ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czINFORMACE BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADNY - PROBLEMATIKA ODDLUŽENÍ – TZV. OSOBNÍ BANKROT


Bezplatná právní poradna při Centru sociálních služeb funguje na Českokrumlovsku již od roku 2005 pro občany v nepříznivé sociální situaci. Služeb využívají lidé nejvíce v oblasti pracovního, občanského a rodinného práva. V poslední době se na poradnu obrací množství lidí s dotazy na možnosti tzv. osobního bankrotu. Tedy možnosti oddlužení v případě, že člověk chce své dluhy řešit, ale nemá možnosti své věřitele uspokojit. Na následujících řádcích se proto pokusíme problematiku osobního bankrotu přiblížit. Informace uvedené v tomto textu však nejsou zdaleka vyčerpávající. Doporučujeme proto například internetové stránky ministerstva spravedlnosti ( www.justice.cz).


Osobní bankrot je jednou z možností jak řešit své dluhy, je však řešením krajním
Osobní bankrot je určen občanům, kteří si chtějí své záležitosti urovnat a současně jim dluhy již přerostly přes hlavu (jedná se o dluhy které nezvnikly podnikáním, jako například spotřebitelské úvěry, nákupy na splátky, dluhy na nájemném). Tuto možnost jim dává nový insolvenční zákon (Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení), který vstoupil v platnost 1.1.2008. Ten umožňuje lidem, kteří se dostali do dluhové pasti a nezvládají plnit své finanční závazky, řešit tuto situaci oddlužením. „Insolvenční řízení je krajním řešením dluhové problematiky. Je to dlouholetý zásah do dlužníkova života, a to z důvodu, že v případě splátkového kalendáře bude mít na období přibližně pěti let k dispozici jen část svých nezabavitelných příjmů. Tedy jen částku blízkou životnímu minimu. Pro jednotlivce něco málo přes tři tisíce korun“, uvádí Tereza Lysoňková, sociální pracovnice krumlovské právní poradny. Insolvenční řízení není jediné možné řešení. Výše uvedený zákon vlastně spíše předpokládá, že se v této fázi svého hospodářského života pokusíte dohodnout s věřiteli na možném řešení - např. tím, že uděláte dohodu o změně smluv nebo jiná soukromoprávní ujednání, která váš úpadek vyřeší nebo mu předejdou. Ať se již rozhodnete jakkoliv, je vhodné poradit se s odborníky, jak upozorňují i stránky www.justice.cz, věnované této problematice.


Oddlužení navrhuje soud
Oddlužení je možné provést buď rozprodáním majetku dlužníka, nebo splácením podle věřiteli schváleného splátkového kalendáře. Oddlužení navrhuje soud. Ten však návrhu nemusí zdaleka vždy vyhovět. Ze zákona je odmítnut v případech, jestliže dlužník sleduje nepoctivý záměr, jestliže byl návrh na oddlužení podán osobou, o jejímž návrhu na povolení oddlužení již bylo v minulosti rozhodnuto (formou oddlužení lze totiž „vynulovat“ své závazky pouze jedenkrát za život), pokud dosavadní výsledky dokládají lehkomyslný či nedbalý přístup dlužníka, nebo pokud by formou oddlužení byli nezajištění věřitelé uspokojení v částce nižší, než činí 30 % jejich celkové pohledávky, pokud s tím tito věřitelé nesouhlasí.

K povinnostem dlužníka v případě splátkového kalendáře patří zejména:
dlužník musí pracovat, aby měl dostatečný pravidelný příjem; dary, dědictví a mimořádné příjmy musí použít k mimořádným splátkám, insolvenčnímu správci musí hlásit každou změnu (bydliště, zaměstnání), musí pravidelně předkládat soudu svůj příjem, nezatajovat žádný příjem, neposkytovat žádnému věřiteli výhody, nepřijímat nové závazky.

Jak postupovat?
Návrh na osobní bankrot musí být podán na speciálním formuláři (viz přiložená fotografie, která znázorňuje první stranu formuláře), který si může každý vyzvednou například na krajském soudě (k dispozici je také na www.justice.cz). Podat návrh může pouze oprávněná osoba - tj. dlužník nebo osoba, která má pověření dlužníka zastupovat. Tento návrh se podává bezplatně, a to na příslušném krajském soudě. Soud okamžitě po přijetí návrhu - který musí obsahovat potřebné dokumenty (např. seznam majetku, seznam závazků, doložení příjmů za poslední tři roky, aktuální výpis z rejstříku trestů) - vyvěsí tento dokument na www.justice.cz a začne o návrhu jednat. Soud také dlužníkovi ukládá zaplatit zálohu na náklady insolvenčního jednání, která může být až ve výši až 50 tisíc korun. „V naší poradně jsme se setkali s tím, že při výši přibližně půlmilionového dluhu, platil dlužník zálohu ve výši 10.000,-Kč“, upřesňuje Tereza Lysoňková. Pokud dlužník zálohu zaplatí, soud vyzve věřitele, aby se o dlužnou částku na soudě přihlásili. „Pokud tak učiní do 30 dnů, následně o dlužníkovu dluhu hlasují. Pokud alespoň poměrná část věřitelů je pro povolení osobního bankrotu, tak by měl soud návrh podpořit. Mezi tím je dlužník vyzván k výslechu u soudu, kde komunikuje o své životní situaci se soudcem“, doplňuje pracovnice právní poradny. Když všechna jednání proběhnou, je dlužník informován o rozhodnutí soudu. To vše by mělo proběhnout do 3 měsíců od podání návrhu na oddlužení.

Ukončení procesu oddlužení
Jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud po slyšení dlužníka usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení zbylých pohledávek zahrnutých do oddlužení. Učiní tak však jen na návrh dlužníka.

V textu byly použity materiály z insolvenčního zákona, praxe bezplatné poradny a z www.justice.cz.


Bezplatná právní poradna - www.css.krumlov.czTereza Lysoňková a Tomáš Zunt, Centrum sociálních služeb - ICOS Český Krumlov

Chcete přidat vlastní názor?

Vaše jméno:
Zaslat reakce na email:
Nadpis:
Text:
Ověření:
Pro ověření prosím opište kód z obrázku do tohoto pole

Diskusní příspěvky:

Diskuse k tomuto článku
neobsahuje žádný příspěvek


TOPlist