a sporům ohledně fungování obecně prospěšných společností a projektu „telekontaktní sociální péče“ ve městě Český Krumlov odstupuje ICOS Český Krumlov od tohoto evropského projektu, na jehož vzniku i realizaci se do této doby podílel. Důvodem je nerespektování projektového partnerství a permanentní „vyslovování“ nedůvěry projektovému týmu ze strany nové správní rady společnosti Domy s pečovatelskou službou (dále DPS o.p.s.). Toto rozhodnutí se nicméně nedotýká budoucích uživatelů této nové sociální služby.


Nezakrýváme, že poslední kapičkou usnadňující nám rozhodnutí ukončit spolupráci s DPS o.p.s. byl text místostarosty Miloše Michálka (zároveň člena správní rady DPS o.p.s.) uveřejněný ve Zpravodaji města Český Krumlov (číslo 1, leden 2005) – tento text pod názvem "Slovo místostarosty Miloše Michálka" naleznete ve formátu pdf zde. Původně jsme neměli v úmyslu se k tomuto zavádějícímu textu vyjadřovat, ale budiž – vyjeví se totiž fakta, která mnohé „nejasnosti“ ozřejmí, a která postupně vedla k našemu rozhodnutí. Dovolte nám tedy na tomto místě shrnutí několika zásadních bodů s přihlédnutím k argumentaci pana místostarosty a člena správní rady DPS ve výše zmíněném příspěvku.

Významný evropský grant (přes 3 miliony Kč) na rozšíření a zkvalitnění sociálních služeb, tzv. „telekontaktní službu“, přineslo do DPS o.p.s. její bývalé vedení, ICOS Český Krumlov a intenzivní práce dobrovolnická – ICOS se podílel na přípravě projektu, žádosti o grant, odbornou, asistenční a technickou pomocí při realizaci. Projekt telekontaktní sociální péče byl několik let připravován a v první polovině roku 2004 byl podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků PHARE EU. Projekt byl podpořen i Městem Český Krumlov, jež se již před podáním žádosti zavázalo k 10% spolufinancování (cca 300.000 Kč.) tak, jak je to obvyklé a nutné u těchto grantů, jež přinášejí do společností zřízených městem externí finanční prostředky (v tomto případě navyšující roční rozpočet společnosti o více než 100%). Jedná se tedy o projekt městem schválený, o projekt na jehož přípravě se podílela výhradně DPS o.p.s. a ICOS Český Krumlov. Bohužel v průběhu realizace projektu se objevovaly následující problémy stěžující samotnou práci na nelehké realizaci významného evropského projektu:

1) Tyto problémy se dají shrnout do jedné věty: Nerespektování projektového týmu, který se od počátku podílel na přípravě a realizaci „telekontaktní sociální péče“ a obecně váznoucí komunikace. V první řadě se nejasnosti projevovaly již ve snaze města o transformaci DPS o.p.s. Přestože neziskové organizace od počátku ukazovaly a snažily se jednat o bezkoncepčnosti této změny (například RM neakceptovala požadavek neziskovek na jednání u kulatého stolu) a ohrožení funkčnosti společnosti, byla transformace DPS o.p.s. schválena již v dubnu 2004 (usnesení č. 73/5/2004). Poté co DPS o.p.s. získala ve spolupráci s o.s. ICOS Český Krumlov evropský grant na „telekontaktní službu“ byla za stávající situace ohrožena i samotná realizace projektu – při schválené transformaci by nemohl být projekt vůbec realizován a finanční prostředky by musely být vráceny. Nakonec bylo usnesení o transformaci DPS o.p.s na doporučení Města Český Krumlov revokováno (zrušeno) zastupitelstvem města. Stalo se tak na prosincovém zasedání (16. 12. 2004). Bohužel celý projektový tým se o této změně postoje města (která nastala již v září) nedozvěděl, nebyl informován, takže několik měsíců pracoval v nejisté atmosféře, kdy nikdo nevěděl co a jak bude se společností a s evropským projektem na „telekontaktní službu“. Město tak uznalo svou chybu, za což děkujeme – mýlit se může každý.

2) Dalším z kroků v DPS o.p.s. bylo obměnění správní rady – na to má město jako zřizovatel právo, i když členy jsou nyní jen zaměstnanci nebo zástupci Města, což je krok nestandardní (o důvodech jsme již psali například zde, v článku, na který reagoval výše zmíněný text místostarosty Miloše Michálka). Prvním závažným rozhodnutím této správní rady bylo vyhlášení výběrového řízení na post ředitele DPS o.p.s. (zároveň osoby zodpovědné za projekt „telekontaktní služby“, která byla od počátku nedílnou součástí projektového týmu). Správní rada má na toto rozhodnutí právo a toto právo není nikým zpochybňováno! Nejasnosti se objevují až když si uvědomíme, že ani samotné ředitelce DPS ani projektovému týmu nebyl dodnes sdělen jediný relevantní důvod vedoucí k tomuto kroku. Na písemnou žádost ICOSu jaké důvody vedly správní radu k de facto odvolání ředitele nebylo vůbec odpovězeno, vyžádanou odpověď, kterou obdržel jeden ze zastupitelů jsme bohužel ještě neměli příležitost vidět, ale na lednovém zastupitelstvu byla prohlášena za zcela nedostačující. Nejde tedy o výběrové řízení jako takové (to je v kompetenci správní rady), jde o to, že jedná-li se o ředitele od počátku pracujícího na významném evropském projektu a členové správní rady veřejně prohlašují, že důvodem jsou zjištěné závažné nedostatky ve společnosti, měly by být tyto důvody předloženy.

