ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czProhlášení „za uznání našim někdejším německým spoluobčanům, kteří se zasazovali o dobré soužití Čechů a Němců a nepřipojili se k fašizujícímu hnutí...“


Protože se přes několikaleté úsilí nepodařilo dosáhnout toho, aby česká politická reprezentace vyjádřila dík a uznání našim dřívějším spoluobčanům německé národnosti, kteří v době první republiky a okupace jako antifašisté usilovali o zachování československého státu a demokracie, rozhodli jsme vzít tuto iniciativu do vlastních rukou a jako občané České republiky tento dík a uznání tímto prohlášením vyjádřit. Vyzýváme všechny naše občany, aby tuto akci svým podpisem pod níže uvedeným prohlášením podpořili nebo svůj souhlas odeslali poštou na adresu: Jiřina Šiklová, Klimentská l7, 110 00 Praha1, nebo e-mailem na adresu: jirina.siklova@ecn.cz. Protože toto prohlášení se týká našich dřívějších německých spoluobčanů a jejich rodin je jeho součástí jeho německý překlad.


Prohlášení

My, níže podepsaní občané České republiky, vyslovujeme při příležitosti šedesátého výročí konce druhé světové války svůj dík a uznání těm našim někdejším spoluobčanům německé národnosti a jejich rodinám, kteří se během první republiky zasazovali o dobré spolužití Čechů a Němců, nepřipojili se k fašizujícímu henleinovskému hnutí a v roce 1938 v období ohrožení republiky a Mnichova, zůstali věrni československému státu a ideálům demokracie.

Přes tento svůj statečný občanský postoj, pro který bylo mnoho z nich, pokud neemigrovali, během okupace a války vystaveno diskriminaci a pronásledování, sdílela nakonec většina z nich poválečný osud československých Němců. Odsun vzal ve svých důsledcích i jim a jejich rodinám možnost v republice jako Němci žít a pracovat.
V tomto smyslu je jejich osud zvlášť tragický a neměl by být zapomenut. Odvaha, s níž se dokázali postavit rostoucímu vlivu nacistické ideologie na jejich německé spoluobčany je závazkem i pro nás a součástí nejlepších demokratických tradic České republiky i celé Evropy.
Vyzýváme politickou reprezentaci České republiky, aby oficiálním aktem tyto zásluhy československých antifašistů německé národnosti v boji o zachování československé státnosti připomenula a vyjádřila jim dík.

V Praze 4. dubna 2005

vyzývající signatáři
Alena Wagnerová, Jiří Vančura, Jiřina Šiklová, Jana Hradílková


Svými podpisy se připojují:

Wir Unterzeichner, Bürger der Tschechischen Republik, sprechen anläßlich des sechzigsten Jahrestages des Endes des 2. Weltkrieges Dank und Anerkennung unseren ehemaligen Mitbürgern deutscher Nationalität und ihren Familien aus, die sich während der ersten Republik für das friedliche Zusammenleben von Tschechen und Deutschen einsetzten, sich der faschistoiden Henlein-Bewegung nicht anschlossen und im Jahre 1938 in der Zeit der Bedrohung der CSR und des Münchener Abkommens fest zur tschechoslowakischen Staatlichkeit und der Demokratie standen.

Trotz dieser Haltung, die vielen von ihnen, wenn sie nicht emigrierten, während der Okkupation und des Krieges Diskriminierung und Verfolgung brachte, teilten sie in ihrer Mehrheit das Nachkriegsschicksal der tschechoslowakischen Deutschen. Die Zwangsaussiedlung nahm in ihren Konsequenzen auch ihnen die Möglichkeit in der Tschechoslowakei als Deutsche weiter zu leben und zu arbeiten.
In diesem Sinne ist ihr Schicksal besonders tragisch und sollte nicht vergessen werden. Die Zivilcourage, mit welcher sie sich dem wachsenden Einfluss der nationalsozialistischen Ideologie an ihre deutsche Mitbürger entgegenstellten, verpflichtet auch uns und ist Bestandteil der besten demokratischen Traditionen der Tschechischen Republik und des demokratischen Europa.
Wir appellieren an die politischen Repräsentanten der Tschechischen Republik mit einem ofiziellen Akt diese Verdienste der tschechoslowakischen Antifaschisten deutscher Nationalität im Kampf um den Erhalt des tschechoslowakischen Staates zu würdigen und unseren Dank auszusprechen.

Als Erstunterzeichner

Alena Wagnerová, Jiří Vančura, Jiřina Šiklová, Jana Hradílková

Mit ihren Unterschriften schließen sich an:

Poznámka redakce:
Jako provozovatelé tohoto serveru se k prohlášení připojujeme. Před nedávnem jsme otiskli text, kde se v souvislosti s udělením Kriegelovy ceny můžete dočíst o jednom z osudů našich bývalých spoluobčanů německé národnosti, více najdete zde. Další text s následnou diskusí z loňského léta týkající se této problematiky si můžete přečíst zde. Tomáš Zunt, za ICOS Český KrumlovJiřina Šiklová

Chcete přidat vlastní názor?

Vaše jméno:
Zaslat reakce na email:
Nadpis:
Text:
Ověření:
Pro ověření prosím opište kód z obrázku do tohoto pole

Diskusní příspěvky:

Diskuse k tomuto článku
neobsahuje žádný příspěvek


TOPlist