ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czROZDÍL MEZI OSOBNÍ ASISTENCÍ A PEČOVATELSKOU SLUŽBOU


Velmi často se nás lidé ptají, jaký je rozdíl mezi sociálními službami osobní asistence a pečovatelskou službou. Ač se jedná o služby, které dle zákona o sociálních službách vypadají na první pohled možná podobně, existují mezi nimi výrazné rozdíly. Osobní asistence a pečovatelská služba nejsou služby konkurenční, nýbrž služby, které se ve spektru potřebných sociálních služeb doplňují. V tomto textu se tedy pokusíme odpovědět na otázky po základním rozdílu mezi tzv. terénními službami osobní asistencí a pečovatelskou službou.


Osobní asistence je poskytována lidem, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Osobní asistence se poskytuje podle potřeby osob (ať již dětí či dospělých se zdravotním postižením či seniorům) v průběhu celého dne bez časového vymezení, a to jak domácnosti osob, tak v jiném přirozeném prostředí (např. škola, zájmové, vzdělávací kroužky) a při činnostech, které jsou součástí všech jejich aktivit. Znamená to tedy, že jeden uživatel využívá službu jednoho asistenta/ky.

Naproti tomu terénní pečovatelská služba, i když vymezení osob, kterým může být poskytována, je obdobné, zajišťuje úkony v předem dohodnutém časovém úseku, a to zejména v domácnostech osob nebo v zařízeních sociálních služeb. Jedním z nejvíce využívaných úkonů této služby je dovážka – poskytování obědů. U této služby jedna pracovnice (pečovatelka) zajišťuje službu více klientům podle rozsahu dohodnutých úkonů.

Součástí služby osobní asistence jsou podobně jako u pečovatelské služby základní úkony (dle zák. o soc. službách č. 108/2006 Sb.) jako např. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, při zajištění stravy, chodu domácnosti. Osobní asistence navíc zahrnuje i další základní úkony jako např. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti či pomoc při obstarávání osobních záležitostí, bez nichž by se uživatelé neobešli bez pomoci jiné osoby (v našem případě osobní asistentky/a).

Zjednodušeně řečeno je tedy hlavním rysem osobní asistence to, že není tolik časově omezena jako pečovatelská služba, poskytuje se často i mimo domácnost či zařízení sociálních služeb. Základní rozpoznávacím znamením je pak individualita péče - početní poměr mezi uživateli a osobními asistenty/pečovateli. U obou sociálních služeb je zákonem stanovená maximální částka za 1 hodinu služby na 100,- Kč. Tato částka je sice stanovena jako maximální, ale zároveň jsou poskytovatelé tlačeni tuto částku dodržovat, jinak by finanční zajištění služby bylo neudržitelné (co se týče osobní asistence jsou na Českokrumlovsku hodinové sazby pro uživatele do 18ti let sníženy na 60,- Kč/h i díky příspěvku města Č. Krumlov, pro dospělé uživatele pak na 90,- Kč, pozn. red.).


Službu osobní asistence pro uživatele na celém Českokrumlovsku (tj. osoby se zdravotním postižením od 1 roku věku a seniory se sníženou soběstačností) poskytuje Centrum sociálních služeb (pracoviště ICOS Český Krumlov), pečovatelskou službu obyvatelům Českého Krumlova pak poskytují Domy s pečovatelskou službou, o.p.s.V roce 2009 byla služba osobní asistence poskytnuta 29 uživatelům dle požadavků a potřeb uživatelů v časovém vymezení od 1 měsíce až po službu celoroční. Z toho 21 dětem ve věku od 2 do 17 let, 1 dospělému a 6 seniorům ve věku od 80 do 95 let. V letošním roce je poskytována služba osobní asistence zatím 19 uživatelům, z toho 13 dětem, jednomu dospělému a 5 ti seniorům. Ačkoli službu průběžně rozšiřujeme, nestačí současná finanční podpora pro osobní asistenci na to, abychom vyhověli veškeré poptávce po službě. A to přestože se snažíme zajišťovat financování z více zdrojů a nespoléháme pouze na státní dotace, které ostatně pokrývají pouze část nákladů (rozsahu) těchto registrovaných služeb. V současné době je tak například posuzována podpora Jihočeského kraje na podporu této služby v Č. Krumlově, která by mohla částečně pokrýt potřebu na rozšíření služby, a to i pro případné zajištění služby dalším klientům.


Službu osobní asistence mohou v některých případech doplnit dobrovolníci
S výše uvedeným vymezením služby osobní asistence pak souvisí ještě další věc. Někteří z uživatelů osobní asistence by potřebovali zajišťovat službu asistence například i 24 hodin denně, což však nejen v Krumlově naráží na finanční možnosti poskytovatelů i uživatelů. Dobrovolníci sice v žádném případě nemohou a ani nesmí nahrazovat osobní asistenty, ale za určitých okolností mohou v některých případech doplnit dle zákona registrovanou službu osobní asistence. Dobrovolníci tak mohou některým uživatelům služby (tj. zdravotně postiženým a seniorům) napomoci (jako doplněk ke službě osobní asistence) při zvládání jejich potřeb, které jim napomáhají vést a rozvíjet běžný způsob života. I tak ale kvůli dodržení zákonných podmínek není dobrovolnictví zadarmo a poskytovatele něco stojí (několik desítek tisíc korun ročně). Bohužel, přestože místní Dobrovolnické centrum (více o něm například na straně 3) již takový dobrovolnický program na doplnění služby osobní asistence připravilo, neuspělo letos v březnu v grantovém programu města Č. Krumlov s předloženým projektem. Jeho součástí bylo právě rozjetí dobrovolnického programu na podporu seniorů a zdravotně postižených jako potřebného doplňku pro uživatele sociálních služeb. Důvody, proč nebyl tento projekt podpořen nám sděleny nebyly, nicméně věříme, že tato skutečnost znamená pouze oddálení vzniku tohoto tolik potřebného programu Centrum sociálních služeb a ICOS Český Krumlov se v současné době snaží o zajištění nezbytných prostředků z jiných zdrojů tak, aby se tento program mohl co nejdříve rozběhnout i v Českém Krumlově (pozn. red.: program bude zahájen v druhé polovině t.r.).


Službu osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory provozuje Centrum sociálních služeb – projektové pracoviště ICOS Český Krumlov. Služba je spolufinancována Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, na spolufinancování služby pro dětské klienty v mateřských a základních školách v Č. Krumlově přispívá i město Český Krumlov, v roce 2010 na službu přispělo i město Kaplice, Nadace Taťány Kuchařové a Jihočeský kraj.Tomáš Zunt a Hana Čadová, ICOS Český Krumlov, o.s.

Chcete přidat vlastní názor?

Vaše jméno:
Zaslat reakce na email:
Nadpis:
Text:
Ověření:
Pro ověření prosím opište kód z obrázku do tohoto pole

Diskusní příspěvky:

Diskuse k tomuto článku
neobsahuje žádný příspěvek


TOPlist