ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czEvropská unie a život v regionu


Poslední dobou se v souvislosti s krachem Evropské ústavy všichni ptáme, co se děje s Evropskou unií, co nám vlastně členství v EU přináší. Díky mnoha protichůdným prohlášením našich čelních představitelů a všeobecně malé informovanosti o konkrétních dopadech Evropské unie na náš každodenní život převládá u běžného občana nejistota a nedůvěra k budoucí evropské integraci jako takové. Jedním z těchto konkrétních dopadů našeho členství v evropském společenství je bezesporu podpora EU regionálním aktivitám - o níž se sice mluví, ale mnoho neví. I proto se tři jihočeské neziskové organizace ( Informační centrum občanského sektoru-ICOS Český Krumlov; Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov a S.D.M. Sdružení dětí a mládeže České Budějovice) rozhodly přiblížit některé z aktivit a programů v Českém Krumlově a Jihočeském kraji, které vznikly za výrazného přispění a podpory Evropské unie.


Na tomto místě vám předkládáme krátký popis (včetně odkazů) některých ze současných programů a projektů tří jihočeských neziskových organizací, jež by nemohly být realizovány bez podpory Evropské unie – ať už se jedná o aktivity spojené s rozšířením sociálních či právních služeb ve městě, podporu kulturních akcí, programů podporující vzdělávání mladších spoluobčanů nebo třeba programy, jež mají za cíl nabídnout občanům regionu více konkrétních a prakticky využitelných informací o Evropské unii. Tyto níže uvedené projekty byly představeny ve čtvrtek 14.7.2005 na tiskové konferenci v Press klubu Syndikátu jihočeských novinářů v Českých Budějovicích.


Evropské občanství a život v regionu
(ICOS Český Krumlov, Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy, finanční podpora: Evropská komise)

Tento projekt občanského sdružení ICOS Český Krumlov podpořila Evropská komise. Jeho cílem je nabídnout v průběhu tohoto a následujícího roku občanům Českokrumlovska ucelené informace o fungování Evropské unie, evropských institucí a o vlivu našeho členství v EU na život v regionu, na náš každodenní život. Jednotlivé aktivity v rámci projektu přibližují občanům českokrumlovského regionu proces evropské integrace včetně připravovaných změn v EU a na konkrétních krocích ukazují, co EU může přinášet pro regionální rozvoj s důrazem na konkrétní výzvy a možnosti evropské integrace pro místní komunitu. Projekt se skládá ze tří následujících částí:
 • Informace o EU: Prostřednictvím médií (tištěných i elektronických včetně speciálních webových stránek) a veřejných diskusí poskytovat pravidelně konkrétní a prakticky využitelné informace o fungování Evropské unie, rozšířit knihovnu ICOSu o relevantní informační materiály a publikace o EU a přímo v sídle ICOSu na Náměstí Svornosti také poskytovat informační servis pro občany. Všechny tyto aktivity budou fungovat od září tohoto roku.
 • Bezplatné právní poradenství: Prostřednictvím Centra ochrany lidských práv rozšířit a zkvalitnit služby na poli lidských práv a svobod, a navíc nabídnout více informací o problematice lidských práv v EU. Centrum sídlí na Náměstí Svornosti 2 v ČK v sídle zřizovatele (o.s. ICOS Český Krumlov).
  Od 1. 7. 2005 poskytuje centrum v rámci projektu právní poradenství ZDARMA – je určeno všem občanům Českého Krumlova i celého jihočeského kraje, kteří mají pocit, že jsou omezována či porušována jejich základní lidská práva. Za první dva týdny fungování využilo této nové služby již 13 občanů jihočeského kraje. Poradenství je poskytováno v oblastech občanského, rodinného, pracovního, správního a ústavního práva.
 • Možnosti a výzvy evropské integrace pro zkvalitnění služeb v oblasti sociální péče a lidských práv v regionu. Prostřednictvím konkrétních projektů připravených Komunitním projektovým centrem (dlouhodobá projektová aktivita ICOS) a podpořených Evropskou unií realizovat programy, které vedou ke zkvalitnění daných služeb v regionu Českokrumlovska. Více o projektech a projektových záměrech, které vzešly z této aktivity najdete níže pod kapitolou „Komunitní plánování sociálních služeb – nové projekty na Českokrumlovsku“.

