ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czŽádost Fondu ohrožených dětí o pomoc při realizaci Klokánku v Českém Krumlově


V těchto dnech se zastupitelům města Český Krumlov dostávají do rukou obálky Fondu ohrožených dětí. Obsahují žádost o pomoc při realizaci Klokánku v našem městě. Zda-li se podaří tento smysluplný projekt zrealizovat právě v Českém Krumlově záleží nejen na vstřícnosti příslušných úřadů a institucí, ale i ohlasu z řad veřejnosti. Proto dáváme i Vám možnost přečíst si dopis určený našim zastupitelům a případně se k němu vyjádřit.


Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé města Český Krumlov,

dovolujeme si Vás jménem Fondu ohrožených dětí (FOD) informovat a zároveň požádat o pomoc v záměru vybudovat na jihu Čech Klokánek - zařízení pro děti, které vyžadují okamžitou pomoc. Klokánky slouží dětem, které nemohou zůstat ve svém dosavadním prostředí z důvodů sociálního ohrožení, a to zejména týraním, zanedbáváním, pohlavním zneužíváním, domácím násilím, alkoholismem či drogovou závislostí rodičů. Pomáhá dětem také v případě bytové krize rodičů anebo v době hospitalizace a jiné nepřítomnosti rodičů (např. výkon trestu), kdy není nikdo, kdo by se o ně postaral. Pro tyto děti je vhodnější výchova v rodinném prostředí než umístění do ústavní péče, která pro ně nezřídka znamená další trauma a poškozování jejich vývoje ve smyslu psychické a citové deprivace. Právě Klokánky fungují jako alternativa k ústavní výchově dětí a zajištují jim v krizových situacích životní podmínky co nejblížší přirozenému rodinnému prostředí.
V České republice provozuje FOD dosud 15 takovýchto zařízení. Ani jedno však není v Jihočeském kraji. O jeho vybudování právě na jihu Čech v současné době usiluje českobudějovická pobočka Fondu ohrožených dětí, a jednou z našich vytipovaných lokalit pro realizaci tohoto projektu je město Český Krumlov.

Podmínky pro vznik Klokánku
Ideálními podmínkami pro vznik Klokánku by byla přestavba objektu zrušené mateřské školy. Objekt bývá vhodný polohou, vždy se zahradou v blízkosti hromadné dopravy, často v blízkosti základní školy. Po získaných zkušenostech je možné vybudovat v objektu až 12 bytových jednotek. (Byty 2+1, ve kterých „tety“, které jsou naše pracovnice, nepřetržitě pečují střídavě po týdnu po všech stránkách maximálně o tři až pět dětí obdobně jako v rodině. Můžeme proto přijmout i sourozence různého věku, kteří by jinak při nařízení ústavní výchovy byli rozděleni do různých ústavních zařízení).

Proč Klokánek v Českém Krumlově?
 • realizace a provoz Klokánku je finančně zajišťován s pomocí grantů a sponzorů
 • v Klokáncích s 12 byty je ubytováno 50 – 60 dětí předškolního a školního věku, tedy přibude více dětí v MŠ, ZŠ
 • zaměstnání získá až 24 tet – žen, které již mají vlastní děti dospělé (viz personální zajištění Klokánků níže)
 • město Český Krumlov bude zviditelněno jako jedno z měst, které podpořilo tento smysluplný projekt a zároveň umožnilo uchránit děti před negativními důsledky ústavní výchovy (viz podpora projektu níže)

Personální zajištění Klokánků tedy představuje:
- vedoucí zařízení, sociální pracovnice, psychologa, pediatra na částečný úvazek, pracovnici pro sponzoring, tety (podle počtu bytů dvě na každý byt) a pomocné tety na příležitostnou výpomoc (při nákupech, žehlení, doprovod do lékařských zařízení atd.).
Přestože v jednom bytě v Klokánku pečuje teta převážně pouze o tři - pět dětí, je naše služba o 50 až 100 tisíc korun ročně na dítě levnější než ústavní výchova, kde je t.č. v jedné výchovné skupině osm až patnáct dětí. Naše nižší náklady vyplývají z menších mzdových nákladů, neboť tety, které se střídavě po týdnu nepřetržité péče starají o děti, odpracují v podstatě dva pracovní úvazky, z čehož část péče připadající na mimopracovní dobu zajišťují jako dobrovolnice.

