ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czDalší kroky v KOMUNITNÍM PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ve městě Český Krumlov


V pondělí 25. a v úterý 26. října t.r. se v klubovně Domů s pečovatelskou službou (Vyšehrad 260) uskuteční vstupní seminář ke komunitnímu plánování. Dvoudenní setkání odborného garanta (zároveň školitele) celého projektu s organizacemi a občany města Český Krumlov, kteří se budou podílet na plánování sociálních služeb ve městě, bude zaměřeno především na přípravu a předávání praktických zkušeností v oblasti komunitního plánování. Na seminář jsou zváni nejen ti, kteří již přislíbili svou účast v jednotlivých pracovních skupinách, ale samozřejmě vy všichni, kteří máte zájem podílet se na tom, jak a jaké sociální služby a programy budou ve městě Český Krumlov fungovat. Vítána je tedy účast všech organizací, zájmových skupin, občanských iniciativ i jednotlivých občanů, kterých se poskytování sociálních služeb nějakým způsobem dotýká.


Komunitní plánování, jehož cílem je posílit role uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb v plánovacích a rozhodovacích procesech a zajistit ve městě do budoucna takové sociální programy a služby, které odpovídají potřebám uživatelů, probíhá v současné době v mnoha městech ČR. Největší zkušenosti mají v této oblasti v Ústí nad Labem. Již mnoho let zde působí občanské sdružení Centrum komunitní práce Ústí nad Labem, které se jako poradce podílí na komunitním plánování i v mnoha jiných městech. Tato organizace byla také zvolena odborným garantem celého procesu v Českém Krumlově (o počáteční fázi komunitního plánování jsme vás již informovali, kliknětě zde) a pod jejím vedením proběhne i výše zmiňovaný úvodní seminář v klubovně Domů s pečovatelskou službou (25. a 26. 10. od 10.30 hodin). Více o Centru komunitní práce Ústí nad Labem se můžete dozvědět zde.

V současnosti jsou ve městě Český Krumlov sestavovány jednotlivé pracovní skupiny (pro péči o starší občany, pro prevenci sociálně patologických jevů, pro zdravotně postižené občany, pro etnické skupiny, pro řešení krizových situací), o jejichž složení vás samozřejmě budeme informovat. Jen pro připomenutí: Složení těchto skupin nebude definitivní, pracovní skupiny jsou otevřené pro každého, kdo se chce na procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Český Krumlov podílet. Máte-li tedy zájem, jste srdečně zváni na úvodní seminář (účast není podmínkou!), popřípadě se nám ozvěte na adrese: ICOS Český Krumlov, Nám. Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov, e-mail:icos@krumlov.cz, tel.: 380 712 202, nebo: Marek Nerud, Městský úřad Český Krumlov, e-mail: marek.nerud@mu.ckrumlov.cz, tel.: 380 766 401.

V nejbližší době budou též vytvořeny samostatné stránky, kde najdete všechny důležité informace o průběhu komunitního plánování, včetně složení jednotlivých pracovních skupin, všechny důležité dokumenty a výstupy a samozřejmě diskusní fórum, aby každý z vás mohl vyjádřit svůj názor, jsou-li do komunitního plánu zahrnuty všechny služby a programy ve městě potřebné atp. V tuto chvíli zde pro začátek uvádíme hlavní principy komunitního plánování, jimiž jsou:
 • Partnerství mezi všemi účastníky - potřeby a cíle všech účastníků mají stejnou váhu. Názorům všech stran musí být dopřáno stejného prostoru.
 • Zapojování místního společenství. Při zapojování místního společenství je nutné hledat různé metody a formy oslovení a zapojení tak, aby nabídka ke spolupráci byla srozumitelná (např. podle bydliště, způsobu života, zájmů, socioetnické příslušnosti, atd.). Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován.
 • Hledání nových lidských a finančních zdrojů. Nelze zapomínat na spolupráci s podnikateli, která může být oboustranně přínosná, na význam práce dobrovolníků, svépomocných skupin, domácích pečovatelů včetně sousedské výpomoci. Komunitní plánování sociálních služeb je jedním z nástrojů pro zlepšení kvality života v obci.
 • Práce s informacemi. Je nezbytné zajistit rovný přístup k informacím uvnitř řídící struktury a zajistit předávání informací veřejnosti. Budou - li informace pravidelně předávány, bude možné očekávat relevantní připomínky a podněty. Je nutné stanovit, jak bude možné vznášet připomínky a jak bude s připomínkami nakládáno.
 • Průběh zpracování KP je stejně důležitý jako výsledný dokument. KP nezpracovává skupina expertů. Proces KP znamená vyhledávání, zapojování a diskusi různých lidí. Tento proces umožňuje, aby navržený systém sociálních služeb byl jedinečný a neopakovatelný a plně odpovídal místním podmínkám a zdrojům.
 • Zohlednění již vytvořené a osvědčené spolupráce. Dobře fungující spolupráce může být inspirací pro ostatní účastníky KP. Prohloubení spolupráce mezi všemi účastníky přináší kvalitnější nabídku sociálních služeb.
 • Kompromis přání a možností. Výsledkem komunitního plánování je vždy kompromisní řešení mezi tím, co chceme, a tím, co máme k dispozici. Možnosti v tomto případě nejsou pouze materiální, finanční a lidské zdroje, ale také dohoda vymezující, kdo a jak se bude na dosažení stanovených cílů KP podílet.


  Nositelem projektu „Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Český Krumlov“ je Městský úřad Český Krumlov za finanční podpory Krajského úřadu Jihočeského kraje. Na realizaci projektu se podílí i ICOS Český Krumlov, Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. a Centrum komunitní práce Ústí nad labem.


  Redakce (Tomáš Zunt)

Chcete přidat vlastní názor?

Vaše jméno:
Zaslat reakce na email:
Nadpis:
Text:
Ověření:
Pro ověření prosím opište kód z obrázku do tohoto pole

Diskusní příspěvky:

Diskuse k tomuto článku
neobsahuje žádný příspěvek


TOPlist