ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czZAČÍNÁ PŘÍPRAVA 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU - O sociálních službách budou opět spolurozhodovat i občané města


Dne 22. listopadu schválili zastupitelé města Český Krumlov přípravu 2. komunitního plánu sociálních služeb na léta 2009 – 2011. To znamená, že se rozbíhají přípravy na aktualizaci a revizi stávajícího plánu, které budou probíhat v příštím roce. 1. Komunitní plán byl nastaven do roku 2008 a je před námi tedy poslední rok jeho platnosti. (Celou řadu nových služeb, které díky 1. komunitnímu plánu na léta 2006 – 2008 slouží občanům města, vám představujeme na těchto stránkách pravidelně.) Do přípravy nového komunitního plánu se může zapojit každý z vás.


Proč je nutné plánovat znovu?
Důvodů pro vznik nového komunitního plánu je mnoho. Jak už bylo mnohokrát řečeno - komunitní plán je živým materiálem, který se vyvíjí, reaguje na nové zkušenosti, potřeby a požadavky. Platí proto většinou jen několik let. Nikdo totiž nedokáže dopředu říct, jaké změny přijdou v zákonech, jak se změní situace ve financování služeb. Postupem času se také mění možnosti a podmínky pro poskytování služeb. (Všechny výše uvedené změny opravdu nyní nastaly v souvislosti s platností nového zákona o sociálních službách.) Mohou se také vyvíjet potřeby občanů a uživatelů daných služeb. Leckdy se po čase ukazuje, že některé ze služeb již tolik potřebné nejsou, naopak existují jiné možnosti, které lépe vyhovují a řeší situaci uživatelů (můžeme mluvit například o tom, že není potřeba tolik domovů ústavní péče, jestliže je možné podporovat a zavádět takové služby, které umožní lidem žít doma, v přirozeném prostředí, třeba jen za pomoci kvalitní terénní služby).

Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem
Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří se z různých důvodů dostali do tíživé situace a žijí "na okraji" společnosti, nebo jim tato situace hrozí. Pohybujeme se tak v oblasti služeb, které potřebuje nebo v budoucnu může potřebovat prakticky každý z nás nebo z našich blízkých (každý z nás se může dostat do situace, kdy se neobejde bez pomoci ostatních). Jednoduše řečeno sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem.
Jestliže chceme kvalitní - a pokud možno pro každého občana dostupné - sociální služby ve městě nebo jeho okolí, nezbývá než se opakovaně ptát na to, co vlastně občané a uživatelé služeb potřebují, co a jak jim můžeme nabídnout. A také odpovídat na otázky, jakým způsobem dosáhneme nejlépe stavu, aby i tito lidé mohli žít co nejdůstojnější život. Nejúčinněji odpovídat a reagovat na tyto otázky dokáží právě komunitní plány - konkrétní návody k tomu, jak takového stavu v dané lokalitě dosáhnout.

Větší míra zapojení lidí, větší efektivita plánu
Základem komunitního plánování sociálních služeb je rovnoprávná spolupráce zadavatelů (v našem případě představitelů města) s uživateli (klienty) a poskytovateli (jednotlivými organizacemi) sociálních služeb i občany města. Všichni tito zainteresovaní se scházejí v jednotlivých pracovních skupinách při vytváření plánu, vyjednávání o budoucí podobě služeb i realizaci konkrétních kroků.

Komunitní plánování vychází z předpokladu, že sami lidé nejlépe vědí co potřebují. Každému je tedy umožněno, aby se do plánování budoucí podoby sociálních služeb zapojil. Všichni občané města dostanou v průběhu roku 2008 možnost připomínkovat návrh plánu. Uskuteční se také veřejná setkání s jednotlivými pracovními skupinami, budou probíhat nejrůznější ankety a dotazníková šetření. Spoluprací při těchto průzkumech napomůžete tomu, aby komunitní plán reagoval na skutečné potřeby obyvatel města. Vaše názory jsou jedním z důležitých zdrojů pro přípravu konkrétních kroků v sociální oblasti. Bez nich by ostatně nemělo komunitní plánování smysl.

Základním organizačním článkem komunitního plánování jsou koordinančí skupiny. V nich se scházejí zástupci města, odborníků - poskytovatelů služeb i uživatelé. Koordinační skupiny jsou ustanoveny pro oblast péče o děti a mládež – prevenci sociálně patologických jevů, seniory, etnické menšiny, pro občany v sociální krizi (nezaměstnaní, lidé bez přístřeší apod.) a pro zdravotně postižené. Jestliže máte zájem zapojit se do přímé práce v koordinačních skupinách, nepřehlédněte upozornění pod tímto textem.

Priority na rok 2008
Kromě přípravy 2. komunitního plánu schválilo zastupitelstvo města dne 22. 11. 2007 také Priority 1. Komunitního plánu sociálních služeb na rok 2008. Tedy materiál, který obsahuje konkrétní služby a programy, na jejichž realizaci by měl být v příštím roce ve městě kladen důraz. Zároveň byla schválena organizační struktura komunitního plánování, do níž byla nově zapojena sociální komise RM.

Věškeré důležité informace najdete na www.komunitniplan.krumlov.cz
.

UPOZORNĚNÍ:

V případě zájmu o přímou práci v jednotlivých koordinačních skupinách komunitního plánování sociálních služeb ve městě Český Krumlov kontaktujte manažery příslušných skupin, kteří vám podají bližší informace o možnosti vašeho zapojení. Kontaktujte:
  • Mgr. Ingrid Jílkovou, manažerku skupiny pro děti a mládež (tel.: 774 137 676, e-mail: jilkova@latran.cz)
  • Františku Kuncovou, manažerku skupiny pro seniory (tel.: 606 639 829, e-mail: kuncova@elixnet.cz)
  • Mgr. Růženu Marhounovou, manažerku skupiny pro zdravotně postižené občany (tel.: 380 711 764, cpzp.ck@volny.cz )
  • JUDr. Adélu Kamenskou, manažerku skupiny pro řešení krizových situací (tel.: 380 766 336, e-mail: adela.kamenska@mu.ckrumlov.cz)
  • v případě zájmu o práci ve skupině pro etnické menšiny kontaktujte odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ (kontaktní osoba: Milan Perger, tel.: 380 766 401, e-mail: komunitniplan@krumlov.cz)Tomáš Zunt (Redakce)

Chcete přidat vlastní názor?

Vaše jméno:
Zaslat reakce na email:
Nadpis:
Text:
Ověření:
Pro ověření prosím opište kód z obrázku do tohoto pole

Diskusní příspěvky:

Diskuse k tomuto článku
neobsahuje žádný příspěvek


TOPlist