ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czKOMUNITNÍ PLÁN SOCÁLNÍCH SLUŽEB PŘINÁŠÍ DO MĚSTA MILIONY


Koncem minulého roku jsme se na stránkách tištěné verze tohoto zpravodaje (č.6/2006 - najdete např. zde) pozastavovali nad některými problémy, které provázejí naplňování komunitního plánu ve městě Český Krumlov. Konstatovali jsme, že na celkové hodnocení přínosu této strategie rozvoje sociálních služeb pro město i občany je ještě brzy. Po polovině jeho realizace (komunitní plán je nastaven na tři roky, od roku 2006 do konce roku 2008) však můžeme tvrdit, že se komunitní plán osvědčil a výrazně napomáhá ke zkvalitnění a rozvoji mnoha nových služeb. Ty slouží především vám, občanům města. Navíc jsou tyto služby financovány z velké části mimo rozpočet města.


Na sklonku roku 2004 jsme byli jedním z prvních deseti měst, kde se s komunitním plánováním začalo. Dnes používají tuto metodu k rozvoji svých služeb prakticky všechna větší města. S novým rokem vstoupil také v platnost zákon o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.), který ukládá nově povinnost plánovat sociální služby krajům, obcím pak povinnost zjišťovat potřeby pro poskytování sociálních služeb a zajišťovat dostupnost informací o těchto službách. Komunitní plánování podporované Ministerstvem práce a sociálních věcí i Evropskou unií je pak optimálním způsobem, jak tohoto stavu dosáhnout a jak ve městech zajistit služby, které si lidé opravdu přejí a potřebují.

V Krumlově vniká mnoho nových služeb
Již v prvním roce naplňování 1. komunitního plánu v Českém Krumlově se podařilo díky novému grantovému systému města podpořit rozjezd mnoha nových sociálních programů a služeb. Celkem 545 tisíc korun vynaložených v roce 2006 na grantovou podporu realizace komunitního plánu pomohlo ve městě uskutečnit projekty a programy výrazně přesahující 3 miliony korun (z peněz zcela mimo rozpočet města). Podobně je tomu letos, kdy město zatím podpořilo 6 projektů, které umožňují pro občany realizovat nové služby a programy. Ty jsou opět z velké části financované mimo rozpočet města. Jejich rozpočet přesahuje 3 miliony korun při vkladu města cca 500 tisíc korun. (Necelých 45 tisíc z grantového systému ještě čeká na přidělení v rámci 3. grantové výzvy, která byla uzavřena koncem srpna t.r.). To znamená, že přibližně 1 milion korun z rozpočtu města na podporu komunitního plánu v prvních dvou letech pomohl ve městě k realizaci sociálních programů v hodnotě výrazně přesahujících 6 milionů korun. Za všechny jmenujme alespoň:
  • rozšíření pečovatelské služby DPS, o.p.s. o víkendovou péči
  • asistenční služby a vznik půjčovny pro zdravotně postižené a seniory při Centru pro zdravotně postižené (tuto novou službu představujeme např. ZDE.)
  • zřízení a provoz azylového bydlení pro osoby v akutní nepříznivé sociální situaci
  • podpora komplexního programu prevence ve školách
  • podpora domácí pečovatelské služby
  • podpora rozvoje programu protidrogové prevence - Streetwork
  • vznik Centra sociálních služeb včetně bezplatné právní poradny pro občany města ad. (veškeré informace o Centru na www.css.krumlov.cz)

K tomu je potřeba zdůraznit, že uvedené služby (a těchto více než 5 milionů korun, které přišly do města), jsou pouze ty, které byly podpořeny přes novou grantovou podporu města. Tento přehled nezahrnuje další služby a programy, které vznikly v souladu s 1. Komunitním plánem mimo tento grantový systém, tedy zcela mimo finance města. Zde zmiňme několik dalších nových služeb Centra sociálních služeb (program Cesta ke změně pro dlouhodobě nezaměstnané - plně financováno z Evropského sociálního fondu, Probační program jako alternativa k odkloněnému trestnímu řízení pro děti a mladistvé - financováno z tzv. norských fondů, agentura práce - zprostředkovávání práce pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva, ad.), vznik Komunitního centra Romů (financováno z EU) nebo kupříkladu rekvalifikační programy Sdružení pro rodinu a děti (financováno z Evropského sociálního fondu).

K dalším úspěchům při naplňování komunitního plánu můžeme přiřadit i zahájení provozu nízkopodlažního autobusu na městské okružní lince. Handicapovaným občanům pomůže i hydraulická plošina na vlakovém nádraží zakoupená za přispění města. Navíc v rámci podpory města proběhla na sklonku roku 2006 školení pro poskytovatele sociálních služeb, která jsou nezbytná k tomu, aby byly občanům služby poskytovány v co nejvyšší kvalitě. A dalo by se pokračovat.


Postupně jsou jednotlivé nové služby představovány na stránkách zpravodaje, všechny důležité informace jsou také zveřejňovány na www.komunitniplan.krumlov.cz.Proces, který nikdy nekončí
Základním principem a také výhodou celého procesu komunitního plánování je jeho cykličnost a opakování. Komunitní plán je živým materiálem, který se vyvíjí, reaguje na nové potřeby a požadavky. Zároveň jsou v materiálu zohledňovány důležité a neočekávané okolnosti, nové zkušenosti a postupy. Proto se i v průběhu jeho realizace jednotlivé pracovní skupiny scházejí pravidelně, i když třeba méně intenzivně než při tvorbě vlastního komunitního plánu. V průběhu září jsou tak v rámci jednotlivých koordinačních skupin komunitního plánování (pro prevenci sociálně patologických jevů - děti a mládež, pro seniory, pro etnické menšiny, pro zdravotně postižené a pro občany v přechodné sociální krizi) připravovány prioritní oblasti 1. Komunitního plánu sociálních služeb na rok 2008. Tedy ty oblasti sociálních potřeb, na jejichž rozvoj by měl být kladen důraz v příštím roce. A koncem roku by měla být již zahájena aktualizace samotného plánu - tvorba 2. komunitního plánu města na období 2009 - 2011. Návrh druhého plánu projde v průběhu roku 2008 samozřejmě i důkladným veřejným připomínkováním tak, aby měl každý z vás možnost vyjádřit svůj názor. Na závěr připomínáme, že pracovní skupiny za pět výše uvedených oblastí jsou otevřené všem zájemcům, kteří se chtějí na podobě sociálních služeb ve městě podílet. V případě vašeho zájmu kontaktujete koordinátora za odbor sociálních věcí MěÚ Vladislava Vláska (tel.: 380 766 401), případně ICOS Český Krumlov (Tomáš Zunt, tel.: 380 712 202), který proces komunitního plánování s městem Český Krumlov spoluorganizuje.


Tomáš Zunt za ICOS Český Krumlov

Chcete přidat vlastní názor?

Vaše jméno:
Zaslat reakce na email:
Nadpis:
Text:
Ověření:
Pro ověření prosím opište kód z obrázku do tohoto pole

Diskusní příspěvky:

Diskuse k tomuto článku
neobsahuje žádný příspěvek


TOPlist