Cílové skupiny, na které je projekt směrován:
-    rodiny s dětmi
-    děti a mládež ohrožené delikvencí
-    osoby v krizi
-    oběti násilí
-    děti, které nemohou zůstat ve svém dosavadním prostředí a hrozí jim ústavní výchova


Proč tento projekt podpořit?
 • Náš projekt rozvádí do praxe požadavek čl. 39 Úmluvy o právech dítěte, který stanoví, že státy, které jsou smluvní stranou Úmluvy, činí všechna nezbytná opatření k podpoře tělesného i duševního zotavení a sociální reintegrace dítěte, které je obětí jakékoliv formy zanedbání, využívání za účelem finančního obohacování, zneužívání nebo jiné formy krutého či ponižujícího zacházení či trestání. Zotavení a reintegrace se uskutečňují v místě a prostředí podporujícím zdraví, sebeúctu a důstojnost dítěte. Podmínky pro zotavení a reintegraci týraného či jinak sociálně ohroženého dítěte jsou vhodnější a úspěšnější v rodinném prostředí než v ústavní výchově.
 • Poukazujeme též na závěry Výboru OSN pro práva dítěte ze dne 31. 1. 2003 k plnění Úmluvy o právech dítěte v ČR, v nichž je kritizován nepřiměřeně vysoký počet ústavních výchov u nás a málo rozvinutá náhradní rodinná péče, a státu současně doporučeno zaměřit se na rozvoj náhradní rodinné péče nebo jiné rodinně orientované péče.
 • Děti jsou přijímány na základě soudního rozhodnutí, na žádost orgánu sociálně-právní ochrany dětí se souhlasem zákonného zástupce, na základě žádosti zákonného zástupce, anebo na žádost samotného dítěte (i bez souhlasu rodičů) do doby, než soud rozhodne o předběžném opatření (§ 42 zák. č. 359/99 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí a § 46 zák. o rodině). Současně vyvíjíme snahu o sanaci rodinného prostředí tak, aby se dítě mohlo co nejdříve vrátit, je-li sanace rodinného prostředí dítěte možná. Pro ty, které se do vlastní rodiny vrátit nemohou vyhledáváme trvalé náhradní rodiny (osvojení, pěstounská péče).
 • Mnoha výzkumy byly prokázány negativní následky psychické ústavní deprivace, které často přetrvávají až do dospělosti.
 • Projekt rodinných zařízení FOD pro děti vyžadující okamžitou pomoc uchrání děti před negativními důsledky ústavní výchovy, kterými jsou zejména:
  -    časté střídání ústavů a ústavních oddělení podle věku dítěte. (Tříleté dítě tak vystřídá od narození čtyři ústavy /kojenecký, DD pro děti do tří let, diagnostický a DD pro děti od tří let/ a ve zdravotnických zařízeních sedm samostatných oddělení s jiným personálem a jinými dětmi (od 0 do 3 měs, od 3 měs. do 6 měs. a dále po půl roce až do tří let, takže o tříleté dítě pečuje ve směnném provozu nejméně 28 zdravotních sester)
  -    velký počet dětí ve výchovných skupinách (10 až 15) na jednoho vychovatele
  -    rozdělování sourozenců podle věku do různých ústavů
  -    povinná diagnostika i dětí bez poruch chování spolu s dětmi výrazně narušenými.
 • Část kapacity slouží jako respitní (odlehčující) péče pro děti z rodin na nízké sociokulturní úrovni, které nejsou schopny zajistit řádnou trvalou péči o děti, ale jsou zachovány vzájemné citové vazby a orgán sociálně-právní ochrany doporučuje, aby děti trávily všechny víkendy i prázdniny doma. Poptávka po této službě ze strany orgánů sociálně-právní ochrany dětí je většinou dosti vysoká, přednostně však přijímáme děti k trvalému pobytu, nad nimiž by jinak byla nařízena ústavní výchova.
 • Naše nižší náklady vyplývají z menších mzdových nákladů, neboť tety, které se střídavě po týdnu nepřetržité péče starají o děti, odpracují v podstatě dva pracovní úvazky, z čehož část péče připadající na mimopracovní dobu zajišťují jako dobrovolnice.
Zkušenosti z provozu projektu KLOKÁNEK máme již od roku 2000, kdy byl zahájen provoz prvního Klokánka v Praze. Od té doby se počet zařízení rozrostl na 15 zařízení s režimem „střídání“ dvou tet v bytě a dále 7 zařízení rodinného typu.

Celková kapacita stávajících Klokánků je neustále obsazena a požadavky a potřeba umístit děti ze závažných důvodů převyšuje naše stávající kapacitní možnosti.


Děkujeme zastupitelům města Český Krumlov za projednání možnosti zrealizovat projekt Klokánek v Českém Krumlově a případnou podporu.
Občanské sdružení na pomoc opuštěným, týraným a zanedbávaným dětem
Pobočka České Budějovice, Senovážné náměstí 2, PSČ 370 21, Tel.: 386 356 868

Kontakt na realizátorku projektu Klokánek:
Edita Svobodová, e-mail: FODCB@seznam.cz, tel.: 724 667 660Pozn. redakce: O záměru vybudovat na jihu Čech Klokánek - včetně možností, jak může každý z vás tento projekt podpořit - jsme informovali ZDE.

Více informací o Fondu ohrožených dětí najdete také na www.fod.cz.
Edita Svobodová, FOD, koordinátor projektu Klokánek

Chcete přidat vlastní názor?

Vaše jméno:
Zaslat reakce na email:
Nadpis:
Text:
Ověření:
Pro ověření prosím opište kód z obrázku do tohoto pole

Diskusní příspěvky:

Diskuse k tomuto článku
neobsahuje žádný příspěvek


TOPlist