ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czVeřejná diskuse o návrhu Akčního plánu rozvoje města


Ve středu 17.3.2003 proběhla v Prokyšově sále českokrumlovské prelatury veřejná diskuse o návrhu Akčního plánu rozvoje města pro období 2004-2006. Akční plán veřejnosti představili starosta města JUDr. F.Mikeš, místostarosta Ing.Arch. R.Schinko, místostarosta M. Michálek, tajemník městského úřadu Ing. L. Jedlička, a poradci strategického plánování, tedy zástupce agentury IVP, s.r.o., a ICOS, o.s. Přinášíme přepis podnětů, které na této diskusi zazněly.


Přes nádherné předjarní počasí a skutečnost, že komunitní diskuse se v dané chvíli nejvíce upírá na problematiku omezení parkování ve vnitřním městě (viz. například ZDE), do Prokyšova sálu zamířilo téměř 50 občanů.


Níže přinášíme stručný zápis podnětů, které občané vznesli. Zápis je pořízen především s ohledem na faktický obsah připomínek a záměrně neuvádí, kdo danou přípomínku vznesl. Nejde totiž o to, KDO něco říká, ale CO někdo říká.
Podněty byly následující (chronologicky):
  • Akční plán se nezabývá problematikou obnovy základních služeb pro občany Nových Dobrkovic, kde kvalita bydlení je výrazně ovlivněna nedostatečnou péčí města o rozvody energií, vody, i celkového stavu časem značně zchátralých domů. Zástupkyně těchto občanů zároveň předala vedení města příslušnou petici, žádající o nápravu.
  • Tytéž problémy platí pro sídliště Špičák.
  • Občané, žijící mimo centrum, mají pocit, že radnice se prioritně zabývá problémy návštěvníků města a nesnaží se příliš řešit problémy lidí, kteří zde návštěvníky nejsou-prostě tu "jen" žijí.
  • Občané se intenzivně zajímají o řešení zásobení energiemi, což zahrnuje celou šálu otázek od koncepce energetické politiky přes záměry města se stávajícím energoblokem Domoradice, vytvořením alternativních zdrojů energií v podobě plynových tepláren, atp.
  • Intenzivně zazněl podnět po zřízení databáze občanských podnětů, která by byla využitelná pro rozhodování o aktuálních i strategických záměrech rozvoje. Tato databáze je navrhována nejrůznějším institucím již řadu let, aniž by k ní Město vydalo jakékoliv směrodatné stanovisko. Pilotní provoz databáze se ralizuje na stránkách www.sweb.cz/podnety, každý občan si může ověřit, zda jde o přínosnou aktivitu či nikoliv.
  • Kritika zazněla ohledně dosavadního nedostatečného řešení povodňových/záplavových rizik na potoce ve Spolí, který při vzedmutí hladiny způsobuje problém rezidentům. Problém by se však dal pravděpodobně odstranit opravou stávajících zaústění potoka, která jsou již léta zanedbána.
  • Jako významný problém byl také zmíněn provoz vodáckého kempu ve Spolí, který rezidenty obtěžuje hlukem, zvýšenými a nestandardními nároky na dopravu a zvýšenými bezpečnostními riziky.
  • Byl vznesen technický podnět ohledně nevyhovující technologie stávajících jezů: pravděpodobně již existují technologická řešení (=vakuové jezy), která umožní v případě náhlých přívalů urychlit odvod řeky z města při minimalizaci povodňových škod.
  • Z jiného soudku byl podnět zástupců hokejbalového klubu, kteří zcela oprávněně argumentují vysokým počtem svých členů (především z řad děti a mládeže), velmi dobrými sportovními výsledky, a přitom omezenými možnostmi svého působení vzhledem k problematickému využití hokejbalového hřiště na Plešivci a nutnosti pronajímat si pro své aktivity hřiště mimo Krumlov.
  • Poslední dotazy mířily opět k aktuální kauze změn v dopravě v klidu. V této souvilsosti zazněla výzva zúčastnit se příslušného veřejného jednání, které iniciovala Jihočeská hospodářská komora na pondělí 22.3. od 16:00 v InternetCafé na prvním nádvoří českokrumlovského zámku.

Po zakončení jednání se dále objevil podnět, týkající se obnovy a rekonstrukce dětských a sportovních hřišt v lokalitě Vyšehrad, kde na místě původních hřišť vyrostly obytné jednotky a nikdo, vzhledem k tehdejší demografické struktuře obyvatel čtvrti v tom neviděl žádný závažný problém, ale v současné době se v této čtvrti objevuje stále více mladých rodin s dětmi a volnočasové a rekreační vyžití se postupně stává nedostatečným.

Omlouváme se, pokud jsme některé vznesené návrhy nezachytili. Není však všem dnům konec. Zastupitelé města budou stávající návrh schvalovat poslední týden března, ale včetně toho, že jde o otevřený materiál, do něhož lze i v budoucnosti vkládat nové podněty.

Každý občan se k Akčnímu plánu může vyjádřit. Můžete to udělat buď písemně, nejlépe na adresu Městského úřadu, Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, nebo pomocí internetu, nejlépe formou diskusního příspěvku k tomuto článku.


Redakce (R. Tichý)

Chcete přidat vlastní názor?

Vaše jméno:
Zaslat reakce na email:
Nadpis:
Text:
Ověření:
Pro ověření prosím opište kód z obrázku do tohoto pole

Diskusní příspěvky:

Autor: SlnUSbDbco Nadpis: CV7hMVSMA Napsáno: 10:53 07.10.2016
Text:
I like to party, not look <a href="http://mrrgmhk.com">arltcies</a> up online. You made it happen.

Autor: bPEhG53o Nadpis: o4flakU4 Napsáno: 16:51 04.10.2016
Text:
I might be benaitg a dead horse, but thank you for posting this! http://grgbekllw.com [url=http://attuyykgxd.com]attuyykgxd[/url] [link=http://jeiepqhcsu.com]jeiepqhcsu[/link]

Autor: GY574CT8mNZI Nadpis: 84K3PxF0QuH Napsáno: 18:18 02.10.2016
Text:
That's 2 clever by half and 2x2 clever 4 me. <a href="http://znfkagdl.com">Thsakn!</a>

Autor: ZtdeiJzRB68 Nadpis: GwHFc23kDtY Napsáno: 22:32 01.10.2016
Text:
Yup, that shuold defo do the trick!TOPlist