Více:
www.icos.krumlov.cz,
www.lidskaprava.krumlov.cz,


Evropské informace pro mládež - informační projekt o využití evropských programů pro mládež
(AICM ČR – Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v ČR. Realizátoři v Jihočeském kraji: S.D.M. / ICM České Budějovice, OS ICM Tábor, CPDM, o.p.s. / ICM Český Krumlova. Finanční podpora projektu z grantu programu EU Mládež a MŠMT ČR)

AICM ČR – Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR v participaci s ICM Tábor, Hradec Králové, Liberec, Lomnice nad Popelkou, Prostějov, Pelhřimov, Uherské Hradiště, Ostrava, České Budějovice a Český Krumlov uspěla s projektem "Evropské informace pro mládež" na České národní agentuře Mládež v rámci akce 5 Podpůrná opatření. Projekt byl zahájen 1. 9. 2004 a bude ukončen 30. 10. 2005.

Hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí cílových skupin (mládež, studenti, pedagogové ad) o možnostech programu EU Mládež (a dalších programech EU v oblasti vzdělávání a kultury) a zároveň mladé lidi motivovat k aktivnějšímu zapojení do využívání tohoto programu. Záměrem je také zvýšení informovanosti veřejnosti i zájmu médií.

Projekt je rozdělen do tří informačních kampaní. "Mládež do Evropy" probíhá v celém období projektu. Další dvě dílčí kampaně využívají významných dnů a období pro EU. První z nich, "Česká mládež a Evropa", probíhá v období od října do listopadu 2004 s napojením na připravovanou listopadovou kampaň ČNA Mládež – křest metodického informačního CD ROMu ČNA Mládež. Druhá kampaň realizovaná v květnu 2005 má název "Měsíc Evropy v ICM".

Více:
www.icmr.cz
www.icmck.cz
www.icmtabor.cz
www.icmcb.czProgram EU Mládež - regionální zastoupení a projekty v regionu
(S.D.M. / ICM České Budějovice a OS ICM Tábor – oficiální regionální zastoupení programu EU Mládež v Jihočeském kraji, finanční podpora Česká národní agentura Mládež)

Již více než rok funguje v ČR síť regionálních konzultantů programu podpory neformálního vzdělávání EU Mládež (www.youth.cz). Program se tak více přiblížil zájemcům a žadatelům a také snad trochu zlidštěl. Dvě kontaktní místa jsou i v JČ kraji - Informační centrum pro mládež v Č. Budějovicích a v Táboře. Zde je možno dozvědět se podrobné informace o programu, domluvit konzultaci k projektu, najít pomoc při vyhledávání zahraničních partnerů, domluvit přednášku o programu, nebo získat informace o možnostech školení v ČR i v zahraničí. Po roce a několika měsících působení konzultantů v regionech je možno vysledovat zajímavé změny ve stavu programu v ČR.

Více:
www.youth.cz
www.icmcb.cz
www.icmtabor.cz


Mezinárodní výměny mládeže:
Projekt české a polské mládeže „Barvy ulice“

(S.D.M. – Sdružení dětí a mládeže České Budějovice, finanční podpora z grantu programu EU Mládež)

Jedním z projektů podpořených v rámci programu Mládež je i právě probíhající výměna mládeže Barvy ulice II., jejíž výsledky se pomalu začínají objevovat na některých místech v Českých Budějovicích. Tématem projektu je komix a graffiti. Čeští a polští mladí výtvarníci pracují od 4. do 17. července na plochách poskytnutých Magistrátem města Č. Budějovice. Tématem projektu je výtvarné zpracování českých a polských legend a jejich oblékání do nového hávu právě skrze mladé výtvarné formy komix a graffiti. Závěrečný projektový den s ukázkami tvorby, výstavou a hudbou bude otevřen veřejnosti – v sobotu 16.7. přes den v Letním kině a večer v kině Kotva.

