ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czSlužba osobní asistence na Českokrumlovsku


Od počátku letošního roku poskytuje Centrum sociálních služeb - projektové pracoviště ICOS Český Krumlov nově službu osobní asistence, a to pro zdravotně postižené děti ve věku od 3 do 18 let. Podobně jako jiné projekty a programy Centra sociálních služeb (jako např. bezplatná právní poradna, programy pro dlouhodobě nezaměstnané a mnohé další), vznikla i služba osobní asistence na základě potřeb stanovených 1. komunitním plánem města Český Krumlov.


CO JE SLUŽBA OSOBNÍ ASISTENCE
Osobní asistence je v souladu se zákonem o sociálních službách platným od 1.1.2007 - terénní sociální služba, která zajišťuje kvalifikovanou pomoc a podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
Osobní asistence zajišťuje například pomoc při zvládání běžných úkonů (pomoc při oblékání, podání a porcování stravy atp.), pomoc při osobní hygieně (mytí rukou, obličeje, očista po použití WC atp.), pomoc při zajištění stravy (např. vaření), pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. pomoc při nákupu), výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. volnočasové aktivity...), pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. jednání na úřadech) a možné jsou i další smluvní služby.

Centrum sociálních služeb poskytuje osobní asistenci zdravotně postiženým dětem ve věku od tří do osmnácti let. Takže službu si vlastně objednávají zákonní zástupci, zpravidla rodiče, a to jak pro tělesně, psychicky i smyslově postižené děti. Osobní asistence je poskytována v prostředí, kde se dítě pohybuje – škola, družina, školka, bazén, při účasti v různých kroužcích, v domácím prostředí ad. Služba je specifická v tom, že odborně vyškolená asistentka či asistent (službu ale vykonávají převážně ženy) poskytuje podporu a pomoc jednomu uživateli (dítěti). Je nutné zdůraznit, že asistenti nesuplují péči zákonných zástupců – rodičů, ale svojí činností napomáhají dítěti začlenit se do společenství svých vrstevníků, získat pocit nezávislosti a umožnit tak jeho přirozené zapojení ať už do vzdělávání či volnočasových aktivit. Dosud je osobní asistence poskytována devíti dětem převážně ve školských zařízeních a při využívání volnočasových aktivit nabízených těmito zařízeními. Služba je vymezena pracovními dny v době od 7 do 19 hodin.

Úhrada za služby. Osobní asistence je poskytována za úhradu ve výši 35,- Kč/hod. za skutečně spotřebovaný čas poskytnuté služby. K pokrytí nákladů souvisejících se zajištěním potřebné péče je osobám (dětem) poskytován státem příspěvek na péči v částkách podle stupně závislosti na péči. Příspěvek na péči je poskytován osobám v nepříznivé zdravotní a sociální situaci a závislých na pomoci jiné fyzické osoby, umožňuje zajištění potřebné pomoci buď v rámci rodiny, jiné osoby nebo prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb.

KANCELÁŘ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

Vyšehradská 260, prostory DPS o.p.s., 381 01 Český Krumlov

Provozní doba kontaktního místa: pondělí až pátek: 9.00 – 11.00 hod.

Vedoucí služby osobní asistence: Hana Čadová, mobil: 773 58 77 58, e-mail: cadova@latran.cz

Koordinátorka Centra sociálních služeb: Mgr. Ingrid Jílková, tel: 380 712 202, 774 13 76 76, e-mail: css@krumlov.cz

PROVOZOVATEL SLUŽBY: Centrum sociálních služeb Český Krumlov - projektové pracoviště ICOS, Náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 712 202, css@krumlov.cz, www.css.krumlov.cz,
Zřizovatel Centra: ICOS Český Krumlov, Náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov, www.icos.krumlov.czPODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE NA STRÁNKÁCH WWW.CSS.KRUMLOV.CZ V SEKCI OSOBNÍ ASISTENCE, KLIKNĚTE ZDE.Služba osobní asistence je financována a podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a městem Český Krumlov.

Hana Čadová, Centrum sociálních služeb - vedoucí osobní asistence

Chcete přidat vlastní názor?

Vaše jméno:
Zaslat reakce na email:
Nadpis:
Text:
Ověření:
Pro ověření prosím opište kód z obrázku do tohoto pole

Diskusní příspěvky:

Diskuse k tomuto článku
neobsahuje žádný příspěvek


TOPlist