ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czDISKRIMINACE NA TRHU PRÁCE - bezplatná právní pomoc


Služby českokrumlovské bezplatné právní poradny, diskusní besedy a semináře a další aktivity v rámci antidiskriminačního projektu "Prolomit to půjde" (real. ICOS Český Krumlov) jsou doplňovány tématickým seriálem článků. Další z textů věnujeme problematice diskriminace na trhu práce.Zřejmě nejčastěji se s diskriminací můžeme setkávat v oblasti zaměstnání. I když diskriminačním jednáním na pracovním trhu jsou některé skupiny obyvatel postiženy více (např. starší občané, etnické menšiny, osoby po propuštění z výkonu trestu), nevyhýbá se ani ostatním skupinám občanů. Nejčastěji se diskriminace na trhu práce projevuje při přijímání do zaměstnání, ať už například z důvodu věku, pohlaví či příslušnosti k etnické menšině. Většinou se jedná o nepřímou diskriminaci - s diskriminačním přístupem se můžeme setkat při přijímacím pohovoru, kdy jsou od uchazeče vyžadovány informace, na něž zaměstnavatel nemá právo, v některých případech vykazují diskriminační znaky už i některé pracovní inzeráty.


Diskriminační pracovní inzerce
S odlišným přístupem, který je možné označit v některých případech za diskriminační, se můžeme setkávat již v samotné pracovní inzerci. Za diskriminační z hlediska pohlaví můžeme například označit inzerát, který nabízí zaměstnání pouze pro příslušníky jednoho pohlaví (např. "Hledáme ředitele…asistentku…vedoucího propagace"). Ženy mohou být diskriminovány v „typicky mužských“ zaměstnáních, kterými jsou např. řidiči, policisté, dělnické profese (například inzerát typu: „přijmeme číšníka“). Muži mohou být postiženi diskriminací například, chtějí-li pracovat s dětmi či být prodavači v určitých typech obchodů např. hračkářství, parfumerie (např. inzerát typu: „přijmeme prodavačku“).

Ne vždy se však nutně musí jednat o inzerát diskriminační, hlavním kritériem pro posouzení je povaha práce, která má být vykonávána. Např. nelze označit za diskriminační požadavek potenciálního zaměstnavatele přijmout na pozice spojené se zvýšenou fyzickou námahou pouze muže, popřípadě přijmout pouze ženy na pracoviště, které je vybaveno jenom pro ženy (šatny, sprchy apod.) a prokázalo by se, že jeho případné přebudování by bylo pro zaměstnavatele spojeno s neúměrnými náklady. Diskriminačním inzerátem tedy nejsou texty například znění: "Pro předvádění dívčí módní konfekce hledáme mladou ženu ve věku do 30 let."

Přijímání do zaměstnání
K diskriminačnímu jednání může nejčastěji docházet při přijímání do zaměstnání. Zákon o zaměstnanosti, který tuto problematiku upravuje, jednoznačně případnému zaměstnavateli stanoví zákaz vyžadovat od uchazeče o zaměstnání informace týkající se jeho národnosti, rasového či etnického původu, politických postojů, členství v odborových organizacích, náboženství, filozofické přesvědčení pokud tyto informace nepředstavují podstatný a rozhodující požadavek pro výkon zaměstnání,… a který je pro výkon tohoto zaměstnání nezbytný. Cíl sledovaný takovou výjimkou musí být oprávněný a požadavek přiměřený, tzn. vždy je třeba tyto případy posuzovat individuálně.

Zaměstnavatel dále nesmí od uchazeče o zaměstnání vyžadovat informace, které odporují dobrým mravům, a osobní údaje, které neslouží k plnění povinností zaměstnavatele stanovených zvláštním právním předpisem (např. informace vyžadované správou sociálního zabezpečení apod.).


