ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czStanovisko k návrhu rozpočtu města na rok 2006


Manažeři koordinačních skupin a týmu pro komunitní plánování sociálních služeb ve městě Český Krumlov vydali stanovisko k návrhu rozpočtu města na rok 2006. Na tomto místě text, který byl rozeslán zastupitelům města dne 9. 12. 2005, přetiskujeme. (Redakce)STANOVISKO MANAŽERŮ KOORDINAČNÍCH SKUPIN A TÝMU PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV


Vzhledem k níže uvedeným skutečnostem nám, jako zástupcům více než sedmi desítek krumlovských občanů, kteří se dobrovolně a bez nároku na jakoukoli odměnu podílejí na procesu komunitního plánování (a dalších stovek, kteří městu věnovali svůj čas při spolupráci na tvorbě komunitního plánu jiným způsobem), nezbývá než vznést několik dotazů či poznámek směrem k zastupitelstvu města Český Krumlov.

1) Komunitní plánování sociálních služeb, jehož zadavatelem je město Český Krumlov, začalo v druhé polovině roku 2004. 1.Komunitní plán sociálních služeb (přesněji jeho cíle a opatření), byl předložen ke schválení RM a ZM Český Krumlov v měsíci září 2005.

2) RM doporučila Cíle a opatření 1.Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Český Krumlov na období 2006-2008 ke schválení ZM usnesením č.346/19/2005 (19.9.2005). ZM schválilo tento dokument bez připomínek dne 29.9.2005 usnesením č.138/8/2005.

3) S tímto dokumentem byl zároveň předložen ještě dokument - Priority 1.KPSS na rok 2006, který byl doporučen RM ke schválení zastupitelstvu usnesením č.347/19/2005. ZM jej schválilo v předložené podobě usnesením č.139/8/2005 - v tomto dokumentu je požadována (a město se k tomu výše uvedeným usnesením zastupitelstva i přihlásilo) spoluúčast na vybraných projektech ve výši 6.800.000,-Kč (6,8 mil.Kč).

4) Následně, při prvním čtení návrhu městského rozpočtu na rok 2006, byla tato částka, odsouhlasená ZM, snížena na 1.500.000,-Kč (1,5mil.Kč). V druhém čtení (necelé dva měsíce po schválení zcela jiné sumy zastupitelstvem) se v konečném návrhu rozpočtu objevila částka 500.000,-Kč (0,5 mil.Kč).

5)Současný stav je tedy následující - před schválením definitivní podoby rozpočtu města na rok 2006 počítá vedení města s podporou rozvoje sociálních služeb ve výši pět set tisíc korun českých.

My, níže uvedení, si tedy dovolujeme k zastupitelstvu města vznést následující poznámky:
  • Je pozoruhodné, že usnesení zastupitelstva o podpoře komunitního plánu na rok 2006 neplatí ani dva měsíce (viz výše).
  • Přidělení částky, která se ani nerovná ročnímu rozpočtu malého sportovního klubu na aktivitu, jež má sloužit všem obyvatelům města Český Krumlov (v tom přinejmenším cca 2.260 obyvatelům starším 60ti let, cca 2.100 rodinám s nezaopatřenými dětmi, asi 500 příslušníkům etnických menšin, asi 2.900 osobám se zdravotním handicapem a dalším desítkám, ne-li stovkám osob v akutní sociální krizi) se nám nejeví jako proporčně vyvážené.
  • Tato skutečně nevysoká suma ve svém důsledku přímo ohrožuje naplnění již schválených (viz výše) cílů a opatření 1.KPSS hned v prvním roce jeho uvedení v život.
  • Navíc tato extrémně snížená podpora razantně snižuje možnost získání externích finančních prostředků na zkvalitnění sociálních služeb ve městě - ani na spoluúčast na grantové a dotační tituly není tato částka dostačující.
  • Nerealizování připravených (a opět zdůrazňujeme schválených) aktivit demotivuje ty, kdo se na tvorbě 1.KPSS podíleli z řad veřejnosti, ale i samotných poskytovatelů služeb.
  • Nestojíme o to, aby 1.KPSS zůstal jenom na papíře - proto jsme mu nevěnovali tolik svého času a úsilí.
Bc. Ingrid Jakubcová (manažer koordinační skupiny pro děti a mládež)
Františka Kuncová (manažer koordinační skupiny pro péči o starší občany)
Mgr. Růžena Marhounová (manažer koordinační skupiny pro zdravotně postižené občany)
JUDr. Adéla Kamenská (manažer koordinační skupiny pro osoby v krizi)
Tomáš Zunt, Ing. Jiří Fajtl, Ph.D., Mgr. Vlastimil Kopeček (Tým pro komunitní plánování)
Mgr. Marek Nerud, Ing. Miroslava Kubičková, Ing. Marie Bedlivá (Skupina pro dohodu KPSS)V Českém Krumlově, 1. 12. 2005Pozn. redakce: O schválených prioritách 1. komunitního plánu sociálních služeb (tedy zastupitelstvem schválených požadavků na rozpočet města na rok 2006) jsme informovali v textu ze 3. 11. t.r., klikněte ZDE.