3) Zde se již dostáváme k argumentaci pana místostarosty (potažmo nové správní rady). Ve výše zmiňovaném textu se píše: „Po zjištění vážných nedostatků ve společnosti DPS, o.p.s., došlo až k vyhlášení výběrového řízení na ředitele.“ To by bylo v pořádku, nejistota projektového týmu však nastává za situace, kdy poslední audit (nezávislá kontrola hospodaření) neprokázal v DPS o.p.s. žádné závažné nedostatky a na písemnou žádost po důvodech nám nebyla dána vůbec žádná odpověď. Což je škoda, jestliže by byly předloženy důvody k „odvolání“ ředitele, nemuselo docházet k pochybnostem a nejistotě projektového týmu, jehož členem dnes již bývalá ředitelka DPS o.p.s. od počátku byla (na přípravě a realizaci projektu se ostatně podílela několik let).

4) Dále se z textu současného člena správní rady dozvídáme následující sdělení: „Tyto kroky (rozuměj vyhlášení výběrového řízení) se samozřejmě nelíbí všem, tím méně o.s. ICOS, které se podílelo na sehnání finančních prostředků na telekontaktní péči. Je třeba zdůraznit, že část peněz z tohoto grantu dostalo také sdružení ICOS na svoji činnost.“ Tento postoj je přinejmenším úsměvný, neboť ICOS nedostal žádné finanční prostředky na svou činnost!!! Jediné prostředky, které ICOS čerpal z grantu, jsou finance za - smluvně ošetřené - aktivity v projektu, tedy evropské finance z projektu, které do města Český Krumlov přinesla činnost bývalého vedení DPS, ICOSu a dobrovolníků. Nejedná se tedy o žádné „dostávání“ peněz od kohosi, nýbrž jasně dané čerpání peněz za aktivity z projektu, který jsme do města přinesli, a které byly pro ICOS určeny (za projektové aktivity) již v městem schválené žádosti o grant.

5) Vzhledem k těmto zcela jasným skutečnostem (lehce doložitelným) jsou tedy zcela nepochopitelné a nesmyslné domněnky, spojující naše výhrady ke změnám v DPS s čerpáním finančních prostředků ICOSu (ICOS čerpal jen prostředky z grantu, který do města přinesl společně s DPS o.p.s., prostředky určené na projektové aktivity). Výhrady ke změnám ve společnosti DPS o.p.s. jsme ostatně měli již před získáním grantu na telekontaktní péči ( viz spor o transformaci), nikoli z důvodu údajného „dostávání“ peněz (žádné jsme nedostávali a nedostáváme), nýbrž z důvodu ohrožení efektivity poskytování daných služeb ve městě.

Tato a mnohá další „nedorozumění“ v průběhu realizace projektu vedla nakonec ICOS Český Krumlov k rozhodnutí definitivně odstoupit od projektu „telekontaktní sociální péče“ k 31. 1. 2005 (po monitorovací návštěvě Nadace rozvoje občanské společnosti (27.1.2005), která neshledala v práci projektového týmu žádná pochybení). V současné době již opravdu vázne komunikace na obou stranách (správní rada x projektový tým), takže není možné ve spolupráci pokračovat. Finanční prostředky, které jsme měli dle smlouvy a projektového harmonogramu za aktivity čerpat, po našem odstoupení zůstávají stejně jako celý projekt v DPS o.p.s. a uživatelů telekontaktní služby se tato změna nijak nedotkne.

Na závěr chceme novému vedení DPS o.p.s. i nové správní radě popřát hodně úspěchů s dokončením projektu a hodně štěstí při shánění dalších externích prostředků (tedy financí mimo rozpočet města) na zkvalitňování stávajících služeb pro naše starší spoluobčany. Věříme, že tato „nedorozumění“ neovlivní jiné aktivity o.s. ICOS spojené s městem Český Krumlov.


ICOS Český Krumlov (Tomáš Zunt, Jiří Fajtl)


Chcete přidat vlastní názor?

Vaše jméno:
Zaslat reakce na email:
Nadpis:
Text:
Ověření:
Pro ověření prosím opište kód z obrázku do tohoto pole

Diskusní příspěvky:

Autor: dojaty Nadpis: odchod v pravej cas Napsáno: 11:46 14.02.2005
Text:
Vracet penize (desitky milionu) se celkem slusne dari, takze neni asi problem se vrtat do jinych dotaci...TOPlist