ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czKomunitní plánování sociálních služeb a strategický plán rozvoje města Český Krumlov


V souvislosti s tvorbou rozpočtu města na rok 2006 se v současné době jedná o konečné finanční podpoře cílů a opatření 1. Komunitního plánu sociálních služeb z městské kasy. Kolik z původně zastupitelstvem schválené částky sedmi milionu korun (více ZDE) bude nakonec pro příští rok uvolněno na uvedení komunitního plánu do praxe (tedy na konkrétní rozvoj sociálních služeb) není ještě známo. O definitivní výši této podpory ještě budou rozhodovat zastupitelé při schvalování rozpočtu města. Co konkrétního již přinesl proces komunitního plánování a jaká bude konečná finanční podpora města na zkvalitnění sociální péče vás budeme informovat ještě do konce roku. Dnes zveřejňujeme text garantů strategického a komunitního plánování vysvětlující rozdíl a zároveň provázanost obou rozvojových metod – tedy strategického plánování, které již léta v Krumlově probíhá a plánování komunitního, s nímž se ve městě Český Krumlov začalo v roce 2004.


Komunitní plánování sociálních služeb a strategický plán rozvoje města Český Krumlov

Velmi často jsme se v průběhu procesu komunitního plánování setkávali s dotazy typu "...nedubluje komunitní plánování proces tvorby strategického plánu rozvoje města a nejsou tedy finanční prostředky a úsilí osob, zapojených do obou aktivit, vynaložené neefektivně?".
Odpověď zní - rozhodně tento pocit nemáme. Kdybychom ho měli, nepouštěli bychom se do tak náročného procesu, jakým komunitní plánování bezesporu je. Ač má strategický plán delší historii (počátky strategického plánování ve městě Český Krumlov sahají do poloviny devadesátých let) a osoby, které jsou zapojeny do jeho tvorby se podílejí i na plánu komunitním, jedná se o dvě odlišné metody směrování rozvoje sociálních služeb do budoucnosti.

Komunitní plánování se nám oproti strategickému plánu jevilo jako výhodnější pro přesnější zacílení sociální politiky města proto, že klade naprosto zásadní důraz na rovnost zapojení všech účastníků tohoto procesu rozličnými metodami (od dotazníků přes přímou práci ve skupinách po proces konzultací a veřejného připomínkování). Zatímco strategický plán je více záležitostí expertů, v rovině komunitního plánování se při zjišťování současného stavu, potřeb a záměrů do budoucna ptáme nejen poskytovatelů, ale i uživatelů sociálních služeb. Navíc v současné době, kdy dochází k velmi překotnému rozvoji a modernizaci sociálních služeb, máme za to, že ani pro tak malé město, jakým Český Krumlov je, nelze obsáhnout celé spektrum sociálních služeb pouze několika málo experty. I v samotném průběhu tvorby tohoto plánu jsme zjistili, že ač bylo do zpracování přímo zapojeno cca 80 osob (oproti cca deseti při tvorbě strategického plánu v problémovém okruhu Sociální oblast a zdravotnictví), přece jenom jsme ani tak některá témata nebyli schopni obsáhnout v celku a budeme na nich dále pracovat (problematika duševně postižených, chráněných dílen, pracovních míst a zaměstnávání obecně, doprava, dobrovolnictví, komplexní metodika financování sociálních služeb a podobná témata, pro která nám v místě prostě chybí experti).

Současným trendem navíc je právě zapojování veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů, jak je to ostatně vyjádřeno již v návrhu zákona o sociálních službách, který by měl vejít v platnost počátkem roku 2007.

Nicméně bychom nechtěli jednu metodu nadřazovat druhé a nechtěli bychom proces tvorby strategického plánu drobit. Naším záměrem je využít z obou metod to efektivnější a lépe propracované. Z komunitního plánování například zapojení veřejnosti, podrobnější informační systém a detailnější zpracování a odůvodnění jednotlivých záměrů, ze strategického plánu vazbu na politiku města (ale třeba i kraje nebo státu) v ostatních oborech a rádi bychom zde položili větší důraz na zapojení expertů zvnějšku - to znamená strategická rozhodnutí a vyloženě velmi dlouhodobé záměry (zvláště ty finančně náročnější) řešit v obecné rovině strategickým plánem, konkrétní aktivity na konkrétní období na místní úrovni komunitním plánem, v souladu s každoročně aktualizovaným akčním plánem realizace dlouhodobé strategie rozvoje města. A to tak, že se budou oba procesy doplňovat, nikoli dublovat.


ing. Ondřej Hubáček, garant procesu strategického plánování

Mgr. Marek Nerud, garant procesu komunitního plánování


Tento text vyšel v rámci projektu "Od komunitního plánu k iniciaci nových sociálních služeb na Českokrumlovsku". Financováno Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu - grantové schéma 3.2. na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji.Redakce (Tomáš Zunt)

Chcete přidat vlastní názor?

Vaše jméno:
Zaslat reakce na email:
Nadpis:
Text:
Ověření:
Pro ověření prosím opište kód z obrázku do tohoto pole

Diskusní příspěvky:

Diskuse k tomuto článku
neobsahuje žádný příspěvek


TOPlist