ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czProbační program na jihu Čech bude pokračovat i po ukončení pilotního projektu, který byl financován z tzv. norských fondů


V šesti městech Jihočeského kraje probíhal poslední rok probační program Právo pro každý den, který pomáhá snížit riziko opakování trestné činnosti u dětí a mladistvých. Projekt, jehož smyslem bylo prostřednictvím realizace probačního programu snižovat na minimum recidivu trestných činů ve věkové skupině dětí a mladistvých, zaštiťovalo Centrum sociálních služeb - projektové pracoviště občanského sdružení ICOS Český Krumlov. Pilotní projekt byl podpořen z tzv. norských fondů a končí v polovině června 2008. Centrum sociálních služeb však již v současné době zajistilo prostředky na další pokračování programu, který je uskutečňován za spolupráce s dalšími organizacemi a probačními službami. Na další rok získalo prostředky opět z tzv. norských fondů alokovaných v České republice, na realizaci probačního programu přispěl také Jihočeský kraj a Ministerstvo spravedlnosti.


Probační program je směřován ke skupině mladistvých ve věkové kategorii 15 – 18 let, kteří se dostali do rozporu se zákonem, a to v méně závažných trestních kauzách, týkajících se drobných krádeží, poškozování cizí věci a podobně. Na základě dobrovolného souhlasu se pak stávají frekventanty specializovaného programu, který jim bývá uložen například v rámci právního řízení jejich činu.

Ke snížení možné recidivy trestných činů v této věkové kategorii mladistvých pachatelů slouží cca čtyřicetihodinový cyklus přednášek a školení. Za asistence vyškolených lektorů, tak mají mladí delikventi možnost rozvíjet odpovědnost za své další jednání, naučí se řešit konflikty i spolupráci s dalšími jedinci. Stejně tak se seznámí s právními znalostmi vztahujícími se k řešení nejrůznějších situací každodenního života. Po absolvování specializovaného programu by jejich pohled na trestnou činnost již měl být konfrontován s těmito novými znalostmi.

Dosud se programu v šesti regionech (České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Prachatice a Strakonice) zúčastnilo 96 klientů, 10 dívek a 86 chlapců. Úspěšně projekt absolvovalo 81 z nich – tj. zakončilo závěrečným testem a splnilo podmínky programu.

Z pohledu úspěšnosti působení programu na klienty lze na základě získaných informací (evaluační dotazníky po každém programu, celkové hodnocení programu klientem, evaluační dotazník od rodičů, rozhovory s probačními úředníky, pozorování lektorů) usuzovat na následující změny:

•    vyšší tolerance k odlišným názorům a postojům
•    získání náhledu na konkrétní problematiku
•    získání nových, posílení stávajících dovedností, které mohou pomoci předcházet trestné činnosti
•    získání nových znalosti v právní oblasti, které umí využít v praktickém životě
•    získání náhledu nad vlastních jednáním, umění se vžít do role oběti
•    přijmutím odpovědnosti za své činy
•    posílení sociálních dovedností – především umění řešit konflikty, jednat asertivně

„Kompletní vyhodnocování celého projektu ještě probíhá, dlouhodobější pozitivní dopad bude znám a ověřen až časem, ale již nyní můžeme konstatovat, že probační program je efektivní nástroj prevence recidivy trestné činnosti mladistvích, který by se měl stát standardním prostředkem práva“ shrnuje prozatím roční realizaci programu Ingrid Jílková, koordinátorka Centra sociálních služeb a zároveň jedna z lektorek programu.

Jak probační program probíhá?
Program je realizován na základě ověřených postupů programu vyškolenými lektory, což zajišťuje stejnou kvalitu poskytovaných programů ve všech regionech. Samotná realizace programu reaguje na potřeby klientů, a to jak na potřeby možnosti účastnit se programu – program je realizován v takových časech, aby nenarušil školní případně pracovní povinnosti účastníků programu, tak na potřeby z hlediska provinění – program je tématicky připravován na základě druhu provinění klientů, věkového složení, zájmů a zaměření.
Program je složen z jednotlivých tématických částí – podle volby lektorů. Délka jednotlivého programu se pohybuje mezi 38 – 42 hodinami přímé práce s klientem. Jednotlivá setkání probíhají dle místních možností, nejčastěji 1 – 2 týdně. Délka jednoho setkání je závislá od intenzity programu – nejčastěji mezi 2 – 4 hodinami.

    
Probační program „Právo pro každý den“ je schválen ministrem spravedlnosti a je zapsán v seznamu probačních programů Ministerstva spravedlnosti. Držitelem akreditace je Partners Czech, o.p.s.

Více informací o programu na www.css.krumlov.cz, klikněte ZDE.


"Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP
a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti."T. Zunt, ICOS

Chcete přidat vlastní názor?

Vaše jméno:
Zaslat reakce na email:
Nadpis:
Text:
Ověření:
Pro ověření prosím opište kód z obrázku do tohoto pole

Diskusní příspěvky:

Diskuse k tomuto článku
neobsahuje žádný příspěvek


TOPlist