Redakce (Tomáš Zunt)

Chcete přidat vlastní názor?

Vaše jméno:
Zaslat reakce na email:
Nadpis:
Text:
Ověření:
Pro ověření prosím opište kód z obrázku do tohoto pole

Diskusní příspěvky:

Autor: Tomáš Zunt Nadpis: Re: stanovisko k rozpočtu města Napsáno: 13:43 16.12.2005
Text:
No máte pravdu, milá Milko. Ne snad úplně všechny zastupitele to nezajímá. (Dva z nich se o dopisu na jednání o rozpočtu města zmínili, svůj názor připojil i p. Pavlíček z finančního. Ten asi v tom duchu, že se škrtalo všude). Jinak byl rozpočet schválen s onou 14x menší podporou pro komunitní plán s mlhavým příslibem zohlednění komunitního plánu při možných rozpočtových dodatcích někdy v dubnu, květnu příštího roku (doufejme jen, že toto zohlednění nebude znamenat další škrty - to je pokus o vtip, ale moc zábavné to není). Popíšu zde pár osobních pocitů (zpráv), které si z celé - povýtce bizarní – situace odnáším. Pro pořádek uvádím, že to, co si přečtete dále, je soukromý názor jednoho obyvatele města, který není ani náhodou vyjádřením názorů jeho zaměstnavatele (o.s. ICOS). Pohled autora není také možné slučovat s názory ostatních lidí, kteří se podílejí na komunitním plánování sociálních služeb v Českém Krumlově. Jde jen o osobní vhled autora do problematiky podpory rozvoje sociálních služeb ve městě. 1) Dobrá zpráva: Naši zastupitelé jsou výjimeční a proto jsme je volili. Nepotřebují se starat o své nemocné rodiče, nepotřebují pro své ratolesti nabídku smysluplných volnočasových aktivit, nepotřebují ani žádné další služby pro postižené, starší i mladší nebo obyvatele města, kteří se dostali do tíživé sociální situace. A nepotřebují ani, aby do města přišly peníze mimo městský rozpočet. To je ideální stav, řekl bych. Vše asi funguje na výbornou a zastupitelé tak mají čas na klidné a soustředěné rozhodování - nemají ty každodenní starosti jako množství ostatních obyvatel města. 2) Faktická zpráva: Žijeme ve světě, kde každého z nás může potkat úspěch. Stejně rychle každý z nás může propadnout až na dno. Jsou lidé, kteří si to uvědomují a jiní, kterým je to fuk, pravděpodobně dle rčení „teď se mě to netýká a tak to nebudu řešit“. A tak to také neřeším. 3) Bizarní zpráva: Jsou lidé, kteří se týden co týden ve svém volném čase scházejí, aby se pokusili najít cestičky, jak zlepšit škálu sociálních služeb ve městě. Tito lidé jsou odborníci ve svých oborech, jsou to uživatelé samotných služeb a další. Jejich společným jmenovatelem je, že většinou nemají politické „páky“. No a protože komunitní plánování stojí (a padá) na spolupráci zadavetelů (v tomto případě město), poskytovatelů (odborníci) a uživatelů služeb, existuje tzv. Skupina pro dohodu mezi jejímiž členy jsou také zástupci zadavatele (tedy zastupitelé města, konkrétně dva). To proto, aby byla užší vazba na politickou reprezentaci města. Jaké je to ale překvapení, že tito zastupitelé k razantním škrtům mlčí a mlčeli i na jednání zastupitelstva (mimochodem tito zastupitelé za skupinu pro dohodu schválili a doporučili RM podporu cílů a opatření komunitního plánu v té původní výši sedmi milionů). Dokonce nám jako spolurealizátorům ani o škrtech v rozpočtu nic nesdělili. No to je situace vskutku bizarní. A když si připomeneme, že zadavatelem komunitního plánování je samo město, je vše dovedeno ad absurdum. 4) Realita: V rozpočtu zbylo ještě pět set tisíc. Pět set tisíc sice nestačí na uskutečnění téměř žádného z opatření schváleného plánu, ale za to, do města nepřijdou ani další možné peníze z evropských fondů, které by mohly některé ze „sociálních“ potřeb občanů uspokojit. (Tato částka prostě nestačí ani na spoluúčast města v mnoha grantových titulech, a tak se většina organizací do ničeho tak nejistého ani nepustí.). A tak si aspoň občan nezvykne na to, že se dají mnohé služby vylepšit, nebo že snad, nedejbože, mohou vzniknout služby nové. No nevadí, občan si zvykne, a my alespoň víme, že naši představitelé nejsou žádní populisté – ani necelý rok před volbama se nenechají zviklat přáním a potřebami mnoha občanů. To je asi tak všechno. Jen by mě zajímalo, kdo vysvětlí těm desítkám lidí, kteří trávili rok a čtvrt svůj volný čas na tvorbě něčeho tak pro vedení města nezajímavého, že to nestojí ani za zmínku. Komunitní plán rozvoje služeb sice máme, ale k čemu je, to v tuto chvíli bude těm desítkám lidí poněkud nelehké vysvětlit. Tak nějak pěkně jsme si s ostatními těch pár stovek setkání a jednání poseděli. Pár stovek strávených hodin, pár seškrtaných milionů, pár dalších (možná desítek) milionů korun, které nepřijdou. (Ostatně několik připravených projektů už bylo uloženo k ledu). No nic. 5) Dodatek: Zpráva postavená na hlavu?: Osobně budu z těch, kteří se budou snažit přesvědčit všechny, že má i přes nastalou situaci, smysl v komunitním plánování pokračovat. Podílím se na celém plánovacím procesu od začátku a - i přes mé výše popsané názory - jsem přesvědčen, že komunitní plánování smysl má. Za ten rok a čtvrt se podařilo rozjet několik společných aktivit, které rozvoji služeb napomohou tak či tak (i když v poněkud omezenější a komplikovanější podobě). Jak dlouho mi tento postoj vydrží však v tuto chvíli nevím. Tomáš Zunt, občan