Více:
www.icmcb.czProjekt Hudební studio mladých a Rádio ICM –
Evropský projekt v oblasti iniciativ mládeže

(Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov, fin. podpora z grantu programu EU Mládež)

Hudební studio mladých Bouda
Ojedinělý projekt na území České republiky - ve volnočasovém centru CPDM, o.p.s. Klub Bouda Český Krumlov zkouší týdně na 80 mladých hudebníků, kteří sdílí společnou touhu nahrát a vydat své vlastní album. Studio chce působit jako motivace - stimul k zakládání nových mládežnických hudebních seskupení a tím podpořit zdravé trávení volného času především středoškolské mládeže (nevyjímaje žáky ZŠ či studenty VŠ) a zároveň přispívat k prezentaci nejen českokrumlovské nezávislé mládežnické hudební scény, ale podporuje muzikanty z celého Jihočeského kraje. Studio nebude sloužit jen potřebám mladých muzikantů, ale také jako nahrávací studio rozhlasových divadelních her a dalších mládežnických projektů. Uskutečněné „projekty“ je možné prezentovat nejen v českokrumlovském nezávislém studentském rádiu - Rádio ICM , ale také v rakouských nezávislých mediích (Rádio FRO Linec, Rádio Freistadt). Praktické zkušební zahájení realizace prvních hudebních nahrávek je plánováno na září 2005.

Rádio ICM
Cílem projektu Rádia ICM je vytvoření multikulturního internetového rádia, které si tvoří sami mládežníci - žáci a studenti z celého Jihočeského kraje, především však z Českého Krumlova. Rádio ICM bude přinášet informace, které mladí lidé ( posluchači ) nenajdou na žádném komerčním FM rádiu (tedy nikoli komerční, masové zprávy, nýbrž informace prakticky využitelné , navíc bude „rádiem veřejnosti otevřeným“, čímž se odlišuje od ostatních rádií na jihu Čech a prolamuje bariéru mezi rádiem a posluchačem. Rádio slouží potřebám místní komunity (informace z oblasti hudební, kulturní, životního stylu, volného času ...), prezentaci místní komunity (prezentace amatérských hudebních seskupení, literární tvorby, místních sdružení a spolků, aktivit místní komunity ...), nabízí prostor etnickým a nábo-ženským menšinám. Rádio ICM úzce spolupracuje s rakouskými partnerskými rádii - FRO a Freistadt aj.
Provozovatelem Rádia ICM je Centrum pro pomoc dětem a mládeži Český Krumlov o.p.s. se sídlem Špičák 114 , Český Krumlov 381 01 . Finanční prostředky na provoz rádia byly získány, stejně jako u projektu Hudební studio mladých, z programu EU pro neformální vzdělávání a kulturu Mládež.
Oficiální spuštění prvního vysílání je plánování na konec měsíce července 2005.

Více:
www.icmck.cz
www.radio.icmck.czEvropská informační síť pro mládež EURODESK –
rychlý přístup k evropským informacím

(S.D.M. / ICM České Budějovice, OS ICM Tábor, CPDM, o.p.s. / ICM Český Krumlov – regionální pobočky EURODESK za podpory ČNA Mládež / EURODESK Praha)

Za jeden z hlavních zdrojů evropských informací pro mládež lze bezesporu považovat v současné době „evropskou informační síť pro mládež“ EURODESK - evropskou informační síť, jež působí v 31 zemích a která poskytuje přístup k evropským informacím pro mladé lidi a pro pracovníky s mládeží. Regionálními partnery Eurodesku v Jihočeském kraji jsou pracoviště všech tří ICM v Jihočeském kraji (Informační centra mládeže – viz níže).
Eurodesk nabízí evropské informace týkající se:
 • evropských programů pro mladé lidi
 • aktivit v zahraničí - studium, práce, cestování, ubytování, dobrovolnictví, au-pair
 • kontaktů na zahraniční organizace
 • obecných informací o EU
Informace Eurodesku jsou k dispozici:
Centrála EURODESKU v ČR, EURODESK, ČNA Mládež/IDM MŠMT, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1, Tel./fax: +420 234 621 261

Regionální partneři (pobočky) Eurodesku v Jihočeském kraji:

České Budějovice - Eurodesk při ICM Č. Budějovice, Lannova 63, Č. Budějovice, 370 01, Tel: +420 387 310 176, icmcb@volny.cz, www.icmcb.cz
Tábor - Eurodesk při ICM Tábor, Farského 887, Tábor, 390 02 , Tel: +420 381 252 416, info@icmtabor.cz, www.icmtabor.cz
Český Krumlov – Eurodesk při ICM Český Krumlov
Špičák 114, Český Krumlov, 381 01, Tel: ++420 380 712 427, icm@icmck.cz, http://www.icmck.czKomunitní plánování sociálních služeb – nové projekty na Českokrumlovsku
(ICOS Český Krumlov a partneři)