Konkrétně je možno uvést, že zaměstnavatel po Vás při přijímání do zaměstnání nesmí požadovat údaje např. o manželském či rodinném stavu, počtu a věku dětí apod. Často se také tzv. nepřímá diskriminace projevuje požadavkem na předložení výpisu z rejstříku trestů. Tento požadavek však bývá mnohdy neopodstatněný - například je-li vyžadován u pracovníků, kteří mají vykonávat nekvalifikované manuální práce (tímto způsobem jsou znevýhodněni lidé, kteří mají záznam v rejstříku trestů, ale který není relevantní k požadovanému místu).PRAKTICKÉ PŘÍKLADY MOŽNÉ DISKRIMINACE PŘI PŘIJÍMÁNÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ

  • Diskriminace v oblasti práce z důvodu věku - Pan H. (50) žádal o místo u bezpečnostní agentury. Při přijímacím pohovoru zaměstnavatel panu H. sdělil, že sice splňuje všechna kritéria, nicméně ho přijmout nemůže, protože jsou firmou preferováni mladší uchazeči.
  • Diskriminace v oblasti práce z důvodu pohlaví - Paní F. (35) žádala o místo vedoucí pobočky nejmenovaného podniku. Ve výběrovém řízení nebyla úspěšná s odůvodněním na nedostatečnou kvalifikaci. Vzápětí byla tato práce nabídnuta muži s nižší kvalifikací.
  • Diskriminace v oblasti práce z důvodu rasy a etnického původu - Pan K. je Rom a rozhodl se zažádat o pracovní místo údržbáře v nejmenovaném podniku. Ačkoli splňoval požadavky zaměstnavatele na kvalifikaci, pracovní místo nezískal. Při pohovoru mu bylo sděleno že nemůže být přijat, protože podnik má s Romy špatné zkušenosti z minulosti.

JAKÉ OTÁZKY MOHOU BÝT PŘI PŘIJÍMACÍM POHOVORU V ROZPORU SE ZÁKONEM?

Např.: Jste vdaná/ženatý? Máte děti? Jak staré jsou vaše děti? Jste těhotná? Plánujete děti? Výjimkou jsou situace, kdy uchazeči/ky chtějí např. z důvodu péče o rodinu využít některé zákonem stanovené nároky jako např. kratší pracovní dobu, či přestávku na kojení.Pozn. red.: Zdrojem pro tento text se stala publikace: DISKRIMINACE - MANUÁL PRO PRACOVNÍKY INSTITUCÍ, Kolektiv autorů, Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva Praha 2006 a webový portál www.diskriminace.cz provozovaný touto institucí. Věty uváděné kurzívou jsou doslovnou citací.BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA
Centra sociálních služeb a Centra ochrany lidských práv

Náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov

Právní poradna nabízí základní a odborné sociální i právní poradenství v oblastech:
  • práva pracovního (např. pracovní smlouvy, ukončení prac. vztahu, nedodržování prac. doby, …)
  • občanského (např. sousedské spory, exekuce, nájemní smlouva, …),
  • rodinného (např. rozvod, úprava styků k dítěti, výživné, …),
  • správního práva (nesprávné rozhodování úřadů),
  • sociálních dávek
  • diskriminace
V případě opodstatněných diskriminačních sporů navíc poskytuje i bezplatné zastupování klientů. Služby jsou určeny všem občanům Českokrumlovska v nepříznivé sociální situaci (např. lidé pobírající sociální dávky, nezaměstnaní, lidé ve finanční tísni, s dluhy, lidé se zdravotním postižením, lidé ve starobním důchodu, ženy na mateřské dovolené, ženy samoživitelky, lidé v životní krizi...) a také lidem z jižních Čech pokud se nemohou nebo nechtějí obrátit na organizaci v místě jejich bydliště. V případě diskriminace však poskytujeme služby všem, kteří se cítí být diskriminování – tedy i lidem, kteří nejsou v nepříznivé sociální situaci.


Veškeré informace o projektu "Prolomit to půjde" a bezplatné právní pomoci najdete na WWW.DISKRIMINACE.KRUMLOV.CZ.Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu NROS Transition Facility 2005.


Související texty na www.zpravodaj.krumlov.cz:

Chcete přidat vlastní názor?

Vaše jméno:
Zaslat reakce na email:
Nadpis:
Text:
Ověření:
Pro ověření prosím opište kód z obrázku do tohoto pole

Diskusní příspěvky:

Diskuse k tomuto článku
neobsahuje žádný příspěvek


TOPlist