Autor: milka Nadpis: Napsáno: 10:39 16.12.2005
Text:
Váš dopis, milí manažeři, je sice přesvědčivý, ale obávám se, že téměř nikoho z našich dobrých zastupitelů tento problém vůbec, ale vůbec nezajímá...

Autor: Mgr.Marek Nerud, OŠSVZ MěÚ Č.Krumlov Nadpis: Re: Starostovi Napsáno: 08:28 13.12.2005
Text:
Nedá mi to, abych nereagoval na tento podnět ve stejném duchu: "Správně. Kdo způsobil, že sám náčelník vydával tak zvrácené rozkazy?" Jára Cimrman, Dobytí severního pólu Pokud by měl kdokoli k problematice komunitního plánování sociálních služeb konkrétní dotaz, zkuste se obrátit na kontakty, uvedené v kapitole Komunitní plán. Pro jistotu ještě moje adresa zvlášť pro ty, kdo nemají čas a náladu hledat : marek.nerud@mu.ckrumlov.cz

Autor: A.Bednář- předseda o.s. PODNĚTY.CZ Nadpis: Starostovi Napsáno: 13:42 12.12.2005
Text:
V Národní databázi podnětů čtěte : http://podnety.cz/index.php?page=rychla-volba&id=20051212112800TOPlist