Od poloviny roku 2004 probíhá v Českém Krumlově Komunitní plánování sociálních služeb, na němž se podílejí i ICOS Český Krumlov a CPDM o.p.s. V rámci přípravy koncepce poskytování sociálních služeb v letech 2006 - 2008 vznikají nové potřebné programy a projekty založené na místním partnerství, které jsou předkládány na nejrůznější grantové programy Evropské unie tak, aby byly ufinancovatelné mimo rozpočet města. Realizátor: Komunitní projektové centrum-projektová aktivita ICOS Český Krumlov.
Jedná se o následující projekty:
 • Romské komunitní centrum Český Krumlov (program Transition facility 2004, rozpočet 55.206 EUR, ve fázi posuzování) - antidiskriminační opatření v praxi. Vzdělávací centrum nejen pro romskou menšinu - přispívá ke zvýšení motivace Romů a vede k jejich vyššímu uplatnění na TP, růstu jejich vzdělanosti a jejich integraci ve všech klíčových oblastech života ve městě Český Krumlov. Součástí je i vzdělávání úředníků a státních zaměstnanců přispívající k jejich nediskriminačnímu chování v praxi.
 • Centrum sociálních služeb Český Krumlov (program PHARE 2003, rozpočet 64.683 EUR, ve fázi posuzování) - poskytuje zcela nové sociální služby, které v regionu nejsou v současné době poskytovány a dnes v regionu citelně chybí (poradenství, podporované zaměstnávání, pracovní asistence). Cílové skupiny: mládež opouštějící ústavní péči, mládež opouštějící předčasně školy, zdravotně postižení, Romové, mladiství - delikventi, dlouhodobě nezaměstnaní, drogově závislí, osoby po výkonu výkonu trestu, poskytovatelé sociálních služeb.
 • Otevřme oči (program DAPHNE, rozpočet 312.381 EUR, ve fázi posuzování) - Cílem projektu je přenos systémového řešení problému domácího násilí na dětech prostřednictvím transferu zkušeností z Francie a Rakouska do oblastí méně zkušených (CZ a SK). Následně jde o implementaci tohoto řešení v daných kulturních a sociálních podmínkách CZ a SK. Pilotním regionem je Českokrumlovsko. Cílové skupiny: děti do věku 11 let, děti staršího věku, rodiče, rodinní příslušníci, rodiny v krizi, dysfunkční rodiny, učitelé, vychovatelé, lékaři, policisté, úředníci.
 • Jsme součástí jednoho světa: skládačky složené z mnoha dílů (program DC Justice and General Affairs, rozpočet 129.708 EUR, ve fázi posuzování). Hlavním cílem projektu je propagovat základní lidská práva prostřednictvím: (i) Mezinárodní diskuse expertů na téma lidská práva, NNO, úředníci a představitelé místní správy a samosprávy (CZ, SK, A + další). Mezinárodní diskuse vede k nalezení praktického a systémového řešení pro vytipovaný lidskoprávní problém - toto řešení je aplikováno do praxe (doporučení vládě, kraji atp.).
 • Pomoc osobám se zdravotním postižením s uplatněním na TP na Českokrumlovsku a Prachaticku a v příhraničních oblastech obou regionů (program ESF Opatření 3.2.1, rozpočet 6.188.600 EUR, ve fázi posuzování). Cílem projektu je systémové řešení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v bývalých okresech Český Krumlov a Prachatice (+ příhraniční oblasti) spočívající ve vytvoření adekvátní nabídky zajímavého uplatnění na TP, aktivizace a motivace mládeže, ale i starších osob se zdravotním postižením a zapojení těchto osob na TP. Projekt nabízí kompletní a služby (poradenské, vzdělávací, konzultační, asistenční) osobám se zdravotním postižením, pomáhá osobu zaměstnat a poskytuje následnou pomoc formou individuálního a komplexního přístupu. Projekt působí nadstavbově a je realizován v partnerství s Úřadem práce Český Krumlov a Prachatice.

Více:
www.komunitniplan.krumlov.cz

Redakce (Tomáš Zunt)

Chcete přidat vlastní názor?

Vaše jméno:
Zaslat reakce na email:
Nadpis:
Text:
Ověření:
Pro ověření prosím opište kód z obrázku do tohoto pole

Diskusní příspěvky:

Diskuse k tomuto článku
neobsahuje žádný příspěvek


TOPlist