ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czI díky podpoře EU a Jihočeského kraje se daří naplňovat některé z cílů komunitního plánu města


Pravidelně Vás informujeme o procesu komunitního plánování, který začal ve městě Český Krumlov v polovině roku 2004, a jehož cílem je rozšířit a zkvalitnit nabídku služeb v sociální oblasti pro Vás, pro občany města. Na konci minulého roku protestovali manažeři jednotlivých koordinačních skupin a další účastnící komunitního plánování proti rozpočtu města Český Krumlov. Tehdy v rámci rozpočtových škrtů pro rok 2006 uvolnilo město na podporu cílů 1. komunitního plánu sociálních služeb částku mnohonásobně menší, než byla ta původně schválená. Přesto se ale mnohá opatření daří naplňovat, podnikají se kroky, které vedou k nastartování některých doposud chybějících služeb. Realizují se a připravují projekty, jež do města přinášejí peníze z Evropské unie či státního rozpočtu. A to je také jeden z důležitých prvků komunitního plánování – zajištění podmínek pro čerpání z nejrůznějších fondů a dotací. Navíc z přebytku z loňského hospodaření uvolnilo město další prostředky ve výši 300.000 korun na podporu realizace 1. komunitního plánu. Ty dle návrhu manažerů koordinačních skupin napomohou především našim starším spoluobčanům - konkrétně rozšířením provozu pečovatelské služby tak, aby se tato stala uživatelům dostupná sedm dní v týdnu.Aktivity podpořené EU a Jihočeským krajem v rámci naplňování cílů 1.KPSS v Českém krumlově


Vyjma finančních prostředků z městského rozpočtu (více o jejich čerpání ZDE) jsou v rámci komunitního plánování podpořeny mnohé další aktivity z jiných něž městských zdrojů. Z prostředků Evropské unie a Jihočeského kraje je prostřednictvím aktivit občanského sdružení ICOS spolufinancováno pokračování komunitního plánování, konkrétně například propracování společných cílů a opatření, které se prolínají všemi oblastmi sociálních služeb.

Propracování společných opatření v oblastech vzdělávání, zaměstnanosti, informačního systému o sociálních službách či dopravy je velmi důležité pro možné získávání dalších externích prostředků, především z EU. Tyto kroky by měly umožnit mj. přípravu na zavedení nízkoprahové městské dopravy, připravit vzdělávací programy pro poskytovatele sociálních služeb či rozšířit nabídku programů pro uchazeče o zaměstnání. V neposlední řadě bude v rámci společných opatření propracován tzv. informační systém o sociálních službách. Ten by měl zajistit každému z Vás jednoduchý přístup ke všem potřebným informacím o možnostech využívání služeb ve městě a okolí, o změnách v sociální oblasti včetně těch legislativních atp. Za samozřejmou a nezbytnou součást informačního systému pokládáme pořádání pravidelných setkání s Vámi, občany města. To proto, že plánování rozvoje sociálních služeb by nemělo nejmenší smysl, kdyby nereagovalo na Vaše potřeby a přání. V této souvislosti připomínáme, že se každý může kdykoli vyjadřovat ke všemu co se týká komunitního plánování, ať už formou účasti na jakémkoli jednání koordinačních skupin, prostřednictvím plánovaných veřejných projednávání, či přímou účastí v pracovních skupinách.

Prostředky Evropské unie a Jihočeského kraje také umožnily zrod Centra sociálních služeb (Náměstí Svornosti 2, Český Krumlov), jehož vznik byl iniciován právě na základě potřeb vzešlých z 1. komunitního plánu města. Bezplatné právní poradenství (statistiku právního poradenství zveřejníme na těchto stránkách v nejbližší době) a specializované programy na posílení schopnosti klientů uplatnit se na trhu práce jsme již podrobně představovali. Od letních měsíců rozšiřuje Centrum dále své služby. A to především v oblasti podporovaného zaměstnávání a dalších programů v oblasti uplatnění na trhu práce, které byly podpořeny z Evropského sociálního fondu a Společného regionálního programu EU a Jihočeského kraje.

Partnerství a sdružování zdrojů je alfou a omegou rozvoje sociálních služeb
Nespornou výhodou komunitního plánování je spolupráce všech zainteresovaných na společných vizích a následně i jejich realizaci, což umožňuje daleko efektivnější využívání stávajících lidských i finančních zdrojů. Jen na chodu Centra sociálních služeb a jeho aktivitách spolupracují vyjma zakladatelů (o.s. ICOS Český Krumlov a CPDM, o.p.s.) mnohé další organizace nejen z Krumlova. Za všechny jmenujme občanské sdružení Mesada, agenturu podporovaného zaměstnávání, jejíž dlouholeté zkušenosti v této oblasti budou prostřednictvím Centra nově využívány i v českokrumlovském regionu.
K daleko efektivnější vzájemné spolupráci obcí i poskytovatelů sociálních služeb na území celého bývalého českokrumlovského okresu by měl přispět i projekt, který podal v květnu t.r. na Evropský sociální fond ICOS Český Krumlov. Jeho předmětem je příprava celého regionu na zavedení komunitního plánování. Tato aktivita by měla v Českém Krumlově i jeho okolí do budoucna nejen zajistit takové služby, které odpovídají místním potřebám, ale měla by i zvýšit kvalitu, dostupnost a propojenost sociálních služeb. A o to jde v celém procesu komunitního plánování především.

Internetové stránky komunitního plánování sociálních služeb v Českém Krumlově:
www.komunitniplan.krumlov.cz


Tento text vyšel jako součást projektu "Od komunitního plánování k iniciaci nových sociálních služeb na Českokrumlovsku", v jehož rámci bylo založeno Centrum sociálních služeb a bylo podpořeno pokračování komunitního plánování ve městě Český Krumlov.
Financováno Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu - grantové schéma 3.2. na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji.
Redakce (Tomáš Zunt)

Chcete přidat vlastní názor?

Vaše jméno:
Zaslat reakce na email:
Nadpis:
Text:
Ověření:
Pro ověření prosím opište kód z obrázku do tohoto pole

Diskusní příspěvky:

Diskuse k tomuto článku
neobsahuje žádný příspěvek


TOPlist